Sri Bhadrakali Kavacham 2 (Jaganmangalam) – ஶ்ரீ ப⁴த்³ரகாளீ கவசம் – 2 (ஜக³ந்மங்க³ளம்)


ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வந் கருணாம்போ⁴தே⁴ ஶாஸ்த்ராந் போ⁴ நிதி⁴பாரக³꞉ ।
த்ரைலோக்யஸாரயேத்தத்த்வம் ஜக³த்³ரக்ஷணகாரக꞉ ॥ 1 ॥

ப⁴த்³ரகால்யா மஹாதே³வ்யா꞉ கவசம் மந்த்ரக³ர்ப⁴கம் ।
ஜக³ந்மங்க³ளத³ம் நாம வத³ ஶம்போ⁴ த³யாநிதே⁴ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
பை⁴ம் ப⁴த்³ரகாளீகவசம் ஜக³ந்மங்க³ளநாமகம் ।
கு³ஹ்யம் ஸநாதநம் புண்யம் கோ³பநீயம் விஶேஷத꞉ ॥ 3 ॥

ஜக³ந்மங்க³ளநாம்நோ(அ)ஸ்ய கவசஸ்ய ருஷி꞉ ஶிவ꞉ ।
உஷ்ணிக்ச²ந்த³꞉ ஸமாக்²யாதம் தே³வதா ப⁴த்³ரகாளிகா ॥ 4 ॥

பை⁴ம் பீ³ஜம் ஹூம் ததா² ஶக்தி꞉ ஸ்வாஹா கீலகமுச்யதே ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 5 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஜக³ந்மங்க³ளநாம்நோ ப⁴த்³ரகாளீ கவசஸ்ய ஶிவ ருஷி꞉ உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீப⁴த்³ரகாளீ தே³வதா பை⁴ம் பீ³ஜம் ஹூம் ஶக்தி꞉ ஸ்வாஹா கீலகம் த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² கவச பாடே² விநியோக³꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
உத்³யச்சந்த்³ரகலாவதம்ஸித ஶிகா²ம் க்ரீங்காரவர்ணோஜ்ஜ்வலாம்
ஶ்யாமாம் ஶ்யாமமுகீ²ம் ரவீந்து³நயநாம் ஹூம்வர்ணரக்தாத⁴ராம் ।
பை⁴ம் பீ³ஜாங்கித மாநஸாம் ஶவக³தாம் நீலாம்ப³ரோத்³பா⁴ஸிதாம்
ஸ்வாஹாலங்க்ருத ஸர்வகா³த்ரளதிகாம் பை⁴ம் ப⁴த்³ரகாளீம் ப⁴ஜே ॥

அத² கவசம் ।
ஓம் । பை⁴ம் பாது மே ஶிரோ நித்யம் தே³வீ பை⁴ம் ப⁴த்³ரகாளிகா ।
லலாடம் க்ரீம் ஸதா³ பாது மஹாரத்நேஶ்வரீ ததா² ॥ 1 ॥

க்ரீம் ப்⁴ருவௌ பாது மே நித்யம் மஹாகாமேஶ்வரீ ததா² ।
நேத்ரேவ்யாத் க்ரீம் ச மே நித்யம் நித்யாநந்த³மயீ ஶிவா ॥ 2 ॥

க³ண்டௌ³ மே பாது பை⁴ம் நித்யம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ।
ஶ்ருதீ ஹ்ரீம் பாது மே நித்யம் ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ॥ 3 ॥

நாஸாம் ஹ்ரீம் பாது மே நித்யம் மஹாத்ரிபு⁴வநேஶ்வரீ ।
அத⁴ரே ஹூம் ஸதா³வ்யாந்மே ஸர்வமந்த்ரமயீ ததா² ॥ 4 ॥

ஜிஹ்வாம் க்ரீம் மே ஸதா³ பாது விஶுத்³தே⁴ஶ்வரரூபிணீ ।
பை⁴ம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் மே த³ந்தாந் பாது நித்யா க்ரீம் குலஸுந்த³ரீ ॥ 5 ॥ [ரதா³ந்]

ஹ்ரீம் ஹூம் க்ரீம் மே க³ளம் பாது ஜ்வாலாமண்ட³லமண்ட³நா ।
ஹ்ரீம் ஹூம் க்ரீம் மே பு⁴ஜௌ பாது ப⁴வமோக்ஷப்ரதா³ம்பி³கா ॥ 6 ॥

ஹ்ரீம் ஹூம் க்ரீம் மே கரௌ பாது ஸர்வாநந்த³மயீ ததா² ।
ஸ்தநௌ க்ரீம் ஹூம் ஸதா³ பாது நித்யா நீலபதாகிநீ ॥ 7 ॥

க்ரீம் பை⁴ம் ஹ்ரீம் மம வக்ஷோவ்யாத் ப்³ரஹ்மவித்³யாமயீ ஶிவா ।
பை⁴ம் குக்ஷிம் மே ஸதா³ பாது மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 8 ॥

ஐம் ஸௌ꞉ பை⁴ம் பாது மே பார்ஶ்வௌ வித்³யா சதுர்த³ஶாத்மிகா ।
ஐம் க்லீம் பை⁴ம் பாது மே ப்ருஷ்ட²ம் ஸர்வமந்த்ரவிபூ⁴ஷிதா ॥ 9 ॥

ஓம் க்ரீம் ஐம் ஸௌ꞉ ஸதா³வ்யாந்மே நாபி⁴ம் பை⁴ம் பை³ந்த³வேஶ்வரீ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஹூம் பாது ஶிஶ்நம் மே தே³வதா ப⁴க³மாலிநீ ॥ 10 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் மே கடிம் பாது தே³வதா ப⁴க³ரூபிணீ ।
ஹூம் ஹூம் பை⁴ம் பை⁴ம் ஸதா³வ்யாந்மே தே³வீ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 11 ॥

ஓம் க்ரீம் ஹூம் பாது மே ஜாநூ மஹாத்ரிபுரபை⁴ரவீ ।
ஓம் க்ரீம் ஐம் ஸௌ꞉ பாது ஜங்கே⁴ பா³லா ஶ்ரீத்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 12 ॥

கு³ள்பௌ² மே க்ரீம் ஸதா³ பாது ஶிவஶக்திஸ்வரூபிணீ ।
க்ரீம் ஐம் ஸௌ꞉ பாது மே பாதௌ³ பாயாத் ஶ்ரீகுலஸுந்த³ரீ ॥ 13 ॥

பை⁴ம் க்ரீம் ஹூம் ஶ்ரீம் ஸதா³ பாது பாதா³த⁴꞉ குலஶேக²ரா ।
ஓம் க்ரீம் ஹூம் ஶ்ரீம் ஸதா³வ்யாந்மே பாத³ப்ருஷ்ட²ம் மஹேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

க்ரீம் ஹூம் ஶ்ரீம் பை⁴ம் வபு꞉ பாயாத் ஸர்வம் மே ப⁴த்³ரகாளிகா ।
க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது மாம் ப்ராதர்தே³வேந்த்³ரீ வஜ்ரயோகி³நீ ॥ 15 ॥

ஹூம் பை⁴ம் மாம் பாது மத்⁴யாஹ்நே நித்யமேகாத³ஶாக்ஷரீ ।
ஓம் ஐம் ஸௌ꞉ பாது மாம் ஸாயம் தே³வதா பரமேஶ்வரீ ॥ 16 ॥

நிஶாதௌ³ க்ரீம் ச மாம் பாது தே³வீ ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீ ।
அர்த⁴ராத்ரே ச மாம் பாது க்ரீம் ஹூம் பை⁴ம் சி²ந்நமஸ்தகா ॥ 17 ॥

நிஶாவஸாநஸமயே பாது மாம் க்ரீம் ச பஞ்சமீ ।
பூர்வே மாம் பாது ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராஜ்ஞீ ராஜ்யப்ரதா³யிநீ ॥ 18 ॥

ஓம் ஹ்ரீம் ஹூம் மாம் பஶ்சிமேவ்யாத்ஸர்வதா³ தத்த்வரூபிணீ ।
ஐம் ஸௌ꞉ மாம் த³க்ஷிணே பாது தே³வீ த³க்ஷிணகாளிகா ॥ 19 ॥

ஐம் க்லீம் மாமுத்தரே பாது ராஜராஜேஶ்வரீ ததா² ।
வ்ரஜந்தம் பாது மாம் ஶ்ரீம் ஹூம் திஷ்ட²ந்தம் க்ரீம் ஸதா³வது ॥ 20 ॥

ப்ரபு³த⁴ம் ஹூம் ஸதா³ பாது ஸுப்தம் மாம் பாது ஸர்வதா³ ।
ஆக்³நேயே க்ரீம் ஸதா³ பாது நைர்ருத்யே ஹூம் ததா²வது ॥ 21 ॥

வாயவ்யே க்ரீம் ஸதா³ பாயாதை³ஶாந்யாம் பை⁴ம் ஸதா³வது ।
உர்த்⁴வம் க்ரீம் மாம் ஸதா³ பாது ஹ்யத⁴ஸ்தாத் ஹ்ரீம் ததை²வ து ॥ 22 ॥

சௌரதோயாக்³நிபீ⁴திப்⁴ய꞉ பாயாந்மாம் ஶ்ரீம் ஶிவேஶ்வரீ ।
யக்ஷபூ⁴தபிஶாசாதி³ ராக்ஷஸேப்⁴யோவதாத்ஸதா³ ॥ 23 ॥

ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ ஹூம் ச மாதங்கீ³ சோச்சி²ஷ்ட²பத³ரூபிணீ ।
தை³த்யபூ⁴சரபீ⁴திப்⁴யோ(அ)வதாத்³த்³வாவிம்ஶத³க்ஷரீ ॥ 24 ॥

விஸ்மரிதம் து யத் ஸ்தா²நம் யத் ஸ்தா²நம் நாமவர்ஜிதம் ।
தத்ஸர்வம் பாது மே நித்யம் தே³வீ பை⁴ம் ப⁴த்³ரகாளிகா ॥ 25 ॥

இதீத³ம் கவசம் தே³வி ஸர்வமந்த்ரமயம் பரம் ।
ஜக³ந்மங்க³ளநாமேத³ம் ரஹஸ்யம் ஸர்வகாமிகம் ॥ 26 ॥

ரஹஸ்யாதி ரஹஸ்யம் ச கோ³ப்யம் கு³ப்ததரம் கலௌ ।
மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் ச ஸர்வஸ்வம் ப⁴த்³ரகால்யா மயாஸ்ம்ருதம் ॥ 27 ॥

அத்³ரஷ்டவ்யமவக்தவ்யம் அதா³தவ்யமவாசிகம் ।
தா³தவ்யமப⁴க்தேப்⁴யோ ப⁴க்தேப்⁴யோ தீ³யதே ஸதா³ ॥ 28 ॥

அஶ்ரோதவ்யமித³ம் வர்ம தீ³க்ஷாஹீநாய பார்வதி ।
அப⁴க்தேப்⁴யோபிபுத்ரேப்⁴யோ த³த்வா நரகமாப்நுயாத் ॥ 29 ॥

மஹாதா³ரித்³ர்யஶமநம் மஹாமங்க³ளவர்த⁴நம் ।
பூ⁴ர்ஜத்வசி லிகே²த்³தே³வி ரோசநா சந்த³நேந ச ॥ 30 ॥

ஶ்வேதஸூத்ரேண ஸம்வேஷ்ட்ய தா⁴ரயேந்மூர்த்⁴நி வா பு⁴ஜே ।
மூர்த்⁴நி த்⁴ருத்வா ச கவசம் த்ரைலோக்யவிஜயம் ப⁴வேத் ॥ 31 ॥

பு⁴ஜே த்⁴ருத்வா ரிபூந் ராஜா ஜித்வா ஜயமவாப்நுயாத் ।
இதீத³ம் கவசம் தே³வி மூலமந்த்ரைகஸாத⁴நம் ।
கு³ஹ்யம் கோ³ப்யம் பரம் புண்யம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீபை⁴ரவீதந்த்ரே ஶ்ரீ ப⁴த்³ரகாளீ கவசம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed