Jaganmangala Kali Kavacham – ஶ்ரீ காளீ கவசம் (ஜக³ந்மங்க³ளம்)


பை⁴ரவ்யுவாச ।
காளீபூஜா ஶ்ருதா நாத² பா⁴வாஶ்ச விவிதா⁴꞉ ப்ரபோ⁴ ।
இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் பூர்வஸூசிதம் ॥ 1 ॥

த்வமேவ ஶரணம் நாத² த்ராஹி மாம் து³꞉க²ஸங்கடாத் ।
ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமநம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 2 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் புண்யம் கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ।
அதோ வை ஶ்ரோதுமிச்சா²மி வத³ மே கருணாநிதே⁴ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச ।
ரஹஸ்யம் ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி பை⁴ரவி ப்ராணவல்லபே⁴ ।
ஶ்ரீஜக³ந்மங்க³ளம் நாம கவசம் மந்த்ரவிக்³ரஹம் ॥ 4 ॥

படி²த்வா தா⁴ரயித்வா ச த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ஷணாத் ।
நாராயணோ(அ)பி யத்³த்⁴ருத்வா நாரீ பூ⁴த்வா மஹேஶ்வரம் ॥ 5 ॥

யோகி³நம் க்ஷோப⁴மநயத்³யத்³த்⁴ருத்வா ச ரகூ⁴த்³வஹ꞉ ।
வரதீ³ப்தாம் ஜகா⁴நைவ ராவணாதி³நிஶாசராந் ॥ 6 ॥

யஸ்ய ப்ரஸாதா³தீ³ஶோ(அ)பி த்ரைலோக்யவிஜயீ ப்ரபு⁴꞉ ।
த⁴நாதி⁴ப꞉ குபே³ரோ(அ)பி ஸுரேஶோ(அ)பூ⁴ச்ச²சீபதி꞉ ॥ 7 ॥

ஏவம் ச ஸகலா தே³வா꞉ ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரா꞉ ப்ரியே ।
ஶ்ரீஜக³ந்மங்க³ளஸ்யாஸ்ய கவசஸ்ய ருஷி꞉ ஶிவ꞉ ॥ 8 ॥

ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப் தே³வதா ச காளிகா த³க்ஷிணேரிதா ।
ஜக³தாம் மோஹநே து³ஷ்டவிஜயே பு⁴க்திமுக்திஷு ।
யோவிதா³கர்ஷணே சைவ விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 9 ॥

அத² கவசம் ।
ஶிரோ மே காளிகா பாது க்ரீங்காரைகாக்ஷரீ பரா ।
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் மே லலாடம் ச காளிகா க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ॥ 10 ॥

ஹூம் ஹூம் பாது நேத்ரயுக்³மம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது ஶ்ருதித்³வயம் ।
த³க்ஷிணே காளிகே பாது க்⁴ராணயுக்³மம் மஹேஶ்வரீ ॥ 11 ॥

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ரஸநாம் பாது ஹூம் ஹூம் பாது கபோலகம் ।
வத³நம் ஸகலம் பாது ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா ஸ்வரூபிணீ ॥ 12 ॥

த்³வாவிம்ஶத்யக்ஷரீ ஸ்கந்தௌ⁴ மஹாவித்³யாகி²லப்ரதா³ ।
க²ட்³க³முண்ட³த⁴ரா காளீ ஸர்வாங்க³மபி⁴தோ(அ)வது ॥ 13 ॥

க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் த்ர்யக்ஷரீ பாது சாமுண்டா³ ஹ்ருத³யம் மம ।
ஐம் ஹூம் ஓம் ஐம் ஸ்தநத்³வந்த்³வம் ஹ்ரீம் ப²ட் ஸ்வாஹா ககுத்ஸ்த²லம் ॥ 14 ॥

அஷ்டாக்ஷரீ மஹாவித்³யா பு⁴ஜௌ பாது ஸகர்த்ருகா ।
க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது கரௌ ஷட³க்ஷரீ மம ॥ 15 ॥

க்ரீம் நாபி⁴ம் மத்⁴யதே³ஶம் ச த³க்ஷிணே காளிகே(அ)வது ।
க்ரீம் ஸ்வாஹா பாது ப்ருஷ்ட²ம் ச காளிகா ஸா த³ஶாக்ஷரீ ॥ 16 ॥

க்ரீம் மே கு³ஹ்யம் ஸதா³ பாது காளிகாயை நமஸ்தத꞉ ।
ஸப்தாக்ஷரீ மஹாவித்³யா ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பிதா ॥ 17 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் த³க்ஷிணே காளிகே ஹூம் ஹூம் பாது கடித்³வயம் ।
காளீ த³ஶாக்ஷரீ வித்³யா ஸ்வாஹாந்தா சோருயுக்³மகம் ॥ 18 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம் மே ஸ்வாஹா பாது ஜாநுநீ காளிகா ஸதா³ ।
காளீ ஹ்ருந்நாமவிதே⁴யம் சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ॥ 19 ॥

க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் பாது ஸா கு³ள்ப²ம் த³க்ஷிணே காளிகே(அ)வது ।
க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா பத³ம் பாது சதுர்த³ஶாக்ஷரீ மம ॥ 20 ॥

க²ட்³க³முண்ட³த⁴ரா காளீ வரதா³ப⁴யதா⁴ரிணீ ।
வித்³யாபி⁴꞉ ஸகலாபி⁴꞉ ஸா ஸர்வாங்க³மபி⁴தோ(அ)வது ॥ 21 ॥

காளீ கபாலிநீ குல்லா குருகுல்லா விரோதி⁴நீ ।
விப்ரசித்தா ததோ²க்³ரோக்³ரப்ரபா⁴ தீ³ப்தா க⁴நத்விஷ꞉ ॥ 22 ॥

நீலா க⁴நா ப³லாகா ச மாத்ரா முத்³ரா மிதா ச மாம் ।
ஏதா꞉ ஸர்வா꞉ க²ட்³க³த⁴ரா முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷணா꞉ ॥ 23 ॥

ரக்ஷந்து மாம் தி³க்³விதி³க்ஷு ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ ததா² ।
மாஹேஶ்வரீ ச சாமுண்டா³ கௌமாரீ சா(அ)பராஜிதா ॥ 24 ॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச ஸர்வாஶ்ரயாதிபூ⁴ஷணா꞉ ।
ரக்ஷந்து ஸ்வாயுதே⁴ர்தி³க்ஷு꞉ த³ஶகம் மாம் யதா² ததா² ॥ 25 ॥

இதி தே கதி²தம் தி³வ்யம் கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ।
ஶ்ரீஜக³ந்மங்க³ளம் நாம மஹாமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹம் ॥ 26 ॥

த்ரைலோக்யாகர்ஷணம் ப்³ரஹ்மகவசம் மந்முகோ²தி³தம் ।
கு³ருபூஜாம் விதா⁴யாத² விதி⁴வத் ப்ரபடே²த்தத꞉ ॥ 27 ॥

கவசம் த்ரி꞉ஸக்ருத்³வாபி யாவஜ்ஜ்ஞாநம் ச வா புந꞉ ।
ஏதச்ச²தார்த⁴மாவ்ருத்ய த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

த்ரைலோக்யம் க்ஷோப⁴யத்யேவ கவசஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ।
மஹாகவிர்ப⁴வேந்மாஸாத் ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 29 ॥

புஷ்பாஞ்ஜலீந் காளிகாயை மூலேநைவ படே²த் ஸக்ருத் ।
ஶதவர்ஷஸஹஸ்ராணாம் பூஜாயா꞉ ப²லமாப்நுயாத் ॥ 30 ॥

பூ⁴ர்ஜே விளிகி²தம் சைதத் ஸ்வர்ணஸ்த²ம் தா⁴ரயேத்³யதி³ ।
ஶிகா²யாம் த³க்ஷிணே பா³ஹௌ கண்டே² வா தா⁴ரணாத்³பு³த⁴꞉ ॥ 31 ॥

த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ரோதா⁴த் த்ரைலோக்யம் சூர்ணயேத் க்ஷணாத் ।
புத்ரவாந் த⁴நவாந் ஶ்ரீமாந் நாநாவித்³யாநிதி⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி ஶஸ்த்ராணி தத்³கா³த்ரஸ்பர்ஶநாத்தத꞉ ।
நாஶமாயாந்தி ஸர்வத்ர கவசஸ்யாஸ்ய கீர்தநாத் ॥ 33 ॥

ம்ருதவத்ஸா ச யா நாரீ வந்த்⁴யா வா ம்ருதபுத்ரிணீ ।
ப³ஹ்வபத்யா ஜீவவத்ஸா ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 34 ॥

ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ ஹ்யப⁴க்தேப்⁴யோ விஶேஷத꞉ ।
ஶிஷ்யேப்⁴யோ ப⁴க்தியுக்தேப்⁴யோ ஹ்யந்யதா² ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ॥ 35 ॥

ஸ்பர்தா⁴முத்³தூ⁴ய கமலா வாக்³தே³வீ மந்தி³ரே முகே² ।
பௌத்ராந்தம் ஸ்தை²ர்யமாஸ்தா²ய நிவஸத்யேவ நிஶ்சிதம் ॥ 36 ॥

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ஜபேத்³த³க்ஷகாளிகாம் ।
ஶதலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வாபி தஸ்ய வித்³யா ந ஸித்³த்⁴யதி ॥ 37 ॥

ஸஹஸ்ரகா⁴தமாப்நோதி ஸோ(அ)சிராந்ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ।
ஜபேதா³தௌ³ ஜபேத³ந்தே ஸப்தவாராண்யநுக்ரமாத் ॥ 38 ॥

நோத்⁴ருத்ய யத்ர குத்ராபி கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத꞉ ।
லிகி²த்வா ஸ்வர்ணபாத்ரே வை பூஜாகாலே து ஸாத⁴க꞉ ।
மூர்த்⁴நிம் தா⁴ர்ய ப்ரயத்நேந வித்³யாரத்நம் ப்ரபூஜயேத் ॥ 39 ॥

இதி ஶ்ரீ காளீ ஜக³ந்மங்க³ள கவச ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed