Sri Bhadrakali Ashtakam 2 – ஶ்ரீ ப⁴த்³ரகால்யஷ்டகம் – 2


ஶ்ரீமச்ச²ங்கரபாணிபல்லவகிரள்லோலம்ப³மாலோல்லஸ-
-ந்மாலாலோலகலாபகாலகப³ரீபா⁴ராவளீபா⁴ஸுரீம் ।
காருண்யாம்ருதவாரிராஶிலஹரீபீயூஷவர்ஷாவளீம்
பா³லாம்பா³ம் லலிதாலகாமநுதி³நம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

ஹேலாதா³ரிததா³ரிகாஸுரஶிர꞉ஶ்ரீவீரபாணோந்மத³-
-ஶ்ரேணீஶோணிதஶோணிமாத⁴ரபுடீம் வீடீரஸாஸ்வாதி³நீம் ।
பாடீராதி³ஸுக³ந்தி⁴சூசுகதடீம் ஶாடீகுடீரஸ்தநீம்
கோ⁴டீவ்ருந்த³ஸமாநதா⁴டியுயுதீ⁴ம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

பா³லார்காயுதகோடிபா⁴ஸுரகிரீடாமுக்தமுக்³தா⁴ளக-
-ஶ்ரேணீநிந்தி³தவாஸிகாமருஸரோஜாகாஞ்சலோருஶ்ரியம் ।
வீணாவாத³நகௌஶலாஶயஶயஶ்யாநந்த³ஸந்தா³யிநீ-
-மம்பா³மம்பு³ஜலோசநாமநுதி³நம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 3 ॥

மாதங்க³ஶ்ருதிபூ⁴ஷிணீம் மது⁴த⁴ரீவாணீஸுதா⁴மோஷிணீம்
ப்⁴ரூவிக்ஷேபகடாக்ஷவீக்ஷணவிஸர்க³க்ஷேமஸம்ஹாரிணீம் ।
மாதங்கீ³ம் மஹிஷாஸுரப்ரமதி²நீம் மாது⁴ர்யது⁴ர்யாகர-
-ஶ்ரீகாரோத்தரபாணிபங்கஜபுடீம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 4 ॥

மாதங்கா³நநபா³ஹுலேயஜநநீம் மாதங்க³ஸங்கா³மிநீம்
சேதோஹாரிதநுச்ச²வீம் ஶப²ரிகாசக்ஷுஷ்மதீமம்பி³காம் ।
ஜ்ரும்ப⁴த்ப்ரௌடி⁴நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴மதி²நீமம்போ⁴ஜபூ⁴பூஜிதாம்
ஸம்பத்ஸந்ததிதா³யிநீம் ஹ்ருதி³ ஸதா³ ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 5 ॥

ஆநந்தை³கதரங்கி³ணீமமலஹ்ருந்நாலீகஹம்ஸீமணீம்
பீநோத்துங்க³க⁴நஸ்தநாம் க⁴நலஸத்பாடீரபங்கோஜ்ஜ்வலாம் ।
க்ஷௌமாவீதநிதம்ப³பி³ம்ப³ரஶநாஸ்யூதக்வணத் கிங்கிணீம்
ஏணாங்காம்பு³ஜபா⁴ஸுராஸ்யநயநாம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 6 ॥

காலாம்போ⁴த³கலாயகோமளதநுச்சா²யாஶிதீபூ⁴திமத்
ஸங்க்²யாநாந்தரிதஸ்தநாந்தரளஸந்மாலாகிலந்மௌக்திகாம் ।
நாபீ⁴கூபஸரோஜநாலவிளஸச்சா²தோத³ரீஶாபதீ³ம்
தூ³ரீகுர்வயி தே³வி கோ⁴ரது³ரிதம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 7 ॥

ஆத்மீயஸ்தநகும்ப⁴குங்குமரஜ꞉பங்காருணாலங்க்ருத-
-ஶ்ரீகண்டௌ²ரஸபூ⁴ரிபூ⁴திமமரீகோடீரஹீராயிதாம் ।
வீணாபாணிஸநந்த³நந்தி³தபதா³மேணீவிஶாலேக்ஷணாம்
வேணீஹ்ரீணிதகாலமேக⁴படலீம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥ 8 ॥

தே³வீபாத³பயோஜபூஜநமிதி ஶ்ரீப⁴த்³ரகால்யஷ்டகம்
ரோகௌ³கா⁴க⁴க⁴நாநிலாயிதமித³ம் ப்ராத꞉ ப்ரகே³யம் பட²ந் ।
ஶ்ரேய꞉ ஶ்ரீஶிவகீர்திஸம்பத³மலம் ஸம்ப்ராப்ய ஸம்பந்மயீம்
ஶ்ரீதே³வீமநபாயிநீம் க³திமயந் ஸோ(அ)யம் ஸுகீ² வர்ததே ॥

இதி ஶ்ரீநாராயணகு³ருவிரசிதம் ஶ்ரீப⁴த்³ரகால்யஷ்டகம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed