Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் (யாஜ்ஞ்யவல்க்ய க்ருதம்)


நாராயண உவாச ।
வாக்³தே³வதாயா꞉ ஸ்தவநம் ஶ்ரூயதாம் ஸர்வகாமத³ம் ।
மஹாமுநிர்யாஜ்ஞவல்க்யோ யேந துஷ்டாவ தாம் புரா ॥ 1 ॥

கு³ருஶாபாச்ச ஸ முநிர்ஹதவித்³யோ ப³பூ⁴வ ஹ ।
ததா³ ஜகா³ம து³꞉கா²ர்தோ ரவிஸ்தா²நம் ச புண்யத³ம் ॥ 2 ॥

ஸம்ப்ராப்யதபஸா ஸூர்யம் கோணார்கே த்³ருஷ்டிகோ³சரே ।
துஷ்டாவ ஸூர்யம் ஶோகேந ருரோத³ ச புந꞉ புந꞉ ॥ 3 ॥

ஸூர்யஸ்தம் பாட²யாமாஸ வேத³வேதா³ங்க³மீஶ்வர꞉ ।
உவாச ஸ்துஹி வாக்³தே³வீம் ப⁴க்த்யா ச ஸ்ம்ருதிஹேதவே ॥ 4 ॥

தமித்யுக்த்வா தீ³நநாதோ² ஹ்யந்தர்தா⁴நம் ஜகா³ம ஸ꞉ ।
முநி꞉ ஸ்நாத்வா ச துஷ்டாவ ப⁴க்திநம்ராத்மகந்த⁴ர꞉ ॥ 5 ॥

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச ।
க்ருபாம் குரு ஜக³ந்மாதர்மாமேவம் ஹததேஜஸம் ।
கு³ருஶாபாத்ஸ்ம்ருதிப்⁴ரஷ்டம் வித்³யாஹீநம் ச து³꞉கி²தம் ॥ 6 ॥

ஜ்ஞாநம் தே³ஹி ஸ்ம்ருதிம் தே³ஹி வித்³யாம் வித்³யாதி⁴தே³வதே ।
ப்ரதிஷ்டா²ம் கவிதாம் தே³ஹி ஶக்திம் ஶிஷ்யப்ரபோ³தி⁴காம் ॥ 7 ॥

க்³ரந்த²நிர்மிதிஶக்திம் ச ஸச்சி²ஷ்யம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தம் ।
ப்ரதிபா⁴ம் ஸத்ஸபா⁴யாம் ச விசாரக்ஷமதாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 8 ॥

லுப்தாம் ஸர்வாம் தை³வவஶாந்நவம் குரு புந꞉ புந꞉ ।
யதா²ங்குரம் ஜநயதி ப⁴க³வாந்யோக³மாயயா ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மஸ்வரூபா பரமா ஜ்யோதிரூபா ஸநாதநீ ।
ஸர்வவித்³யாதி⁴தே³வீ யா தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉ ॥ 10 ॥

யயா விநா ஜக³த்ஸர்வம் ஶஶ்வஜ்ஜீவந்ம்ருதம் ஸதா³ ।
ஜ்ஞாநாதி⁴தே³வீ யா தஸ்யை ஸரஸ்வத்யை நமோ நம꞉ ॥ 11 ॥

யயா விநா ஜக³த்ஸர்வம் மூகமுந்மத்தவத்ஸதா³ ।
வாக³தி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வீ யா தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉ ॥ 12 ॥

ஹிமசந்த³நகுந்தே³ந்து³குமுதா³ம்போ⁴ஜஸந்நிபா⁴ ।
வர்ணாதி⁴தே³வீ யா தஸ்யை சாக்ஷராயை நமோ நம꞉ ॥ 13 ॥

விஸர்க³ பி³ந்து³மாத்ராணாம் யத³தி⁴ஷ்டா²நமேவ ச ।
இத்த²ம் த்வம் கீ³யஸே ஸத்³பி⁴ர்பா⁴ரத்யை தே நமோ நம꞉ ॥ 14 ॥

யயா விநா(அ)த்ர ஸங்க்²யாக்ருத்ஸங்க்²யாம் கர்தும் ந ஶக்நுதே ।
காலஸங்க்²யாஸ்வரூபா யா தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 15 ॥

வ்யாக்²யாஸ்வரூபா யா தே³வீ வ்யாக்²யாதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வதா ।
ப்⁴ரமஸித்³தா⁴ந்தரூபா யா தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்ம்ருதிஶக்திர்ஜ்ஞாநஶக்திர்பு³த்³தி⁴ஶக்திஸ்வரூபிணீ ।
ப்ரதிபா⁴ கல்பநாஶக்திர்யா ச தஸ்யை நமோ நம꞉ ॥ 17 ॥

ஸநத்குமாரோ ப்³ரஹ்மாணம் ஜ்ஞாநம் பப்ரச்ச² யத்ர வை ।
ப³பூ⁴வ ஜட³வத்ஸோ(அ)பி ஸித்³தா⁴ந்தம் கர்துமக்ஷம꞉ ॥ 18 ॥

ததா³ஜகா³ம ப⁴க³வாநாத்மா ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஈஶ்வர꞉ ।
உவாச ஸத்தமம் ஸ்தோத்ரம் வாண்யா இதி விதி⁴ம் ததா³ ॥ 19 ॥

ஸ ச துஷ்டாவ தாம் ப்³ரஹ்மா சாஜ்ஞயா பரமாத்மந꞉ ।
சகார தத்ப்ரஸாதே³ந ததா³ ஸித்³தா⁴ந்தமுத்தமம் ॥ 20 ॥

யதா³ப்யநந்தம் பப்ரச்ச² ஜ்ஞாநமேகம் வஸுந்த⁴ரா ।
ப³பூ⁴வ மூகவத்ஸோ(அ)பி ஸித்³தா⁴ந்தம் கர்துமக்ஷம꞉ ॥ 21 ॥

ததா³ த்வாம் ச ஸ துஷ்டாவ ஸந்த்ரஸ்த꞉ கஶ்யபாஜ்ஞயா ।
ததஶ்சகார ஸித்³தா⁴ந்தம் நிர்மலம் ப்⁴ரமப⁴ஞ்ஜநம் ॥ 22 ॥

வ்யாஸ꞉ புராணஸூத்ரம் ச ஸமப்ருச்ச²த வால்மிகிம் ।
மௌநீபூ⁴த꞉ ஸ ஸஸ்மார த்வாமேவ ஜக³த³ம்பி³காம் ॥ 23 ॥

ததா³ சகார ஸித்³தா⁴ந்தம் த்வத்³வரேண முநீஶ்வர꞉ ।
ஸ ப்ராப நிர்மலம் ஜ்ஞாநம் ப்ரமாத³த்⁴வம்ஸகாரணம் ॥ 24 ॥

புராண ஸூத்ரம் ஶ்ருத்வா ஸ வ்யாஸ꞉ க்ருஷ்ணகலோத்³ப⁴வ꞉ ।
த்வாம் ஸிஷேவே ச த³த்⁴யௌ ச ஶதவர்ஷம் ச புஷ்கரே ॥ 25 ॥

ததா³ த்வத்தோ வரம் ப்ராப்ய ஸ கவீந்த்³ரோ ப³பூ⁴வ ஹ ।
ததா³ வேத³விபா⁴க³ம் ச புராணாநி சகார ஹ ॥ 26 ॥

யதா³ மஹேந்த்³ரே பப்ரச்ச² தத்த்வஜ்ஞாநம் ஶிவா ஶிவம் ।
க்ஷணம் த்வாமேவ ஸஞ்சிந்த்ய தஸ்யை ஜ்ஞாநம் த³தௌ⁴ விபு⁴꞉ ॥ 27 ॥

பப்ரச்ச² ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரம் ச மஹேந்த்³ரஶ்ச ப்³ருஹஸ்பதிம் ।
தி³வ்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரம் ச ஸ த்வாம் த³த்⁴யௌ ச புஷ்கரே ॥ 28 ॥

ததா³ த்வத்தோ வரம் ப்ராப்ய தி³வ்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரகம் ।
உவாச ஶப்³த³ஶாஸ்த்ரம் ச தத³ர்த²ம் ச ஸுரேஶ்வரம் ॥ 29 ॥

அத்⁴யாபிதாஶ்ச யை꞉ ஶிஷ்யா꞉ யைரதீ⁴தம் முநீஶ்வரை꞉ ।
தே ச த்வாம் பரிஸஞ்சிந்த்ய ப்ரவர்தந்தே ஸுரேஶ்வரி ॥ 30 ॥

த்வம் ஸம்ஸ்துதா பூஜிதா ச முநீந்த்³ரமநுமாநவை꞉ ।
தை³த்யேந்த்³ரைஶ்ச ஸுரைஶ்சாபி ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாதி³பி⁴꞉ ॥ 31 ॥

ஜடீ³பூ⁴த꞉ ஸஹஸ்ராஸ்ய꞉ பஞ்சவக்த்ரஶ்சதுர்முக²꞉ ।
யாம் ஸ்தோதும் கிமஹம் ஸ்தௌமி தாமேகாஸ்யேந மாநவ꞉ ॥ 32 ॥

இத்யுக்த்வா யாஜ்ஞவல்க்யஶ்ச ப⁴க்திநம்ராத்மகந்த⁴ர꞉ ।
ப்ரணநாம நிராஹாரோ ருரோத³ ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 33 ॥

ததா³ ஜ்யோதிஸ்ஸ்வரூபா ஸா தேநாத்³ருஷ்டாப்யுவாச தம் ।
ஸுகவீந்த்³ரோ ப⁴வேத்யுக்த்வா வைகுண்ட²ம் ச ஜகா³ம ஹ ॥ 34 ॥

யாஜ்ஞவல்க்ய க்ருதம் வாணீஸ்தோத்ரம் ய꞉ ஸம்யத꞉ படே²த் ।
ஸ கவீந்த்³ரோ மஹாவாக்³மீ ப்³ருஹஸ்பதி ஸமோ ப⁴வேத் ॥ 35 ॥

மஹாமூர்க²ஶ்ச து³ர்மேதா⁴ வர்ஷமேகம் ச ய꞉ படே²த் ।
ஸ பண்டி³தஶ்ச மேதா⁴வீ ஸுகவிஶ்ச ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 35 ॥

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே ப்ரக்ருதி க²ண்டே³ நாரத³ நாராயண ஸம்வாதே³ யாஜ்ஞவல்க்யோக்த வாணீ ஸ்தவநம் நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed