Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 – மணித்வீபவர்ணனம் (தேவீபாகவதம்) – 1


[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம்த்³விதீய பா⁴க³ம்த்ருதீய பா⁴க³ம் ]

அத² ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

வ்யாஸ உவாச ।
ப்³ரஹ்மலோகாதூ³ர்த்⁴வபா⁴கே³ ஸர்வலோகோ(அ)ஸ்தி ய꞉ ஶ்ருத꞉ ।
மணித்³வீப꞉ ஸ ஏவாஸ்தி யத்ர தே³வீ விராஜதே ॥ 1 ॥

ஸர்வஸ்மாத³தி⁴கோ யஸ்மாத்ஸர்வலோகஸ்தத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
புரா பராம்ப³யைவாயம் கல்பிதோ மநஸேச்ச²யா ॥ 2 ॥

ஸர்வாதௌ³ நிஜவாஸார்த²ம் ப்ரக்ருத்யா மூலபூ⁴தயா ।
கைலாஸாத³தி⁴கோ லோகோ வைகுண்டா²த³பி சோத்தம꞉ ॥ 3 ॥

கோ³ளோகாத³பி ஸர்வஸ்மாத்ஸர்வலோகோ(அ)தி⁴க꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
ந தத்ஸமம் த்ரிலோக்யாம் து ஸுந்த³ரம் வித்³யதே க்வசித் ॥ 4 ॥

ச²த்ரீபூ⁴தம் த்ரிஜக³தோ ப⁴வஸந்தாபநாஶகம் ।
சா²யாபூ⁴தம் ததே³வாஸ்தி ப்³ரஹ்மாண்டா³நாம் து ஸத்தம ॥ 5 ॥

ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணோ க³ம்பீ⁴ரஸ்தாவதே³வ ஹி ।
மணித்³வீபஸ்ய பரிதோ வர்ததே து ஸுதோ⁴த³தி⁴꞉ ॥ 6 ॥

மருத்ஸங்க⁴ட்டநோத்கீர்ணதரங்க³ஶதஸங்குல꞉ ।
ரத்நாச்ச²வாலுகாயுக்தோ ஜ²ஷஶங்க²ஸமாகுல꞉ ॥ 7 ॥

வீசிஸங்க⁴ர்ஷஸஞ்ஜாதலஹரீகணஶீதள꞉ ।
நாநாத்⁴வஜஸமாயுக்தா நாநாபோதக³தாக³தை꞉ ॥ 8 ॥

விராஜமாந꞉ பரிதஸ்தீரரத்நத்³ருமோ மஹான் ।
தது³த்தரமயோதா⁴துநிர்மிதோ க³க³நே தத꞉ ॥ 9 ॥

ஸப்தயோஜநவிஸ்தீர்ண꞉ ப்ராகாரோ வர்ததே மஹான் ।
நாநாஶஸ்த்ரப்ரஹரணா நாநாயுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ ॥ 10 ॥

ரக்ஷகா நிவஸந்த்யத்ர மோத³மாநா꞉ ஸமந்தத꞉ ।
சதுர்த்³வாரஸமாயுக்தோ த்³வாரபாலஶதாந்வித꞉ ॥ 11 ॥

நாநாக³ணை꞉ பரிவ்ருதோ தே³வீப⁴க்தியுதைர்ந்ருப ।
த³ர்ஶநார்த²ம் ஸமாயாந்தி யே தே³வா ஜக³தீ³ஶிது꞉ ॥ 12 ॥

தேஷாம் க³ணா வஸந்த்யத்ர வாஹநாநி ச தத்ர ஹி ।
விமாநஶதஸங்க⁴ர்ஷக⁴ண்டாஸ்வநஸமாகுல꞉ ॥ 13 ॥

ஹயஹேஷாகு²ராகா⁴தப³தி⁴ரீக்ருததி³ங்முக²꞉ ।
க³ணை꞉ கிலகிலாராவைர்வேத்ரஹஸ்தைஶ்ச தாடி³தா꞉ ॥ 14 ॥

ஸேவகா தே³வஸங்கா⁴நாம் ப்⁴ராஜந்தே தத்ர பூ⁴மிப ।
தஸ்மிந்கோலாஹலே ராஜந்ந ஶப்³த³꞉ கேநசித்க்வசித் ॥ 15 ॥

கஸ்யசிச்ச்²ரூயதே(அ)த்யந்தம் நாநாத்⁴வநிஸமாகுலே ।
பதே³ பதே³ மிஷ்டவாரிபரிபூர்ணஸராம்ஸி ச ॥ 16 ॥

வாடிகா விவிதா⁴ ராஜன் ரத்நத்³ருமவிராஜிதா꞉ ।
தது³த்தரம் மஹாஸாரதா⁴துநிர்மிதமண்ட³ல꞉ ॥ 17 ॥

ஸாலோ(அ)பரோ மஹாநஸ்தி க³க³நஸ்பர்ஶி யச்சி²ர꞉ ।
தேஜஸா ஸ்யாச்ச²தகு³ண꞉ பூர்வஸாலாத³யம் பர꞉ ॥ 18 ॥

கோ³புரத்³வாரஸஹிதோ ப³ஹுவ்ருக்ஷஸமந்வித꞉ ।
யா வ்ருக்ஷஜாதய꞉ ஸந்தி ஸர்வாஸ்தாஸ்தத்ர ஸந்தி ச ॥ 19 ॥

நிரந்தரம் புஷ்பயுதா꞉ ஸதா³ ப²லஸமந்விதா꞉ ।
நவபல்லவஸம்யுக்தா꞉ பரஸௌரப⁴ஸங்குலா꞉ ॥ 20 ॥

பநஸா வகுலா லோத்⁴ரா꞉ கர்ணிகாராஶ்ச ஶிம்ஶபா꞉ ।
தே³வதா³ருகாஞ்சநாரா ஆம்ராஶ்சைவ ஸுமேரவ꞉ ॥ 21 ॥

லிகுசா ஹிங்கு³ளாஶ்சைலா லவங்கா³꞉ கட்ப²லாஸ்ததா² ।
பாடலா முசுகுந்தா³ஶ்ச ப²லிந்யோ ஜக⁴நேப²லா꞉ ॥ 22 ॥

தாலாஸ்தமாலா꞉ ஸாலாஶ்ச கங்கோலா நாக³ப⁴த்³ரகா꞉ ।
புந்நாகா³꞉ பீலவ꞉ ஸால்வகா வை கர்பூரஶாகி²ந꞉ ॥ 23 ॥

அஶ்வகர்ணா ஹஸ்திகர்ணாஸ்தாலபர்ணாஶ்ச தா³டி³மா꞉ ।
க³ணிகா ப³ந்து⁴ஜீவாஶ்ச ஜம்பீ³ராஶ்ச குரண்ட³கா꞉ ॥ 24 ॥

சாம்பேயா ப³ந்து⁴ஜீவாஶ்ச ததா² வை கநகத்³ருமா꞉ ।
காலாகு³ருத்³ருமாஶ்சைவ ததா² சந்த³நபாத³பா꞉ ॥ 25 ॥

க²ர்ஜூரா யூதி²காஸ்தாலபர்ண்யஶ்சைவ ததே²க்ஷவ꞉ ।
க்ஷீரவ்ருக்ஷாஶ்ச க²தி³ராஶ்சிஞ்சாப⁴ல்லாதகாஸ்ததா² ॥ 26 ॥

ருசகா꞉ குடஜா வ்ருக்ஷா பி³ல்வவ்ருக்ஷாஸ்ததை²வ ச ।
துலஸீநாம் வநாந்யேவம் மல்லிகாநாம் ததை²வ ச ॥ 27 ॥

இத்யாதி³தருஜாதீநாம் வநாந்யுபவநாநி ச ।
நாநாவாபீஶதைர்யுக்தாந்யேவம் ஸந்தி த⁴ராதி⁴ப ॥ 28 ॥

கோகிலாராவஸம்யுக்தா கு³ஞ்ஜத்³ப்⁴ரமரபூ⁴ஷிதா꞉ ।
நிர்யாஸஸ்ராவிண꞉ ஸர்வே ஸ்நிக்³த⁴ச்சா²யாஸ்தரூத்தமா꞉ ॥ 29 ॥

நாநாருதுப⁴வா வ்ருக்ஷா நாநாபக்ஷிஸமாகுலா꞉ ।
நாநாரஸஸ்ராவிணீபி⁴ர்நதீ³பி⁴ரதிஶோபி⁴தா꞉ ॥ 30 ॥

பாராவதஶுகவ்ராதஸாரிகாபக்ஷமாருதை꞉ ।
ஹம்ஸபக்ஷஸமுத்³பூ⁴தவாதவ்ராதைஶ்சலத்³த்³ருமம் ॥ 31 ॥

ஸுக³ந்த⁴க்³ராஹிபவநபூரிதம் தத்³வநோத்தமம் ।
ஸஹிதம் ஹரிணீயூதை²ர்தா⁴வமாநைரிதஸ்தத꞉ ॥ 32 ॥

ந்ருத்யத்³ப³ர்ஹிகத³ம்ப³ஸ்ய கேகாராவை꞉ ஸுக²ப்ரதை³꞉ ।
நாதி³தம் தத்³வநம் தி³வ்யம் மது⁴ஸ்ராவி ஸமந்தத꞉ ॥ 33 ॥

காம்ஸ்யஸாலாது³த்தரே து தாம்ரஸால꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
சதுரஸ்ரஸமாகார உந்நத்யா ஸப்தயோஜந꞉ ॥ 34 ॥

த்³வயோஸ்து ஸாலயோர்மத்⁴யே ஸம்ப்ரோக்தா கல்பவாடிகா ।
யேஷாம் தரூணாம் புஷ்பாணி காஞ்சநாபா⁴நி பூ⁴மிப ॥ 35 ॥

பத்ராணி காஞ்சநாபா⁴நி ரத்நபீ³ஜப²லாநி ச ।
த³ஶயோஜநக³ந்தோ⁴ ஹி ப்ரஸர்பதி ஸமந்தத꞉ ॥ 36 ॥

தத்³வநம் ரக்ஷிதம் ராஜந்வஸந்தேநர்துநாநிஶம் ।
புஷ்பஸிம்ஹாஸநாஸீந꞉ புஷ்பச்ச²த்ரவிராஜித꞉ ॥ 37 ॥

புஷ்பபூ⁴ஷாபூ⁴ஷிதஶ்ச புஷ்பாஸவவிகூ⁴ர்ணித꞉ ।
மது⁴ஶ்ரீர்மாத⁴வஶ்ரீஶ்ச த்³வே பா⁴ர்யே தஸ்ய ஸம்மதே ॥ 38 ॥

க்ரீட³த꞉ ஸ்மேரவத³நே ஸுமஸ்தப³ககந்து³கை꞉ ।
அதீவ ரம்யம் விபிநம் மது⁴ஸ்ராவி ஸமந்தத꞉ ॥ 39 ॥

த³ஶயோஜநபர்யந்தம் குஸுமாமோத³வாயுநா ।
பூரிதம் தி³வ்யக³ந்த⁴ர்வை꞉ ஸாங்க³நைர்கா³நலோலுபை꞉ ॥ 40 ॥

ஶோபி⁴தம் தத்³வநம் தி³வ்யம் மத்தகோகிலநாதி³தம் ।
வஸந்தலக்ஷ்மீஸம்யுக்தம் காமிகாமப்ரவர்த⁴நம் ॥ 41 ॥

தாம்ரஸாலாது³த்தரத்ர ஸீஸஸால꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
ஸமுச்ச்²ராய꞉ ஸ்ம்ருதோ(அ)ப்யஸ்ய ஸப்தயோஜநஸங்க்²யயா ॥ 42 ॥

ஸந்தாநவாடிகாமத்⁴யே ஸாலயோஸ்து த்³வயோர்ந்ருப ।
த³ஶயோஜநக³ந்த⁴ஸ்து ப்ரஸூநாநாம் ஸமந்தத꞉ ॥ 43 ॥

ஹிரண்யாபா⁴நி குஸுமாந்யுத்பு²ல்லாநி நிரந்தரம் ।
அம்ருதத்³ரவஸம்யுக்தப²லாநி மது⁴ராணி ச ॥ 44 ॥

க்³ரீஷ்மர்துர்நாயகஸ்தஸ்யா வாடிகாயா ந்ருபோத்தம ।
ஶுக்ரஶ்ரீஶ்ச ஶுசிஶ்ரீஶ்ச த்³வே பா⁴ர்யே தஸ்ய ஸம்மதே ॥ 45 ॥

ஸந்தாபத்ரஸ்தலோகாஸ்து வ்ருக்ஷமூலேஷு ஸம்ஸ்தி²தா꞉ ।
நாநாஸித்³தை⁴꞉ பரிவ்ருதோ நாநாதே³வை꞉ ஸமந்வித꞉ ॥ 46 ॥

விளாஸிநீநாம் ப்³ருந்தை³ஸ்து சந்த³நத்³ரவபங்கிலை꞉ ।
புஷ்பமாலாபூ⁴ஷிதைஸ்து தாலவ்ருந்தகராம்பு³ஜை꞉ ॥ 47 ॥

ப்ராகார꞉ ஶோபி⁴தோ ராஜன் ஶீதளாம்பு³நிஷேவிபி⁴꞉ । [ஏஜத்]
ஸீஸஸாலாது³த்தரத்ராப்யாரகூடமய꞉ ஶுப⁴꞉ ॥ 48 ॥

ப்ராகாரோ வர்ததே ராஜந்முநியோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
ஹரிசந்த³நவ்ருக்ஷாணாம் வாடீ மத்⁴யே தயோ꞉ ஸ்ம்ருதா ॥ 49 ॥

ஸாலயோரதி⁴நாத²ஸ்து வர்ஷர்துர்மேக⁴வாஹந꞉ ।
வித்³யுத்பிங்க³ளநேத்ரஶ்ச ஜீமூதகவச꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 50 ॥

வஜ்ரநிர்கோ⁴ஷமுக²ரஶ்சேந்த்³ரத⁴ந்வா ஸமந்தத꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶோ வாரிதா⁴ரா முஞ்சந்நாஸ்தே க³ணாவ்ருத꞉ ॥ 51 ॥

நப⁴꞉ ஶ்ரீஶ்ச நப⁴ஸ்யஶ்ரீ꞉ ஸ்வரஸ்யா ரஸ்யமாலிநீ ।
அம்பா³ து³ளா நிரத்நிஶ்சாப்⁴ரமந்தீ மேக⁴யந்திகா ॥ 52 ॥

வர்ஷயந்தீ சிபுணிகா வாரிதா⁴ரா ச ஸம்மதா꞉ ।
வர்ஷர்தோர்த்³வாத³ஶ ப்ரோக்தா꞉ ஶக்தயோ மத³விஹ்வலா꞉ ॥ 53 ॥

நவபல்லவவ்ருக்ஷாஶ்ச நவீநலதிகாந்விதா꞉ ।
ஹரிதாநி த்ருணாந்யேவ வேஷ்டிதா யைர்த⁴ராகி²லா ॥ 54 ॥

நதீ³நத³ப்ரவாஹாஶ்ச ப்ரவஹந்தி ச வேக³த꞉ ।
ஸராம்ஸி கலுஷாம்பூ³நி ராகி³சித்தஸமாநி ச ॥ 55 ॥

வஸந்தி தே³வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச யே தே³வீகர்மகாரிண꞉ ।
வாபீகூபதடாகாஶ்ச யே தே³வ்யர்த²ம் ஸமர்பிதா꞉ ॥ 56 ॥

தே க³ணா நிவஸந்த்யத்ர ஸவிளாஸாஶ்ச ஸாங்க³நா꞉ ।
ஆரகூடமயாத³க்³ரே ஸப்தயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ॥ 57 ॥

பஞ்சலோஹாத்மக꞉ ஸாலோ மத்⁴யே மந்தா³ரவாடிகா ।
நாநாபுஷ்பலதாகீர்ணா நாநாபல்லவஶோபி⁴தா ॥ 58 ॥

அதி⁴ஷ்டா²தாத்ர ஸம்ப்ரோக்த꞉ ஶரத்³ருதுரநாமய꞉ ।
இஷுலக்ஷ்மீரூர்ஜலக்ஷ்மீர்த்³வே பா⁴ர்யே தஸ்ய ஸம்மதே ॥ 59 ॥

நாநாஸித்³தா⁴ வஸந்த்யத்ர ஸாங்க³நா꞉ ஸபரிச்ச²தா³꞉ ।
பஞ்சலோஹமயாத³க்³ரே ஸப்தயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ॥ 60 ॥

தீ³ப்யமாநோ மஹாஶ்ருங்கை³ர்வர்ததே ரௌப்யஸாலக꞉ ।
பாரிஜாதாடவீமத்⁴யே ப்ரஸூநஸ்தப³காந்விதா ॥ 61 ॥

த³ஶயோஜநக³ந்தீ⁴நி குஸுமாநி ஸமந்தத꞉ ।
மோத³யந்தி க³ணாந்ஸர்வாந்யே தே³வீகர்மகாரிண꞉ ॥ 62 ॥

தத்ராதி⁴நாத²꞉ ஸம்ப்ரோக்தோ ஹேமந்தர்துர்மஹோஜ்ஜ்வல꞉ ।
ஸக³ண꞉ ஸாயுத⁴꞉ ஸர்வான் ராகி³ணோ ரஞ்ஜயந்ந்ருப ॥ 63 ॥

ஸஹஶ்ரீஶ்ச ஸஹஸ்யஶ்ரீர்த்³வே பா⁴ர்யே தஸ்ய ஸம்மதே ।
வஸந்தி தத்ர ஸித்³தா⁴ஶ்ச யே தே³வீவ்ரதகாரிண꞉ ॥ 64 ॥

ரௌப்யஸாலமயாத³க்³ரே ஸப்தயோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
ஸௌவர்ணஸால꞉ ஸம்ப்ரோக்தஸ்தப்தஹாடககல்பித꞉ ॥ 65 ॥

மத்⁴யே கத³ம்ப³வாடீ து புஷ்பபல்லவஶோபி⁴தா ।
கத³ம்ப³மதி³ராதா⁴ரா꞉ ப்ரவர்தந்தே ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 66 ॥

யாபி⁴ர்நிபீதபீதாபி⁴ர்நிஜாநந்தோ³(அ)நுபூ⁴யதே ।
தத்ராதி⁴நாத²꞉ ஸம்ப்ரோக்த꞉ ஶைஶிரர்துர்மஹோத³ய꞉ ॥ 67 ॥

தப꞉ஶ்ரீஶ்ச தபஸ்யஶ்ரீர்த்³வே பா⁴ர்யே தஸ்ய ஸம்மதே ।
மோத³மாந꞉ ஸஹைதாப்⁴யாம் வர்ததே ஶிஶிராக்ருதி꞉ ॥ 68 ॥

நாநாவிளாஸஸம்யுக்தோ நாநாக³ணஸமாவ்ருத꞉ ।
நிவஸந்தி மஹாஸித்³தா⁴ யே தே³வீதா³நகாரிண꞉ ॥ 69 ॥

நாநாபோ⁴க³ஸமுத்பந்நமஹாநந்த³ஸமந்விதா꞉ ।
ஸாங்க³நா꞉ பரிவாரைஸ்து ஸங்க⁴ஶ꞉ பரிவாரிதா꞉ ॥ 70 ॥

ஸ்வர்ணஸாலமயாத³க்³ரே முநியோஜநதை³ர்க்⁴யவான் ।
புஷ்பராக³மய꞉ ஸால꞉ குங்குமாருணவிக்³ரஹ꞉ ॥ 71 ॥

புஷ்பராக³மயீ பூ⁴மிர்வநாந்யுபவநாநி ச ।
ரத்நவ்ருக்ஷாலவாலாஶ்ச புஷ்பராக³மயா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 72 ॥

ப்ராகாரோ யஸ்ய ரத்நஸ்ய தத்³ரத்நரசிதா த்³ருமா꞉ ।
வநபூ⁴꞉ பக்ஷிணஶ்சைவ ரத்நவர்ணஜலாநி ச ॥ 73 ॥

மண்ட³பா மண்ட³பஸ்தம்பா⁴꞉ ஸராம்ஸி கமலாநி ச ।
ப்ராகாரே தத்ர யத்³யத்ஸ்யாத்தத்ஸர்வம் தத்ஸமம் ப⁴வேத் ॥ 74 ॥

பரிபா⁴ஷேயமுத்³தி³ஷ்டா ரத்நஸாலாதி³ஷு ப்ரபோ⁴ ।
தேஜஸா ஸ்யாள்லக்ஷகு³ண꞉ பூர்வஸாலாத்பரோ ந்ருப ॥ 75 ॥

தி³க்பாலா நிவஸந்த்யத்ர ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³வர்திநாம் ।
தி³க்பாலாநாம் ஸமஷ்ட்யாத்மரூபா꞉ ஸ்பூ²ர்ஜத்³வராயுதா⁴꞉ ॥ 76 ॥

பூர்வாஶாயாம் ஸமுத்துங்க³ஶ்ருங்கா³ பூரமராவதீ ।
நாநோபவநஸம்யுக்தோ மஹேந்த்³ரஸ்தத்ர ராஜதே ॥ 77 ॥

ஸ்வர்க³ஶோபா⁴ ச யா ஸ்வர்கே³ யாவதீ ஸ்யாத்ததோ(அ)தி⁴கா ।
ஸமஷ்டிஶதநேத்ரஸ்ய ஸஹஸ்ரகு³ணத꞉ ஸ்ம்ருதா ॥ 78 ॥

ஐராவதஸமாரூடோ⁴ வஜ்ரஹஸ்த꞉ ப்ரதாபவான் ।
தே³வஸேநாபரிவ்ருதோ ராஜதே(அ)த்ர ஶதக்ரது꞉ ॥ 79 ॥

தே³வாங்க³நாக³ணயுதா ஶசீ தத்ர விராஜதே ।
வஹ்நிகோணே வஹ்நிபுரீ வஹ்நிபூ꞉ ஸத்³ருஶீ ந்ருப ॥ 80 ॥

ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸமாயுக்தோ வஹ்நிஸ்தத்ர விராஜதே ।
நிஜவாஹநபூ⁴ஷாட்⁴யோ நிஜதே³வக³ணைர்வ்ருத꞉ ॥ 81 ॥

யாம்யாஶாயாம் யமபுரீ தத்ர த³ண்ட³த⁴ரோ மஹான் ।
ஸ்வப⁴டைர்வேஷ்டிதோ ராஜன் சித்ரகு³ப்தபுரோக³மை꞉ ॥ 82 ॥

நிஜஶக்தியுதோ பா⁴ஸ்வத்தநயோ(அ)ஸ்தி யமோ மஹான் ।
நைர்ருத்யாம் தி³ஶி ராக்ஷஸ்யாம் ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 83 ॥

க²ட்³க³தா⁴ரீ ஸ்பு²ரந்நாஸ்தே நிர்ருதிர்நிஜஶக்தியுக் ।
வாருண்யாம் வருணோ ராஜா பாஶதா⁴ரீ ப்ரதாபவான் ॥ 84 ॥

மஹாஜ²ஷஸமாரூடோ⁴ வாருணீமது⁴விஹ்வல꞉ ।
நிஜஶக்திஸமாயுக்தோ நிஜயாதோ³க³ணாந்வித꞉ ॥ 85 ॥

ஸமாஸ்தே வாருணே லோகே வருணாநீரதாகுல꞉ ।
வாயுகோணே வாயுலோகோ வாயுஸ்தத்ராதி⁴திஷ்ட²தி ॥ 86 ॥

வாயுஸாத⁴நஸம்ஸித்³த⁴யோகி³பி⁴꞉ பரிவாரித꞉ ।
த்⁴வஜஹஸ்தோ விஶாலாக்ஷோ ம்ருக³வாஹநஸம்ஸ்தி²த꞉ ॥ 87 ॥

மருத்³க³ணை꞉ பரிவ்ருதோ நிஜஶக்திஸமந்வித꞉ ।
உத்தரஸ்யாம் தி³ஶி மஹான் யக்ஷலோகோ(அ)ஸ்தி பூ⁴மிப ॥ 88 ॥

யக்ஷாதி⁴ராஜஸ்தத்ராஸ்தே வ்ருத்³தி⁴ருத்³த்⁴யாதி³ஶக்திபி⁴꞉ ।
நவபி⁴ர்நிதி⁴பி⁴ர்யுக்தஸ்துந்தி³ளோ த⁴நநாயக꞉ ॥ 89 ॥

மணிப⁴த்³ர꞉ பூர்ணப⁴த்³ரோ மணிமாந்மணிகந்த⁴ர꞉ ।
மணிபூ⁴ஷோ மணிஸ்ரக்³வீ மணிகார்முகதா⁴ரக꞉ ॥ 90 ॥

இத்யாதி³யக்ஷஸேநாநீஸஹிதோ நிஜஶக்தியுக் ।
ஈஶாநகோணே ஸம்ப்ரோக்தோ ருத்³ரளோகோ மஹத்தர꞉ ॥ 91 ॥

அநர்க்⁴யரத்நக²சிதோ யத்ர ருத்³ரோ(அ)தி⁴தை³வதம் ।
மந்யுமாந்தீ³ப்தநயநோ ப³த்³த⁴ப்ருஷ்ட²மஹேஷுதி⁴꞉ ॥ 92 ॥

ஸ்பூ²ர்ஜத்³த⁴நுர்வாமஹஸ்தோ(அ)தி⁴ஜ்யத⁴ந்வபி⁴ராவ்ருத꞉ ।
ஸ்வஸமாநைரஸங்க்²யாதருத்³ரை꞉ ஶூலவராயுதை⁴꞉ ॥ 93 ॥

விக்ருதாஸ்யை꞉ கராளாஸ்யைர்வமத்³வஹ்நிபி⁴ராஸ்யத꞉ ।
த³ஶஹஸ்தை꞉ ஶதகரை꞉ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜஸம்யுதை꞉ ॥ 94 ॥

த³ஶபாதை³ர்த³ஶக்³ரீவைஸ்த்ரிநேத்ரைருக்³ரமூர்திபி⁴꞉ ।
அந்தரிக்ஷசரா யே ச யே ச பூ⁴மிசரா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 95 ॥

ருத்³ராத்⁴யாயே ஸ்ம்ருதா ருத்³ராஸ்தை꞉ ஸர்வைஶ்ச ஸமாவ்ருத꞉ ।
ருத்³ராணீகோடிஸஹிதோ ப⁴த்³ரகால்யாதி³மாத்ருபி⁴꞉ ॥ 96 ॥

நாநாஶக்திஸமாவிஷ்ட டா³மர்யாதி³க³ணாவ்ருத꞉ ।
வீரப⁴த்³ராதி³ஸஹிதோ ருத்³ரோ ராஜந்விராஜதே ॥ 97 ॥

முண்ட³மாலாத⁴ரோ நாக³வலயோ நாக³கந்த⁴ர꞉ ।
வ்யாக்⁴ரசர்மபரீதா⁴நோ க³ஜசர்மோத்தரீயக꞉ ॥ 98 ॥

சிதாப⁴ஸ்மாங்க³ளிப்தாங்க³꞉ ப்ரமதா²தி³க³ணாவ்ருத꞉ ।
நிநத³ட்³ட³மருத்⁴வாநைர்ப³தி⁴ரீக்ருததி³ங்முக²꞉ ॥ 99 ॥

அட்டஹாஸாஸ்போ²டஶப்³தை³꞉ ஸந்த்ராஸிதநப⁴ஸ்தல꞉ ।
பூ⁴தஸங்க⁴ஸமாவிஷ்டோ பூ⁴தாவாஸோ மஹேஶ்வர꞉ ।
ஈஶாநதி³க்பதி꞉ ஸோ(அ)யம் நாம்நா சேஶாந ஏவ ச ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ மணித்³வீபவர்ணநம் நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம்த்³விதீய பா⁴க³ம்த்ருதீய பா⁴க³ம் ]


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed