Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீவஸிஷ்ட² உவாச ।
ப⁴க³வந் கேந விதி⁴நா நாமபி⁴ர்வேங்கடேஶ்வரம் ।
பூஜயாமாஸ தம் தே³வம் ப்³ரஹ்மா து கமலை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 1 ॥

ப்ருச்சா²மி தாநி நாமாநி கு³ணயோக³பராணி கிம் ।
முக்²யவ்ருத்தீநி கிம் ப்³ரூஹி லக்ஷகாண்யத²வா ஹரே꞉ ॥ 2 ॥

நாரத³ உவாச ।
நாமாந்யநந்தாநி ஹரே꞉ கு³ணயோகா³நி காநி சித் ।
முக்²யவ்ருத்தீநி சாந்யாநி லக்ஷகாண்யபராணி ச ॥ 3 ॥

பரமார்தை²꞉ ஸர்வஶப்³தை³ரேகோ ஜ்ஞேய꞉ பர꞉ புமாந் ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதஸ்த்வவ்யக்தோ(அ)நந்தரூபப்⁴ருத் ॥ 4 ॥

சந்த்³ரார்கவஹ்நிவாய்வாத்³யா க்³ரஹர்க்ஷாணி நபோ⁴ தி³ஶ꞉ ।
அந்வயவ்யதிரேகாப்⁴யாம் ஸந்தி நோ ஸந்தி யந்மதே꞉ ॥ 5 ॥

தஸ்ய தே³வஸ்ய நாம்நாம் ஹி பாரம் க³ந்தும் ஹி க꞉ க்ஷம꞉ ।
ததா²(அ)பி சாபி⁴தா⁴நாநி வேங்கடேஶஸ்ய காநிசித் ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மகீ³தாநி புண்யாநி தாநி வக்ஷ்யாமி ஸுவ்ரத ।
யது³ச்சாரணமாத்ரேண விமுக்தாக⁴꞉ பரம் வ்ரஜேத் ॥ 7 ॥

வேங்கடேஶஸ்ய நாம்நாம் ஹி ஸஹஸ்ரஸ்ய ருஷிர்விதி⁴꞉ ।
ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப்ததா² தே³வ꞉ ஶ்ரீவத்ஸாங்கோ ரமாபதி꞉ ॥ 8 ॥

பீ³ஜபூ⁴தஸ்ததோ²ங்காரோ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶக்திஶ்ச கீலகம் ।
ஓம் நமோ வேங்கடேஶாயேத்யாதி³ர்மந்த்ரோ(அ)த்ர கத்²யதே ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்ப⁴꞉ கவசமஸ்த்ரம் சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ।
விநியோகோ³(அ)பீ⁴ஷ்டஸித்³தௌ⁴ ஹ்ருத³யம் ஸாமகா³யந꞉ ॥ 10 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீவத்ஸாங்கோ ரமாபதிர்தே³வதா ஓம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ க்லீம் கீலகம் ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்ப⁴ இதி கவசம் சக்ரக³தா³த⁴ர இத்யஸ்த்ரம் ஸாமகா³நமிதி ஹ்ருத³யம் ஓம் நமோ வேங்கடேஶாயேத்யாதி³ர்மந்த்ர꞉ ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।
பா⁴ஸ்வச்சந்த்³ரமஸௌ யதீ³யநயநே பா⁴ர்யா யதீ³யா ரமா
யஸ்மாத்³விஶ்வஸ்ருட³ப்யபூ⁴த்³யமிகுலம் யத்³த்⁴யாநயுக்தம் ஸதா³
நாதோ² யோ ஜக³தாம் நகே³ந்த்³ரது³ஹிதுர்நாதோ²(அ)பி யத்³ப⁴க்திமாந்
தாதோ யோ மத³நஸ்ய யோ து³ரிதஹா தம் வேங்கடேஶம் ப⁴ஜே ॥

ஊர்த்⁴வௌ ஹஸ்தௌ யதீ³யௌ ஸுரரிபுத³ளநே பி³ப்⁴ரதௌ ஶங்க²சக்ரே
ஸேவ்யாவங்க்⁴ரீ ஸ்வகீயாவபி⁴த³த⁴த³த⁴ரோ த³க்ஷிணோ யஸ்ய பாணி꞉ ।
தாவந்மாத்ரம் ப⁴வாப்³தி⁴ம் க³மயதி ப⁴ஜதாமூருகோ³ வாமபாணி꞉
ஶ்ரீவத்ஸாங்கஶ்ச லக்ஷ்மீர்யது³ரஸி லஸதஸ்தம் ப⁴ஜே வேங்கடேஶம் ॥

இதி த்⁴யாயந் வேங்கடேஶம் ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் ரமாபதிம் ।
வேங்கடேஶோ விரூபாக்ஷ இத்யாரப்⁴ய ஜபேத்க்ரமாத் ॥

(ஸ்தோத்ரம்)
ஓம் வேங்கடேஶோ விரூபாக்ஷோ விஶ்வேஶோ விஶ்வபா⁴வந꞉ ।
விஶ்வஸ்ருட்³விஶ்வஸம்ஹர்தா விஶ்வப்ராணோ விராட்³வபு꞉ ॥ 1 ॥

ஶேஷாத்³ரிநிலயோ(அ)ஶேஷப⁴க்தது³꞉க²ப்ரணாஶந꞉ ।
ஶேஷஸ்துத்ய꞉ ஶேஷஶாயீ விஶேஷஜ்ஞோ விபு⁴꞉ ஸ்வபூ⁴꞉ ॥ 2 ॥

விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுஶ்ச வர்தி⁴ஷ்ணுருத்ஸஹிஷ்ணு꞉ ஸஹிஷ்ணுக꞉ ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுஶ்ச க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச வர்திஷ்ணுஶ்ச ப⁴ரிஷ்ணுக꞉ ॥ 3 ॥

காலயந்தா காலகோ³ப்தா கால꞉ காலாந்தகோ(அ)கி²ல꞉ ।
காலக³ம்ய꞉ காலகண்ட²வந்த்³ய꞉ காலகலேஶ்வர꞉ ॥ 4 ॥

ஶம்பு⁴꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ரம்போ⁴ஜநாபி⁴꞉ ஸ்தம்பி⁴தவாரிதி⁴꞉ ।
அம்போ⁴தி⁴நந்தி³நீஜாநி꞉ ஶோணாம்போ⁴ஜபத³ப்ரப⁴꞉ ॥ 5 ॥

கம்பு³க்³ரீவ꞉ ஶம்ப³ராரிரூப꞉ ஶம்ப³ரஜேக்ஷண꞉ ।
பி³ம்பா³த⁴ரோ பி³ம்ப³ரூபீ ப்ரதிபி³ம்ப³க்ரியாதிக³꞉ ॥ 6 ॥

கு³ணவாந் கு³ணக³ம்யஶ்ச கு³ணாதீதோ கு³ணப்ரிய꞉ ।
து³ர்கு³ணத்⁴வம்ஸக்ருத்ஸர்வஸுகு³ணோ கு³ணபா⁴ஸக꞉ ॥ 7 ॥

பரேஶ꞉ பரமாத்மா ச பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரா க³தி꞉ ।
பரம் பத³ம் வியத்³வாஸா꞉ பாரம்பர்யஶுப⁴ப்ரத³꞉ ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மஸ்ருட்³ப்³ரஹ்மபோ³தி⁴த꞉ ।
ப்³ரஹ்மஸ்துத்யோ ப்³ரஹ்மவாதீ³ ப்³ரஹ்மசர்யபராயண꞉ ॥ 9 ॥

ஸத்யவ்ரதார்த²ஸந்துஷ்ட꞉ ஸத்யரூபீ ஜ²ஷாங்க³வாந் ।
ஸோமகப்ராணஹாரீ சா(ஆ)நீதாம்நாயோ(அ)ப்³தி⁴ஸஞ்சர꞉ ॥ 10 ॥

தே³வாஸுரவரஸ்துத்ய꞉ பதந்மந்த³ரதா⁴ரக꞉ ।
த⁴ந்வந்தரி꞉ கச்ச²பாங்க³꞉ பயோநிதி⁴விமந்த²க꞉ ॥ 11 ॥

அமராம்ருதஸந்தா⁴தா த்⁴ருதஸம்மோஹிநீவபு꞉ ।
ஹரமோஹகமாயாவீ ரக்ஷஸ்ஸந்தோ³ஹப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 12 ॥

ஹிரண்யாக்ஷவிதா³ரீ ச யஜ்ஞோ யஜ்ஞவிபா⁴வந꞉ ।
யஜ்ஞீயோர்வீஸமுத்³த⁴ர்தா லீலாக்ரோட³꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 13 ॥

த³ண்ட³காஸுரவித்⁴வம்ஸீ வக்ரத³ம்ஷ்ட்ர꞉ க்ஷமாத⁴ர꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வஶாபஹரண꞉ புண்யக³ந்தோ⁴ விசக்ஷண꞉ ॥ 14 ॥

கராளவக்த்ர꞉ ஸோமார்கநேத்ர꞉ ஷட்³கு³ணவைப⁴வ꞉ ।
ஶ்வேதகோ⁴ணீ கூ⁴ர்ணிதப்⁴ரூர்கு⁴ர்கு⁴ரத்⁴வநிவிப்⁴ரம꞉ ॥ 15 ॥

த்³ராகீ⁴யாந் நீலகேஶீ ச ஜாக்³ரத³ம்பு³ஜலோசந꞉ ।
க்⁴ருணாவாந் க்⁴ருணிஸம்மோஹோ மஹாகாலாக்³நிதீ³தி⁴தி꞉ ॥ 16 ॥

ஜ்வாலாகராளவத³நோ மஹோல்காகுலவீக்ஷண꞉ ।
ஸடாநிர்பி⁴ந்நமேகௌ⁴கோ⁴ த³ம்ஷ்ட்ராருக்³வ்யாப்ததி³க்தட꞉ ॥ 17 ॥

உச்ச்²வாஸாக்ருஷ்டபூ⁴தேஶோ நிஶ்ஶ்வாஸத்யக்தவிஶ்வஸ்ருட் ।
அந்தர்ப்⁴ரமஜ்ஜக³த்³க³ர்போ⁴(அ)நந்தோ ப்³ரஹ்மகபாலஹ்ருத் ॥ 18 ॥

உக்³ரோ வீரோ மஹாவிஷ்ணுர்ஜ்வலந꞉ ஸர்வதோமுக²꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹோ பீ⁴ஷணோ ப⁴த்³ரோ ம்ருத்யும்ருத்யு꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 19 ॥

ஸபா⁴ஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வோ பீ⁴ம꞉ ஶீரோமாலீ மஹேஶ்வர꞉ ।
த்³வாத³ஶாதி³த்யசூடா³ல꞉ கல்பதூ⁴மஸடாச்ச²வி꞉ ॥ 20 ॥

ஹிரண்யகோர꞉ஸ்த²லபி⁴ந்நக²꞉ ஸிம்ஹமுகோ²(அ)நக⁴꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³வரதோ³ தீ⁴மாந் ப⁴க்தஸங்க⁴ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³ஸம்ஸேவ்ய꞉ ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யப்ரபூஜித꞉ ।
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹோ தே³வேஶோ ஜ்வாலாஜிஹ்வாந்த்ரமாலிக꞉ ॥ 22 ॥

க²ட்³கீ³ கே²டீ மஹேஷ்வாஸீ கபாலீ முஸலீ ஹலீ ।
பாஶீ ஶூலீ மஹாபா³ஹுர்ஜ்வரக்⁴நோ ரோக³ளுண்ட²க꞉ ॥ 23 ॥

மௌஞ்ஜீயுக் சா²த்ரகோ த³ண்டீ³ க்ருஷ்ணாஜிநத⁴ரோ வடு꞉ ।
அதீ⁴தவேதோ³ வேதா³ந்தோத்³தா⁴ரகோ ப்³ரஹ்மநைஷ்டி²க꞉ ॥ 24 ॥

அஹீநஶயநப்ரீத꞉ ஆதி³தேயோ(அ)நகோ⁴ ஹரி꞉ ।
ஸம்வித்ப்ரிய꞉ ஸாமவேத்³யோ ப³லிவேஶ்மப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 25 ॥

ப³லிக்ஷாலிதபாதா³ப்³ஜோ விந்த்⁴யாவளிவிமாநித꞉ ।
த்ரிபாத³பூ⁴மிஸ்வீகர்தா விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 26 ॥

த்⁴ருதத்ரிவிக்ரம꞉ ஸ்வாங்க்⁴ரிநக²பி⁴ந்நாண்ட³க²ர்பர꞉ ।
பஜ்ஜாதவாஹிநீதா⁴ராபவித்ரிதஜக³த்த்ரய꞉ ॥ 27 ॥

விதி⁴ஸம்மாநித꞉ புண்யோ தை³த்யயோத்³தா⁴ ஜயோர்ஜித꞉ ।
ஸுரராஜ்யப்ரத³꞉ ஶுக்ரமத³ஹ்ருத்ஸுக³தீஶ்வர꞉ ॥ 28 ॥

ஜாமத³க்³ந்ய꞉ குடா²ரீ ச கார்தவீர்யவிதா³ரண꞉ ।
ரேணுகாயா꞉ ஶிரோஹாரீ து³ஷ்டக்ஷத்ரியமர்த³ந꞉ ॥ 29 ॥

வர்சஸ்வீ தா³நஶீலஶ்ச த⁴நுஷ்மாந் ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ ।
அத்யுத³க்³ர꞉ ஸமக்³ரஶ்ச ந்யக்³ரோதோ⁴ து³ஷ்டநிக்³ரஹ꞉ ॥ 30 ॥

ரவிவம்ஶஸமுத்³பூ⁴தோ ராக⁴வோ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ।
கௌஸல்யாதநயோ ராமோ விஶ்வாமித்ரப்ரியங்கர꞉ ॥ 31 ॥

தாடகாரி꞉ ஸுபா³ஹுக்⁴நோ ப³லாதிப³லமந்த்ரவாந் ।
அஹல்யாஶாபவிச்சே²தீ³ ப்ரவிஷ்டஜநகாலய꞉ ॥ 32 ॥

ஸ்வயம்வரஸபா⁴ஸம்ஸ்த² ஈஶசாபப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஜாநகீபரிணேதா ச ஜநகாதீ⁴ஶஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 33 ॥

ஜமத³க்³நிதநூஜாதயோத்³தா⁴(அ)யோத்⁴யாதி⁴பாக்³ரணீ꞉ ।
பித்ருவாக்யப்ரதீபாலஸ்த்யக்தராஜ்ய꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 34 ॥

ஸஸீதஶ்சித்ரகூடஸ்தோ² ப⁴ரதாஹிதராஜ்யக꞉ ।
காகத³ர்பப்ரஹர்தா ச த³ண்ட³காரண்யவாஸக꞉ ॥ 35 ॥

பஞ்சவட்யாம் விஹாரீ ச ஸ்வத⁴ர்மபரிபோஷக꞉ ।
விராத⁴ஹா(அ)க³ஸ்த்யமுக்²யமுநிஸம்மாநித꞉ புமாந் ॥ 36 ॥

இந்த்³ரசாபத⁴ர꞉ க²ட்³க³த⁴ரஶ்சாக்ஷயஸாயக꞉ ।
க²ராந்தகோ தூ³ஷணாரிஸ்த்ரிஶிரஸ்கரிபுர்வ்ருஷ꞉ ॥ 37 ॥

தத꞉ ஶூர்பணகா²நாஸாச்சே²த்தா வல்கலதா⁴ரக꞉ ।
ஜடாவாந் பர்ணஶாலாஸ்தோ² மாரீசப³லமர்த³க꞉ ॥ 38 ॥

பக்ஷிராட்க்ருதஸம்வாதோ³ ரவிதேஜா மஹாப³ல꞉ ।
ஶப³ர்யாநீதப²லபு⁴க் ஹநூமத்பரிதோஷித꞉ ॥ 39 ॥

ஸுக்³ரீவா(அ)ப⁴யதோ³ தை³த்யகாயக்ஷேபணபா⁴ஸுர꞉ ।
ஸப்ததாலஸமுச்சே²த்தா வாலிஹ்ருத்கபிஸம்வ்ருத꞉ ॥ 40 ॥

வாயுஸூநுக்ருதாஸேவஸ்த்யக்தபம்ப꞉ குஶாஸந꞉ ।
உத³ந்வத்தீரக³꞉ ஶூரோ விபீ⁴ஷணவரப்ரத³꞉ ॥ 41 ॥

ஸேதுக்ருத்³தை³த்யஹா ப்ராப்தலங்கோ(அ)லங்காரவாந் ஸ்வயம் ।
அதிகாயஶிரஶ்சே²த்தா கும்ப⁴கர்ணவிபே⁴த³ந꞉ ॥ 42 ॥

த³ஶகண்ட²ஶிரோத்⁴வம்ஸீ ஜாம்ப³வத்ப்ரமுகா²வ்ருத꞉ ।
ஜாநகீஶ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ ஸாகேதேஶ꞉ புராதந꞉ ॥ 43 ॥

புண்யஶ்லோகோ வேத³வேத்³ய꞉ ஸ்வாமிதீர்த²நிவாஸக꞉ ।
லக்ஷ்மீஸர꞉கேலிலோலோ லக்ஷ்மீஶோ லோகரக்ஷக꞉ ॥ 44 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ யஶோதே³க்ஷணலாலித꞉ ।
வஸுதே³வக்ருதஸ்தோத்ரோ நந்த³கோ³பமநோஹர꞉ ॥ 45 ॥

சதுர்பு⁴ஜ꞉ கோமளாங்கோ³ க³தா³வாந்நீலகுந்தல꞉ ।
பூதநாப்ராணஸம்ஹர்தா த்ருணாவர்தவிநாஶந꞉ ॥ 46 ॥

க³ர்கா³ரோபிதநாமாங்கோ வாஸுதே³வோ ஹ்யதோ⁴க்ஷஜ꞉ ।
கோ³பிகாஸ்தந்யபாயீ ச ப³லப⁴த்³ராநுஜோ(அ)ச்யுத꞉ ॥ 47 ॥

வையாக்⁴ரநக²பூ⁴ஷஶ்ச வத்ஸஜித்³வத்ஸவர்த⁴ந꞉ ।
க்ஷீரஸாராஶநரதோ த³தி⁴பா⁴ண்ட³ப்ரமர்த³ந꞉ ॥ 48 ॥

நவநீதாபஹர்தா ச நீலநீரத³பா⁴ஸுர꞉ ।
ஆபீ⁴ரத்³ருஷ்டதௌ³ர்ஜந்யோ நீலபத்³மநிபா⁴நந꞉ ॥ 49 ॥

மாத்ருத³ர்ஶிதவிஶ்வா(ஆ)ஸ்ய உலூக²லநிப³ந்த⁴ந꞉ ।
ளகூப³ரஶாபாந்தோ கோ³தூ⁴ளிச்சு²ரிதாங்க³க꞉ ॥ 50 ॥

கோ³ஸங்க⁴ரக்ஷக꞉ ஶ்ரீஶோ ப்³ருந்தா³ரண்யநிவாஸக꞉ ।
வத்ஸாந்தகோ ப³கத்³வேஷீ தை³த்யாம்பு³த³மஹாநில꞉ ॥ 51 ॥

மஹாஜக³ரசண்டா³க்³நி꞉ ஶகடப்ராணகண்டக꞉ ।
இந்த்³ரஸேவ்ய꞉ புண்யகா³த்ர꞉ க²ரஜிச்சண்ட³தீ³தி⁴தி꞉ ॥ 52 ॥

தாலபக்வப²லாஶீ ச காளீயப²ணித³ர்பஹா ।
நாக³பத்நீஸ்துதிப்ரீத꞉ ப்ரளம்பா³ஸுரக²ண்ட³ந꞉ ॥ 53 ॥

தா³வாக்³நிப³லஸம்ஹாரீ ப²லாஹாரீ க³தா³க்³ரஜ꞉ ।
கோ³பாங்க³நாசேலசோர꞉ பாதோ²லீலாவிஶாரத³꞉ ॥ 54 ॥

வம்ஶகா³நப்ரவீணஶ்ச கோ³பீஹஸ்தாம்பு³ஜார்சித꞉ ।
முநிபத்ந்யாஹ்ருதாஹாரோ முநிஶ்ரேஷ்டோ² முநிப்ரிய꞉ ॥ 55 ॥

கோ³வர்த⁴நாத்³ரிஸந்த⁴ர்தா ஸங்க்ரந்த³நதமோ(அ)பஹ꞉ ।
ஸது³த்³யாநவிளாஸீ ச ராஸக்ரீடா³பராயண꞉ ॥ 56 ॥

வருணாப்⁴யர்சிதோ கோ³பீப்ரார்தி²த꞉ புருஷோத்தம꞉ ।
அக்ரூரஸ்துதிஸம்ப்ரீத꞉ குப்³ஜாயௌவநதா³யக꞉ ॥ 57 ॥

முஷ்டிகோர꞉ப்ரஹாரீ ச சாணூரோத³ரதா³ரண꞉ ।
மல்லயுத்³தா⁴க்³ரக³ண்யஶ்ச பித்ருப³ந்த⁴நமோசக꞉ ॥ 58 ॥

மத்தமாதங்க³பஞ்சாஸ்ய꞉ கம்ஸக்³ரீவாநிக்ருந்தந꞉ ।
உக்³ரஸேநப்ரதிஷ்டா²தா ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தி²த꞉ ॥ 59 ॥

காலநேமிக²லத்³வேஷீ முசுகுந்த³வரப்ரத³꞉ ।
ஸால்வஸேவிதது³ர்த⁴ர்ஷராஜஸ்மயநிவாரண꞉ ॥ 60 ॥

ருக்மிக³ர்வாபஹாரீ ச ருக்மிணீநயநோத்ஸவ꞉ ।
ப்ரத்³யும்நஜநக꞉ காமீ ப்ரத்³யும்நோ த்³வாரகாதி⁴ப꞉ ॥ 61 ॥

மண்யாஹர்தா மஹாமாயோ ஜாம்ப³வத்க்ருதஸங்க³ர꞉ ।
ஜாம்பூ³நதா³ம்ப³ரத⁴ரோ க³ம்யோ ஜாம்ப³வதீவிபு⁴꞉ ॥ 62 ॥

காளிந்தீ³ப்ரதி²தாராமகேலிர்கு³ஞ்ஜாவதம்ஸக꞉ ।
மந்தா³ரஸுமநோபா⁴ஸ்வாந் ஶசீஶாபீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ ॥ 63 ॥

ஸத்ராஜிந்மாநஸோல்லாஸீ ஸத்யாஜாநி꞉ ஶுபா⁴வஹ꞉ ।
ஶதத⁴ந்வஹர꞉ ஸித்³த⁴꞉ பாண்ட³வப்ரியகோத்ஸவ꞉ ॥ 64 ॥

ப⁴த்³ரப்ரிய꞉ ஸுப⁴த்³ராயா ப்⁴ராதா நாக்³நாஜிதீவிபு⁴꞉ ।
கிரீடகுண்ட³லத⁴ர꞉ கல்பபல்லவலாலித꞉ ॥ 65 ॥

பை⁴ஷ்மீப்ரணயபா⁴ஷாவாந் மித்ரவிந்தா³தி⁴போ(அ)ப⁴ய꞉ ।
ஸ்வமூர்திகேலிஸம்ப்ரீதோ லக்ஷ்மணோதா³ரமாநஸ꞉ ॥ 66 ॥

ப்ராக்³ஜ்யோதிஷாதி⁴பத்⁴வம்ஸீ தத்ஸைந்யாந்தகரோ(அ)ம்ருத꞉ ।
பூ⁴மிஸ்துதோ பூ⁴ரிபோ⁴கோ³ பூ⁴ஷணாம்ப³ரஸம்யுத꞉ ॥ 67 ॥

ப³ஹுராமாக்ருதாஹ்லாதோ³ க³ந்த⁴மால்யாநுலேபந꞉ ।
நாரதா³த்³ருஷ்டசரிதோ தே³வேஶோ விஶ்வராட்³கு³ரு꞉ ॥ 68 ॥

பா³ணபா³ஹுவிதா³ரஶ்ச தாபஜ்வரவிநாஶக꞉ ।
உஷோத்³த⁴ர்ஷயிதா(அ)வ்யக்த꞉ ஶிவவாக்துஷ்டமாநஸ꞉ ॥ 69 ॥

மஹேஶஜ்வரஸம்ஸ்துத்ய꞉ ஶீதஜ்வரப⁴யாந்தக꞉ ।
ந்ருக³ராஜோத்³தா⁴ரகஶ்ச பௌண்ட்³ரகாதி³வதோ⁴த்³யத꞉ ॥ 70 ॥

விவிதா⁴ரிச்ச²லோத்³விக்³நப்³ராஹ்மணேஷு த³யாபர꞉ ।
ஜராஸந்த⁴ப³லத்³வேஷீ கேஶிதை³த்யப⁴யங்கர꞉ ॥ 71 ॥

சக்ரீ சைத்³யாந்தக꞉ ஸப்⁴யோ ராஜப³ந்த⁴விமோசக꞉ ।
ராஜஸூயஹவிர்போ⁴க்தா ஸ்நிக்³தா⁴ங்க³꞉ ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ॥ 72 ॥

தா⁴நாப⁴க்ஷணஸம்ப்ரீத꞉ குசேலாபீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ ।
ஸத்த்வாதி³கு³ணக³ம்பீ⁴ரோ த்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷக꞉ ॥ 73 ॥

பீ⁴ஷ்மத்⁴யேயோ ப⁴க்தவஶ்யோ பீ⁴மபூஜ்யோ த³யாநிதி⁴꞉ ।
த³ந்தவக்த்ரஶிரஶ்சே²த்தா க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணாஸக²꞉ ஸ்வராட் ॥ 74 ॥

வைஜயந்தீப்ரமோதீ³ ச ப³ர்ஹிப³ர்ஹவிபூ⁴ஷண꞉ ।
பார்த²கௌரவஸந்தா⁴நகாரீ து³ஶ்ஶாஸநாந்தக꞉ ॥ 75 ॥

பு³த்³தோ⁴ விஶுத்³த⁴꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ க்ரதுஹிம்ஸாவிநிந்த³க꞉ ।
த்ரிபுரஸ்த்ரீமாநப⁴ங்க³꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ॥ 76 ॥

நிர்விகாரோ நிர்மமஶ்ச நிராபா⁴ஸோ நிராமய꞉ ।
ஜக³ந்மோஹகத⁴ர்மீ ச தி³க்³வஸ்த்ரோ தி³க்பதீஶ்வர꞉ ॥ 77 ॥

கல்கீ ம்லேச்ச²ப்ரஹர்தா ச து³ஷ்டநிக்³ரஹகாரக꞉ ।
த⁴ர்மப்ரதிஷ்டாகாரீ ச சாதுர்வர்ண்யவிபா⁴க³க்ருத் ॥ 78 ॥

யுகா³ந்தகோ யுகா³க்ராந்தோ யுக³க்ருத்³யுக³பா⁴ஸக꞉ ।
காமாரி꞉ காமகாரீ ச நிஷ்காம꞉ காமிதார்த²த³꞉ ॥ 79 ॥

ப⁴ர்கோ³ வரேண்ய꞉ ஸவிது꞉ ஶார்ங்கீ³ வைகுண்ட²மந்தி³ர꞉ ।
ஹயக்³ரீவ꞉ கைடபா⁴ரி꞉ க்³ராஹக்⁴நோ க³ஜரக்ஷக꞉ ॥ 80 ॥

ஸர்வஸம்ஶயவிச்சே²த்தா ஸர்வப⁴க்தஸமுத்ஸுக꞉ ।
கபர்தீ³ காமஹாரீ ச கலா காஷ்டா² ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதி꞉ ॥ 81 ॥

அநாதி³ரப்ரமேயௌஜா꞉ ப்ரதா⁴ந꞉ ஸந்நிரூபக꞉ ।
நிர்லேபோ நி꞉ஸ்ப்ருஹோ(அ)ஸங்கோ³ நிர்ப⁴யோ நீதிபாரக³꞉ ॥ 82 ॥

நிஷ்ப்ரேஷ்யோ நிஷ்க்ரிய꞉ ஶாந்தோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிதி⁴ர்நய꞉
கர்ம்யகர்மீ விகர்மீ ச கர்மேப்ஸு꞉ கர்மபா⁴வந꞉ ॥ 83 ॥

கர்மாங்க³꞉ கர்மவிந்யாஸோ மஹாகர்மீ மஹாவ்ரதீ ।
கர்மபு⁴க்கர்மப²லத³꞉ கர்மேஶ꞉ கர்மநிக்³ரஹ꞉ ॥ 84 ॥

நரோ நாராயணோ தா³ந்த꞉ கபில꞉ காமத³꞉ ஶுசி꞉ ।
தப்தா ஜப்தா(அ)க்ஷமாலாவாந் க³ந்தா நேதா லயோ க³தி꞉ ॥ 85 ॥

ஶிஷ்டோ த்³ரஷ்டா ரிபுத்³வேஷ்டா ரோஷ்டா வேஷ்டா மஹாநட꞉ ।
ரோத்³தா⁴ போ³த்³தா⁴ மஹாயோத்³தா⁴ ஶ்ரத்³தா⁴வாந் ஸத்யதீ⁴꞉ ஶுப⁴꞉ ॥ 86 ॥

மந்த்ரீ மந்த்ரோ மந்த்ரக³ம்யோ மந்த்ரக்ருத்பரமந்த்ரஹ்ருத் ।
மந்த்ரப்⁴ருந்மந்த்ரப²லதோ³ மந்த்ரேஶோ மந்த்ரவிக்³ரஹ꞉ ॥ 87 ॥

மந்த்ராங்கோ³ மந்த்ரவிந்யாஸோ மஹாமந்த்ரோ மஹாக்ரம꞉ ।
ஸ்தி²ரதீ⁴꞉ ஸ்தி²ரவிஜ்ஞாந꞉ ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²ராஸந꞉ ॥ 88 ॥

ஸ்தி²ரயோக³꞉ ஸ்தி²ராதா⁴ர꞉ ஸ்தி²ரமார்க³꞉ ஸ்தி²ராக³ம꞉ ।
நிஶ்ஶ்ரேயஸோ நிரீஹோ(அ)க்³நிர்நிரவத்³யோ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 89 ॥

நிர்வைரோ நிரஹங்காரோ நிர்த³ம்போ⁴ நிரஸூயக꞉ ।
அநந்தோ(அ)நந்தபா³ஹூருரநந்தாங்க்⁴ரிரநந்தத்³ருக் ॥ 90 ॥

அநந்தவக்த்ரோ(அ)நந்தாங்கோ³(அ)நந்தரூபோ ஹ்யநந்தக்ருத் ।
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வலிங்கோ³ ஹ்யூர்த்⁴வமூர்தோ⁴ர்த்⁴வஶாக²க꞉ ॥ 91 ॥

ஊர்த்⁴வ ஊர்த்⁴வாத்⁴வரக்ஷீ ச ஹ்யூர்த்⁴வஜ்வாலோ நிராகுல꞉ ।
பீ³ஜம் பீ³ஜப்ரதோ³ நித்யோ நிதா³நம் நிஷ்க்ருதி꞉ க்ருதீ ॥ 92 ॥

மஹாநணீயந் க³ரிமா ஸுஷமா சித்ரமாலிக꞉ ।
நப⁴꞉ ஸ்ப்ருங்நப⁴ஸோ ஜ்யோதிர்நப⁴ஸ்வாந்நிர்நபா⁴ நப⁴꞉ ॥ 93 ॥

அபு⁴ர்விபு⁴꞉ ப்ரபு⁴꞉ ஶம்பு⁴ர்மஹீயாந் பூ⁴ர்பு⁴வாக்ருதி꞉ ।
மஹாநந்தோ³ மஹாஶூரோ மஹோராஶிர்மஹோத்ஸவ꞉ ॥ 94 ॥

மஹாக்ரோதோ⁴ மஹாஜ்வாலோ மஹாஶாந்தோ மஹாகு³ண꞉ ।
ஸத்யவ்ரத꞉ ஸத்யபர꞉ ஸத்யஸந்த⁴꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 95 ॥

ஸத்யேஶ꞉ ஸத்யஸங்கல்ப꞉ ஸத்யசாரித்ரளக்ஷண꞉ ।
அந்தஶ்சரோ ஹ்யந்தராத்மா பரமாத்மா சிதா³த்மக꞉ ॥ 96 ॥

ரோசநோ ரோசமாநஶ்ச ஸாக்ஷீ ஶௌரிர்ஜநார்த³ந꞉ ।
முகுந்தோ³ நந்த³நிஷ்பந்த³꞉ ஸ்வர்ணபி³ந்து³꞉ புரந்த³ர꞉ ॥ 97 ॥

அரிந்த³ம꞉ ஸுமந்த³ஶ்ச குந்த³மந்தா³ரஹாஸவாந் ।
ஸ்யந்த³நாரூட⁴சண்டா³ங்கோ³ ஹ்யாநந்தீ³ நந்த³நந்த³ந꞉ ॥ 98 ॥

அநஸூயாநந்த³நோ(அ)த்ரிநேத்ராநந்த³꞉ ஸுநந்த³வாந் ।
ஶங்க²வாந்பங்கஜகர꞉ குங்குமாங்கோ ஜயாங்குஶ꞉ ॥ 99 ॥

அம்போ⁴ஜமகரந்தா³ட்⁴யோ நிஷ்பங்கோ(அ)க³ருபங்கில꞉ ।
இந்த்³ரஶ்சந்த்³ரரத²ஶ்சந்த்³ரோ(அ)திசந்த்³ரஶ்சந்த்³ரபா⁴ஸக꞉ ॥ 100 ॥

உபேந்த்³ர இந்த்³ரராஜஶ்ச வாகி³ந்த்³ரஶ்சந்த்³ரளோசந꞉ ।
ப்ரத்யக் பராக் பரந்தா⁴ம பரமார்த²꞉ பராத்பர꞉ ॥ 101 ॥

அபாரவாக் பாரகா³மீ பாராவார꞉ பராவர꞉ ।
ஸஹஸ்வாநர்த²தா³தா ச ஸஹந꞉ ஸாஹஸீ ஜயீ ॥ 102 ॥

தேஜஸ்வீ வாயுவிஶிகீ² தபஸ்வீ தாபஸோத்தம꞉ ।
ஐஶ்வர்யோத்³பூ⁴திக்ருத்³பூ⁴திரைஶ்வர்யாங்க³கலாபவாந் ॥ 103 ॥

அம்போ⁴தி⁴ஶாயீ ப⁴க³வாந் ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸாமபாரக³꞉ ।
மஹாயோகீ³ மஹாதீ⁴ரோ மஹாபோ⁴கீ³ மஹாப்ரபு⁴꞉ ॥ 104 ॥

மஹாவீரோ மஹாதுஷ்டிர்மஹாபுஷ்டிர்மஹாகு³ண꞉ ।
மஹாதே³வோ மஹாபா³ஹுர்மஹாத⁴ர்மோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 105 ॥

ஸமீபகோ³ தூ³ரகா³மீ ஸ்வர்க³மார்க³நிரர்க³ள꞉ ।
நகோ³ நக³த⁴ரோ நாகோ³ நாகே³ஶோ நாக³பாலக꞉ ॥ 106 ॥

ஹிரண்மய꞉ ஸ்வர்ணரேதா ஹிரண்யார்சிர்ஹிரண்யத³꞉ ।
கு³ணக³ண்ய꞉ ஶரண்யஶ்ச புண்யகீர்தி꞉ புராணக³꞉ ॥ 107 ॥

ஜந்யப்⁴ருஜ்ஜந்யஸந்நத்³தோ⁴ தி³வ்யபஞ்சாயுதோ⁴ வஶீ ।
தௌ³ர்ஜந்யப⁴ங்க³꞉ பர்ஜந்ய꞉ ஸௌஜந்யநிலயோ(அ)லய꞉ ॥ 108 ॥

ஜலந்த⁴ராந்தகோ ப⁴ஸ்மதை³த்யநாஶீ மஹாமநா꞉ ।
ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶ்ரவிஷ்டோ² த்³ராகி⁴ஷ்டோ² க³ரிஷ்டோ² க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ॥ 109 ॥

ஜ்யேஷ்டோ² த்³ரடி⁴ஷ்டோ² வர்ஷிஷ்டோ² த்³ராகீ⁴யாந் ப்ரணவ꞉ ப²ணீ ।
ஸம்ப்ரதா³யகர꞉ ஸ்வாமீ ஸுரேஶோ மாத⁴வோ மது⁴꞉ ॥ 110 ॥

நிர்நிமேஷோ விதி⁴ர்வேதா⁴ ப³லவாந் ஜீவநம் ப³லீ ।
ஸ்மர்தா ஶ்ரோதா விகர்தா ச த்⁴யாதா நேதா ஸமோ(அ)ஸம꞉ ॥ 111 ॥

ஹோதா போதா மஹாவக்தா ரந்தா மந்தா க²லாந்தக꞉ ।
தா³தா க்³ராஹயிதா மாதா நியந்தா(அ)நந்தவைப⁴வ꞉ ॥ 112 ॥

கோ³ப்தா கோ³பயிதா ஹந்தா த⁴ர்மஜாக³ரிதா த⁴வ꞉ ।
கர்தா க்ஷேத்ரகர꞉ க்ஷேத்ரப்ரத³꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஆத்மவித் ॥ 113 ॥

க்ஷேத்ரீ க்ஷேத்ரஹர꞉ க்ஷேத்ரப்ரிய꞉ க்ஷேமகரோ மருத் ।
ப⁴க்திப்ரதோ³ முக்திதா³யீ ஶக்திதோ³ யுக்திதா³யக꞉ ॥ 114 ॥

ஶக்தியுங்மௌக்திகஸ்ரக்³வீ ஸூக்திராம்நாயஸூக்திக³꞉ ।
த⁴நஞ்ஜயோ த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴நிகோ த⁴நதா³தி⁴ப꞉ ॥ 115 ॥

மஹாத⁴நோ மஹாமாநீ து³ர்யோத⁴நவிமாநித꞉ ।
ரத்நாகரோ ரத்நரோசீ ரத்நக³ர்பா⁴ஶ்ரய꞉ ஶுசி꞉ ॥ 116 ॥

ரத்நஸாநுநிதி⁴ர்மௌளிரத்நபா⁴ ரத்நகங்கண꞉ ।
அந்தர்லக்ஷ்யோ(அ)ந்தரப்⁴யாஸீ சாந்தர்த்⁴யேயோ ஜிதாஸந꞉ ॥ 117 ॥

அந்தரங்கோ³ த³யாவாம்ஶ்ச ஹ்யந்தர்மாயோ மஹார்ணவ꞉ ।
ஸரஸ꞉ ஸித்³த⁴ரஸிக꞉ ஸித்³தி⁴꞉ ஸாத்⁴ய꞉ ஸதா³க³தி꞉ ॥ 118 ॥

ஆயு꞉ப்ரதோ³ மஹாயுஷ்மாநர்சிஷ்மாநோஷதீ⁴பதி꞉ ।
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டபா⁴கோ³(அ)ஷ்டககுப்³வ்யாப்தயஶோ வ்ரதீ ॥ 119 ॥

அஷ்டாபத³꞉ ஸுவர்ணாபோ⁴ ஹ்யஷ்டமூர்திஸ்த்ரிமூர்திமாந் ।
அஸ்வப்ந꞉ ஸ்வப்நக³꞉ ஸ்வப்ந꞉ ஸுஸ்வப்நப²லதா³யக꞉ ॥ 120 ॥

து³꞉ஸ்வப்நத்⁴வம்ஸகோ த்⁴வஸ்தது³ர்நிமித்த꞉ ஶிவங்கர꞉ ।
ஸுவர்ணவர்ண꞉ ஸம்பா⁴வ்யோ வர்ணிதோ வர்ணஸம்முக²꞉ ॥ 121 ॥

ஸுவர்ணமுக²ரீதீரஶிவத்⁴யாதபதா³ம்பு³ஜ꞉ ।
தா³க்ஷாயணீவசஸ்துஷ்டோ தூ³ர்வாஸோத்³ருஷ்டிகோ³சர꞉ ॥ 122 ॥

அம்ப³ரீஷவ்ரதப்ரீதோ மஹாக்ருத்திவிப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
மஹாபி⁴சாரகத்⁴வம்ஸீ காலஸர்பப⁴யாந்தக꞉ ॥ 123 ॥

ஸுத³ர்ஶந꞉ காலமேக⁴ஶ்யாம꞉ ஶ்ரீமந்த்ரபா⁴வித꞉ ।
ஹேமாம்பு³ஜஸர꞉ஸ்நாயீ ஶ்ரீமநோபா⁴விதாக்ருதி꞉ ॥ 124 ॥

ஶ்ரீப்ரத³த்தாம்பு³ஜஸ்ரக்³வீ ஶ்ரீகேலி꞉ ஶ்ரீநிதி⁴ர்ப⁴வ꞉ ।
ஶ்ரீப்ரதோ³ வாமநோ லக்ஷ்மீநாயகஶ்ச சதுர்பு⁴ஜ꞉ ॥ 125 ॥

ஸந்த்ருப்தஸ்தர்பிதஸ்தீர்த²ஸ்நாத்ருஸௌக்²யப்ரத³ர்ஶக꞉ ।
அக³ஸ்த்யஸ்துதிஸம்ஹ்ருஷ்டோ த³ர்ஶிதாவ்யக்தபா⁴வந꞉ ॥ 126 ॥

கபிலார்சி꞉ கபிலவாந் ஸுஸ்நாதாக⁴விபாடந꞉ ।
வ்ருஷாகபி꞉ கபிஸ்வாமிமநோ(அ)ந்த꞉ஸ்தி²தவிக்³ரஹ꞉ ॥ 127 ॥

வஹ்நிப்ரியோ(அ)ர்த²ஸம்பா⁴வ்யோ ஜநலோகவிதா⁴யக꞉ ।
வஹ்நிப்ரபோ⁴ வஹ்நிதேஜா꞉ ஶுபா⁴பீ⁴ஷ்டப்ரதோ³ யமீ ॥ 128 ॥

வாருணக்ஷேத்ரநிலயோ வருணோ வாரணார்சித꞉ ।
வாயுஸ்தா²நக்ருதாவாஸோ வாயுகோ³ வாயுஸம்ப்⁴ருத꞉ ॥ 129 ॥

யமாந்தகோ(அ)பி⁴ஜநநோ யமலோகநிவாரண꞉ ।
யமிநாமக்³ரக³ண்யஶ்ச ஸம்யமீ யமபா⁴வித꞉ ॥ 130 ॥

இந்த்³ரோத்³யாநஸமீபஸ்த²꞉ இந்த்³ரத்³ருக்³விஷய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
யக்ஷராட் ஸரஸீவாஸோ ஹ்யக்ஷய்யநிதி⁴கோஶக்ருத் ॥ 131 ॥

ஸ்வாமிதீர்த²க்ருதாவாஸ꞉ ஸ்வாமித்⁴யேயோ ஹ்யதோ⁴க்ஷஜ꞉ ।
வராஹாத்³யஷ்டதீர்தா²பி⁴ஸேவிதாங்க்⁴ரிஸரோருஹ꞉ ॥ 132 ॥

பாண்டு³தீர்தா²பி⁴ஷிக்தாங்கோ³ யுதி⁴ஷ்டி²ரவரப்ரத³꞉ ।
பீ⁴மாந்த꞉கரணாரூட⁴꞉ ஶ்வேதவாஹநஸக்²யவாந் ॥ 133 ॥

நகுலாப⁴யதோ³ மாத்³ரீஸஹதே³வாபி⁴வந்தி³த꞉ ।
க்ருஷ்ணாஶபத²ஸந்தா⁴தா குந்தீஸ்துதிரதோ த³மீ ॥ 134 ॥

நாரதா³தி³முநிஸ்துத்யோ நித்யகர்மபராயண꞉ ।
த³ர்ஶிதாவ்யக்தரூபஶ்ச வீணாநாத³ப்ரமோதி³த꞉ ॥ 135 ॥

ஷட்கோடிதீர்த²சர்யாவாந் தே³வதீர்த²க்ருதாஶ்ரம꞉ ।
பி³ல்வாமலஜலஸ்நாயீ ஸரஸ்வத்யம்பு³ஸேவித꞉ ॥ 136 ॥

தும்பு³ரூத³கஸம்ஸ்பர்ஶஜநசித்ததமோ(அ)பஹ꞉ ।
மத்ஸ்யவாமநகூர்மாதி³தீர்த²ராஜ꞉ புராணப்⁴ருத் ॥ 137 ॥

சக்ரத்⁴யேயபதா³ம்போ⁴ஜ꞉ ஶங்க²பூஜிதபாது³க꞉ ।
ராமதீர்த²விஹாரீ ச ப³லப⁴த்³ரப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 138 ॥

ஜாமத³க்³ந்யஸரஸ்தீர்த²ஜலஸேசநதர்பித꞉ ।
பாபாபஹாரிகீலாலஸுஸ்நாதாக⁴விநாஶந꞉ ॥ 139 ॥

நபோ⁴க³ங்கா³பி⁴ஷிக்தஶ்ச நாக³தீர்தா²பி⁴ஷேகவாந் ।
குமாரதா⁴ராதீர்த²ஸ்தோ² வடுவேஷ꞉ ஸுமேக²ல꞉ ॥ 140 ॥

வ்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸுகுமாரத்வப்ரத³꞉ ஸௌந்த³ர்யவாந் ஸுகீ² ।
ப்ரியம்வதோ³ மஹாகுக்ஷிரிக்ஷ்வாகுகுலநந்த³ந꞉ ॥ 141 ॥

நீலகோ³க்ஷீரதா⁴ராபூ⁴ர்வராஹாசலநாயக꞉ ।
ப⁴ரத்³வாஜப்ரதிஷ்டா²வாந் ப்³ருஹஸ்பதிவிபா⁴வித꞉ ॥ 142 ॥

அஞ்ஜநாக்ருதபூஜாவாந் ஆஞ்ஜநேயகரார்சித꞉ ।
அஞ்ஜநாத்³ரிநிவாஸஶ்ச முஞ்ஜகேஶ꞉ புரந்த³ர꞉ ॥ 143 ॥

கிந்நரத்³வயஸம்ப³ந்தி⁴ப³ந்த⁴மோக்ஷப்ரதா³யக꞉ ।
வைகா²நஸமகா²ரம்போ⁴ வ்ருஷஜ்ஞேயோ வ்ருஷாசல꞉ ॥ 144 ॥

வ்ருஷகாயப்ரபே⁴த்தா ச க்ரீட³நாசாரஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
ஸௌவர்சலேயவிந்யஸ்தராஜ்யோ நாராயண꞉ ப்ரிய꞉ ॥ 145 ॥

து³ர்மேதோ⁴ப⁴ஞ்ஜக꞉ ப்ராஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மோத்ஸவமஹோத்ஸுக꞉ ।
ப⁴த்³ராஸுரஶிரஶ்சே²த்தா ப⁴த்³ரக்ஷேத்ரீ ஸுப⁴த்³ரவாந் ॥ 146 ॥

ம்ருக³யா(அ)க்ஷீணஸந்நாஹ꞉ ஶங்க²ராஜந்யதுஷ்டித³꞉ ।
ஸ்தா²ணுஸ்தோ² வைநதேயாங்க³பா⁴விதோ ஹ்யஶரீரவாந் ॥ 147 ॥

போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³ஸம்ஸ்தா²நோ ப்³ரஹ்மாதி³க³ணஸேவித꞉ ।
ஸஹஸ்ரார்கச்ச²டாபா⁴ஸ்வத்³விமாநாந்த꞉ஸ்தி²தோ கு³ணீ ॥ 148 ॥

விஷ்வக்ஸேநக்ருதஸ்தோத்ர꞉ ஸநந்த³நவரீவ்ருத꞉ ।
ஜாஹ்நவ்யாதி³நதீ³ஸேவ்ய꞉ ஸுரேஶாத்³யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 149 ॥

ஸுராங்க³நாந்ருத்யபரோ க³ந்த⁴ர்வோத்³கா³யநப்ரிய꞉ ।
ராகேந்து³ஸங்காஶநக²꞉ கோமளாங்க்⁴ரிஸரோருஹ꞉ ॥ 150 ॥

கச்ச²பப்ரபத³꞉ குந்த³கு³ள்ப²க꞉ ஸ்வச்ச²கூர்பர꞉ ।
மேது³ரஸ்வர்ணவஸ்த்ராட்⁴யகடிதே³ஶஸ்த²மேக²ல꞉ ॥ 151 ॥

ப்ரோல்லஸச்சு²ரிகாபா⁴ஸ்வத்கடிதே³ஶ꞉ ஶுப⁴ங்கர꞉ ।
அநந்தபத்³மஜஸ்தா²நநாபி⁴ர்மௌக்திகமாலிக꞉ ॥ 152 ॥

மந்தா³ரசாம்பேயமாலீ ரத்நாப⁴ரணஸம்ப்⁴ருத꞉ ।
லம்ப³யஜ்ஞோபவீதீ ச சந்த்³ரஶ்ரீக²ண்ட³லேபவாந் ॥ 153 ॥

வரதோ³(அ)ப⁴யத³ஶ்சக்ரீ ஶங்கீ² கௌஸ்துப⁴தீ³ப்திமாந் ।
ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ்கோ லக்ஷ்மீஸம்ஶ்ரிதஹ்ருத்தட꞉ ॥ 154 ॥

நீலோத்பலநிபா⁴கார꞉ ஶோணாம்போ⁴ஜஸமாநந꞉ ।
கோடிமந்மத²லாவண்யஶ்சந்த்³ரிகாஸ்மிதபூரித꞉ ॥ 155 ॥

ஸுதா⁴ஸ்வச்சோ²ர்த்⁴வபுண்ட்³ரஶ்ச கஸ்தூரீதிலகாஞ்சித꞉ ।
புண்ட³ரீகேக்ஷண꞉ ஸ்வச்சோ² மௌளிஶோபா⁴விராஜித꞉ ॥ 156 ॥

பத்³மஸ்த²꞉ பத்³மநாப⁴ஶ்ச ஸோமமண்ட³லகோ³ பு³த⁴꞉ ।
வஹ்நிமண்ட³லக³꞉ ஸூர்ய꞉ ஸூர்யமண்ட³லஸம்ஸ்தி²த꞉ ॥ 157 ॥

ஶ்ரீபதிர்பூ⁴மிஜாநிஶ்ச விமலாத்³யபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ।
ஜக³த்குடும்ப³ஜநிதா ரக்ஷக꞉ காமிதப்ரத³꞉ ॥ 158 ॥

அவஸ்தா²த்ரயயந்தா ச விஶ்வதேஜஸ்ஸ்வரூபவாந் ।
ஜ்ஞப்திர்ஜ்ஞேயோ ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநாதீத꞉ ஸுராதிக³꞉ ॥ 159 ॥

ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்ப³ஹிர்வ்யாப்தோ வேங்கடாத்³ரிக³தா³த⁴ர꞉ ।
வேங்கடாத்³ரிக³தா³த⁴ர ஓம் நம꞉ இதி ॥

ஏவம் ஶ்ரீவேங்கடேஶஸ்ய கீர்திதம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 160 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ஸம்ஶ்ராவ்யம் பவித்ரம் புண்யவர்த⁴நம் ।
ஶ்ரவணாத்ஸர்வதோ³ஷக்⁴நம் ரோக³க்⁴நம் ம்ருத்யுநாஶநம் ॥ 1 ॥

தா³ரித்³ர்யபே⁴த³நம் த⁴ர்ம்யம் ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரத³ம் ।
காலாஹிவிஷவிச்சே²தி³ ஜ்வராபஸ்மாரப⁴ஞ்ஜநம் ॥ 2 ॥

[ஶத்ருக்ஷயகரம் ராஜக்³ரஹபீடா³நிவாரணம் ।
ப்³ரஹ்மராக்ஷஸகூஷ்மாண்ட³பே⁴தாலப⁴யப⁴ஞ்ஜநம் ॥ ]

வித்³யாபி⁴லாஷீ வித்³யாவாந் த⁴நார்தீ² த⁴நவாந் ப⁴வேத் ।
அநந்தகல்பஜீவீ ஸ்யாதா³யுஷ்காமோ மஹாயஶா꞉ ॥ 3 ॥

புத்ரார்தீ² ஸுகு³ணாந்புத்ராந் லபே⁴தா(ஆ)யுஷ்மதஸ்தத꞉ ।
ஸங்க்³ராமே ஶத்ருவிஜயீ ஸபா⁴யாம் ப்ரதிவாதி³ஜித் ॥ 4 ॥

தி³வ்யைர்நாமபி⁴ரேபி⁴ஸ்து துலஸீபூஜநாத்ஸக்ருத் ।
வைகுண்ட²வாஸீ ப⁴க³வத்ஸத்³ருஶோ விஷ்ணுஸந்நிதௌ⁴ ॥ 5 ॥

கல்ஹாரபூஜநாந்மாஸாத் த்³விதீய இவ யக்ஷராட் ।
நீலோத்பலார்சநாத்ஸர்வராஜபூஜ்ய꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

ஹ்ருத்ஸம்ஸ்தி²தைர்நாமபி⁴ஸ்து பூ⁴யாத்³த்³ருக்³விஷயோ ஹரி꞉ ।
வாஞ்சி²தார்த²ம் ததா³ த³த்வா வைகுண்ட²ம் ச ப்ரயச்ச²தி ॥ 7 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் யோ ஜபேந்நித்யம் ஸம்பூஜ்ய விதி⁴நா விபு⁴ம் ।
த்ரிவாரம் பஞ்சவாரம் வா ப்ரத்யஹம் க்ரமஶோ யமீ ॥ 8 ॥

மாஸாத³ளக்ஷ்மீநாஶ꞉ ஸ்யாத் த்³விமாஸாத் ஸ்யாந்நரேந்த்³ரதா ।
த்ரிமாஸாந்மஹதை³ஶ்வர்யம் தத꞉ ஸம்பா⁴ஷணம் ப⁴வேத் ॥ 9 ॥

மாஸம் பட²ந்ந்யூநகர்மபூர்திம் ச ஸமவாப்நுயாத் ।
மார்க³ப்⁴ரஷ்டஶ்ச ஸந்மார்க³ம் க³தஸ்வ꞉ ஸ்வம் ஸ்வகீயகம் ॥ 10 ॥

சாஞ்சல்யசித்தோ(அ)சாஞ்சல்யம் மநஸ்ஸ்வாஸ்த்²யம் ச க³ச்ச²தி ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் ஜ்ஞாநம் மோக்ஷம் ச விந்த³தி ॥ 11 ॥

ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஶாஶ்வதம் ச பத³ம் ததா² ।
ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ்ஸத்யம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 12 ॥

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே வஸிஷ்ட²நாரத³ஸம்வாதே³ ஶ்ரீவேங்கடாசலமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ।


மேலும் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed