Sri Dakshina Kali Kavacham 2 – ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ கவசம் – 2


கைலாஸஶிக²ராரூட⁴ம் பை⁴ரவம் சந்த்³ரஶேக²ரம் ।
வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ஸமாஸீநா பை⁴ரவீ பரிப்ருச்ச²தி ॥ 1 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
தே³வேஶ பரமேஶாந லோகாநுக்³ரஹகாரக꞉ ।
கவசம் ஸூசிதம் பூர்வம் கிமர்த²ம் ந ப்ரகாஶிதம் ॥ 2 ॥

யதி³ மே மஹதீ ப்ரீதிஸ்தவாஸ்தி குல பை⁴ரவ ।
கவசம் காளிகா தே³வ்யா꞉ கத²யஸ்வாநுகம்பயா ॥ 3 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
அப்ரகாஶ்ய மித³ம் தே³வி நரளோகே விஶேஷத꞉ ।
லக்ஷவாரம் வாரிதாஸி ஸ்த்ரீ ஸ்வபா⁴வாத்³தி⁴ ப்ருச்ச²ஸி ॥ 4 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
ஸேவகா ப³ஹவோ நாத² குலத⁴ர்ம பராயணா꞉ ।
யதஸ்தே த்யக்தஜீவாஶா ஶவோபரி சிதோபரி ॥ 5 ॥

தேஷாம் ப்ரயோக³ ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஸ்வரக்ஷார்த²ம் விஶேஷத꞉ ।
ப்ருச்சா²மி ப³ஹுஶோ தே³வ கத²யஸ்வ த³யாநிதே⁴ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
கத²யாமி ஶ்ருணு ப்ராஜ்ஞே காளிகா கவசம் பரம் ।
கோ³பநீயம் பஶோரக்³ரே ஸ்வயோநிமபரே யதா² ॥ 7 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா கவசஸ்ய பை⁴ரவ ருஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ அத்³வைதரூபிணீ ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா தே³வதா ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஹூம் ஶாக்தி꞉ க்ரீம் கீலகம் ஸர்வார்த² ஸாத⁴ந புர꞉ஸர மந்த்ர ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ।

அத² கவசம் ।
ஸஹஸ்ராரே மஹாபத்³மே கர்பூரத⁴வளோ கு³ரு꞉ ।
வாமோருஸ்தி²ததச்ச²க்தி꞉ ஸதா³ ஸர்வத்ர ரக்ஷது ॥ 8 ॥

பரமேஶ꞉ புர꞉ பாது பராபரகு³ருஸ்ததா² ।
பரமேஷ்டீ² கு³ரு꞉ பாது தி³வ்ய ஸித்³தி⁴ஶ்ச மாநவ꞉ ॥ 9 ॥

மஹாதே³வீ ஸதா³ பாது மஹாதே³வ꞉ ஸதா³(அ)வது ।
த்ரிபுரோ பை⁴ரவ꞉ பாது தி³வ்யரூபத⁴ர꞉ ஸதா³ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மாநந்த³꞉ ஸதா³ பாது பூர்ணதே³வ꞉ ஸதா³(அ)வது ।
சலஶ்சித்த꞉ ஸதா³ பாது சேலாஞ்சலஶ்ச பாது மாம் ॥ 11 ॥

குமார꞉ க்ரோத⁴நஶ்சைவ வரத³꞉ ஸ்மரதீ³பந꞉ ।
மாயாமாயாவதீ சைவ ஸித்³தௌ⁴கா⁴꞉ பாது ஸர்வதா³ ॥ 12 ॥

விமலோ குஶலஶ்சைவ பீ⁴மஸேந꞉ ஸுதா⁴கர꞉ ।
மீநோ கோ³ரக்ஷகஶ்சைவ போ⁴ஜதே³வ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 13 ॥

மூலதே³வோ ரந்திதே³வோ விக்⁴நேஶ்வர ஹுதாஶாந꞉ ।
ஸந்தோஷ꞉ ஸமயாநந்த³꞉ பாது மாம் மநவா ஸதா³ ॥ 14 ॥

ஸர்வே(அ)ப்யாநந்த³நாதா²ந்த꞉ அம்பா³ம் தாம் மாதர꞉ க்ரமாத் ।
க³ணநாத²꞉ ஸதா³ பாது பை⁴ரவ꞉ பாது மாம் ஸதா³ ॥ 15 ॥

வடுகோ ந꞉ ஸதா³ பாது து³ர்கா³ மாம் பரிரக்ஷது ।
ஶிரஸ꞉ பாத³பர்யந்தம் பாது மாம் கோ⁴ரத³க்ஷிணா ॥ 16 ॥

ததா² ஶிரஸி மாம் காளீ ஹ்ருதி³ மூலே ச ரக்ஷது ।
ஸம்பூர்ண வித்³யயா தே³வீ ஸதா³ ஸர்வத்ர ரக்ஷது ॥ 17 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் வத³நே பாது ஹ்ருதி³ ஹூம் ஹூம் ஸதா³(அ)வது ।
ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது ஸதா³தா⁴ரே த³க்ஷிணே காளிகே ஹ்ருதி³ ॥ 18 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் பாது மே பூர்வே ஹூம் ஹூம் த³க்ஷே ஸதா³(அ)வது ।
ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் மாம் பஶ்சிமே பாது ஹூம் ஹூம் பாது ஸதோ³த்தரே ॥ 19 ॥

ப்ருஷ்டே² பாது ஸதா³ ஸ்வாஹா மூலா ஸர்வத்ர ரக்ஷது ।
ஷட³ங்கே³ யுவதீ பாது ஷட³ங்கே³ஷு ஸதை³வ மாம் ॥ 20 ॥

மந்த்ரராஜ꞉ ஸதா³ பாது ஊர்த்⁴வாதோ⁴ தி³க்³விதி³க் ஸ்தி²த꞉ ।
சக்ரராஜே ஸ்தி²தாஶ்சாபி தே³வதா꞉ பரிபாந்து மாம் ॥ 21 ॥

உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ தீ³ப்தா பாது பூர்வே த்ரிகோணகே ।
நீலா க⁴நா ப³லாகா ச ததா² பரத்ரிகோணகே ॥ 22 ॥

மாத்ரா முத்³ரா மிதா சைவ ததா² மத்⁴ய த்ரிகோணகே ।
காளீ கபாலிநீ குல்லா குருகுல்லா விரோதி⁴நீ ॥ 23 ॥

ப³ஹி꞉ ஷட்கோணகே பாந்து விப்ரசித்தா ததா² ப்ரியே ।
ஸர்வா꞉ ஶ்யாமா꞉ க²ட்³க³த⁴ரா வாமஹஸ்தேந தர்ஜநீ꞉ ॥ 24 ॥

ப்³ராஹ்மீ பூர்வத³ளே பாது நாராயணீ ததா²க்³நிகே ।
மாஹேஶ்வரீ த³க்ஷத³ளே சாமுண்டா³ ரக்ஷஸே(அ)வது ॥ 25 ॥

கௌமாரீ பஶ்சிமே பாது வாயவ்யே சாபராஜிதா ।
வாராஹீ சோத்தரே பாது நாரஸிம்ஹீ ஶிவே(அ)வது ॥ 26 ॥

ஐம் ஹ்ரீம் அஸிதாங்க³꞉ பூர்வே பை⁴ரவ꞉ பரிரக்ஷது ।
ஐம் ஹ்ரீம் ருருஶ்சாஜிநகோணே ஐம் ஹ்ரீம் சண்ட³ஸ்து த³க்ஷிணே ॥ 27 ॥

ஐம் ஹ்ரீம் க்ரோதோ⁴ நைர்ருதே(அ)வ்யாத் ஐம் ஹ்ரீம் உந்மத்தகஸ்ததா² ।
பஶ்சிமே பாது ஐம் ஹ்ரீம் மாம் கபாலீ வாயு கோணகே ॥ 28 ॥

ஐம் ஹ்ரீம் பீ⁴ஷணாக்²யஶ்ச உத்தரே(அ)வது பை⁴ரவ꞉ ।
ஐம் ஹ்ரீம் ஸம்ஹார ஐஶாந்யாம் மாத்ருணாமங்ககா³ ஶிவா꞉ ॥ 29 ॥

ஐம் ஹேதுகோ வடுக꞉ பூர்வத³ளே பாது ஸதை³வ மாம் ।
ஐம் த்ரிபுராந்தகோ வடுக꞉ ஆக்³நேய்யாம் ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 30 ॥

ஐம் வஹ்நி வேதாலோ வடுகோ த³க்ஷிணே மாம் ஸதா³(அ)வது ।
ஐம் அக்³நிஜிஹ்வவடுகோ(அ)வ்யாத் நைர்ருத்யாம் பஶ்சிமே ததா² ॥ 31 ॥

ஐம் காலவடுக꞉ பாது ஐம் கராளவடுகஸ்ததா² ।
வாயவ்யாம் ஐம் ஏக꞉ பாது உத்தரே வடுகோ(அ)வது ॥ 32 ॥

ஐம் பீ⁴மவடுக꞉ பாது ஐஶாந்யாம் தி³ஶி மாம் ஸதா³ ।
ஐம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ப²ட் ஸ்வாஹாந்தாஶ்சது꞉ ஷஷ்டி மாதர꞉ ॥ 33 ॥

ஊர்த்⁴வாதோ⁴ த³க்ஷவாமார்கே³ ப்ருஷ்ட²தே³ஶே து பாது மாம் ।
ஐம் ஹூம் ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரமுகீ² பூர்வே மாம் பரிரக்ஷது ॥ 34 ॥

ஐம் காம் கீம் ஸர்பமுகீ² அக்³நிகோணே ஸதா³(அ)வது ।
ஐம் மாம் மாம் ம்ருக³மேஷமுகீ² த³க்ஷிணே மாம் ஸதா³(அ)வது ॥ 35 ॥

ஐம் சௌம் சௌம் க³ஜராஜமுகீ² நைர்ருத்யாம் மாம் ஸதா³(அ)வது ।
ஐம் மேம் மேம் விடா³லமுகீ² பஶ்சிமே பாது மாம் ஸதா³ ॥ 36 ॥

ஐம் கௌ²ம் கௌ²ம் க்ரோஷ்டுமுகீ² வாயுகோணே ஸதா³(அ)வது ।
ஐம் ஹாம் ஹாம் ஹ்ரஸ்வதீ³ர்க⁴முகீ² லம்போ³த³ர மஹோத³ரீ ॥ 37 ॥

பாதுமாமுத்தரே கோணே ஐம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶிவகோணகே ।
ஹ்ரஸ்வஜங்க⁴தாலஜங்க⁴꞉ ப்ரளம்பௌ³ஷ்டீ² ஸதா³(அ)வது ॥ 38 ॥

ஏதா꞉ ஶ்மஶாநவாஸிந்யோ பீ⁴ஷணா விக்ருதாநநா꞉ ।
பாந்து மா ஸர்வதா³ தே³வ்ய꞉ ஸாத⁴காபீ⁴ஷ்டபூரிகா꞉ ॥ 39 ॥

இந்த்³ரோ மாம் பூர்வதோ ரக்ஷேதா³க்³நேய்யாமக்³நிதே³வதா ।
த³க்ஷே யம꞉ ஸதா³ பாது நைர்ருத்யாம் நைர்ருதிஶ்ச மாம் ॥ 40 ॥

வருணோ(அ)வது மாம் பஶ்சாத் வாயுர்மாம் வாயவே(அ)வது ।
குபே³ரஶ்சோத்தரே பாயாத் ஐஶாந்யாம் து ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 41 ॥

ஊர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மா ஸதா³ பாது அத⁴ஶ்சாநந்ததே³வதா ।
பூர்வாதி³தி³க் ஸ்தி²தா꞉ பாந்து வஜ்ராத்³யாஶ்சாயுதா⁴ஶ்ச மாம் ॥ 42 ॥

காளிகா(அ)வாது ஶிரஸி ஹ்ருத³யே காளிகா(அ)வது ।
ஆதா⁴ரே காளிகா பாது பாத³யோ꞉ காளிகா(அ)வது ॥ 43 ॥

தி³க்ஷு மாம் காளிகா பாது விதி³க்ஷு காளிகா(அ)வது ।
ஊர்த்⁴வம் மே காளிகா பாது அத⁴ஶ்ச காளிகா(அ)வது ॥ 44 ॥

சர்மாஸ்ருங்மாம்ஸமேதா³(அ)ஸ்தி² மஜ்ஜா ஶுக்ராணி மே(அ)வது ।
இந்த்³ரியாணி மநஶ்சைவ தே³ஹம் ஸித்³தி⁴ம் ச மே(அ)வது ॥ 45 ॥

ஆகேஶாத் பாத³பர்யந்தம் காளிகா மே ஸதா³(அ)வது ।
வியதி காளிகா பாது பதி² மாம் காளிகா(அ)வது ॥ 46 ॥

ஶயநே காளிகா பாது ஸர்வகார்யேஷு காளிகா ।
புத்ராந் மே காளிகா பாது த⁴நம் மே பாது காளிகா ॥ 47 ॥

யத்ர மே ஸம்ஶயாவிஷ்டாஸ்தா நஶ்யந்து ஶிவாஜ்ஞயா ।
இதீத³ம் கவசம் தே³வி ப்³ரஹ்மலோகே(அ)பி து³ர்லப⁴ம் ॥ 48 ॥

தவ ப்ரீத்யா மாயாக்²யாதம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ।
தவ நாம்நி ஸ்ம்ருதே தே³வி ஸர்வஜ்ஞம் ச ப²லம் லபே⁴த் ॥ 49 ॥

ஸர்வபாபக்ஷயம் யாந்தி வாஞ்சா² ஸர்வத்ர ஸித்³த்⁴யதி ।
நாம்நா꞉ ஶதகு³ணம் ஸ்தோத்ரம் த்⁴யாநம் தஸ்மாச்ச²தாதி⁴கம் ॥ 50 ॥

தஸ்மாத் ஶதாதி⁴கோ மந்த்ர꞉ கவசம் தச்ச²தாதி⁴கம் ।
ஶுசி꞉ ஸமாஹிதோ பூ⁴த்வா ப⁴க்தி ஶ்ரத்³தா⁴ ஸமந்வித꞉ ॥ 51 ॥

ஸம்ஸ்தா²ப்ய வாமபா⁴கே³ து ஶக்திம் ஸ்வாமி பராயணாம் ।
ரக்தவஸ்த்ரபரிதா⁴நாம் ஶிவமந்த்ரத⁴ராம் ஶுபா⁴ம் ॥ 52 ॥

யா ஶக்தி꞉ ஸா மஹாதே³வீ ஹரரூபஶ்ச ஸாத⁴க꞉ ।
அந்யோ(அ)ந்ய சிந்தயேத்³தே³வீம் தே³வத்வமுபஜாயதே ॥ 53 ॥

ஶக்தியுக்தோ யஜேத்³தே³வீம் சக்ரே வா மநஸாபி வா ।
போ⁴கை³ஶ்ச மது⁴பர்காத்³யைஸ்தாம்பூ³லைஶ்ச ஸுவாஸிதை꞉ ॥ 54 ॥

ததஸ்து கவசம் தி³வ்யம் பட²தே³கமநா꞉ ப்ரியே ।
தஸ்ய ஸர்வார்த² ஸித்³தி⁴ஸ்யாந்நாத்ர கார்யாவிசாரணா ॥ 55 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் ।
யா ஸக்ருத்து படே²த்³தே³வி கவசம் தே³வது³ர்லப⁴ம் ॥ 56 ॥

ஸர்வயஜ்ஞப²லம் தஸ்ய ப⁴வேதே³வ ந ஸம்ஶய꞉ ।
ஸங்க்³ராமே ச ஜயேத் ஶத்ரூந் மாதங்கா³நிவ கேஶரீ ॥ 57 ॥

நாஸ்த்ராணி தஸ்ய ஶஸ்த்ராணி ஶரீரே ப்ரப⁴வந்தி ச ।
தஸ்ய வ்யாதி⁴ கதா³சிந்ந து³꞉க²ம் நாஸ்தி கதா³சந ॥ 58 ॥

க³திஸ்தஸ்யைவ ஸர்வத்ர வாயுதுல்ய꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ।
தீ³ர்கா⁴யு꞉ காமபோ⁴கீ³ஶோ கு³ருப⁴க்த꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 59 ॥

அஹோ கவச மாஹாத்ம்யம் பட்²யமாநஸ்ய நித்யஶ꞉ ।
விநாபி நயயோகே³ந யோகீ³ஶ ஸமதாம் வ்ரஜேத் ॥ 60 ॥

ஸத்யம் ஸத்யம் புந꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் ஸத்யம் புந꞉ புந꞉ ।
ந ஶக்நோமி ப்ரபா⁴வம் து கவசஸ்யாஸ்ய வர்ணிதம் ॥ 61 ॥

இதி ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளிகா கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ காளிகா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed