Sri Nataraja Ashtakam – ஶ்ரீ நடராஜாஷ்டகம்


குஞ்ஜரசர்மக்ருதாம்ப³ரமம்பு³ருஹாஸநமாத⁴வகே³யகு³ணம்
ஶங்கரமந்தகமாநஹரம் ஸ்மரதா³ஹகலோசநமேணத⁴ரம் ।
ஸாஞ்ஜலியோகி³பதஞ்ஜலிஸந்நுதமிந்து³கலாத⁴ரமப்³ஜமுக²ம்
மஞ்ஜுளஶிஞ்ஜிதரஞ்ஜிதகுஞ்சிதவாமபத³ம் ப⁴ஜ ந்ருத்யபதிம் ॥ 1 ॥

பிங்க³ளதுங்க³ஜடாவளிபா⁴ஸுரக³ங்க³மமங்க³ளநாஶகரம்
புங்க³வவாஹமுமாங்க³த⁴ரம் ரிபுப⁴ங்க³கரம் ஸுரளோகநதம் ।
ப்⁴ருங்க³விநீலக³ளம் க³ணநாத²ஸுதம் ப⁴ஜ மாநஸ பாபஹரம்
மங்க³ளத³ம் வரரங்க³பதிம் ப⁴வஸங்க³ஹரம் த⁴நராஜஸக²ம் ॥ 2 ॥

பாணிநிஸூத்ரவிநிர்மிதிகாரணபாணிலஸட்³ட³மரூத்த²ரவம்
மாத⁴வநாதி³தமர்த³ளநிர்க³தநாத³ளயோத்³த்⁴ருதவாமபத³ம் ।
ஸர்வஜக³த்ப்ரளயப்ரபு⁴வஹ்நிவிராஜிதபாணிமுமாலஸிதம்
பந்நக³பூ⁴ஷணமுந்நதஸந்நுதமாநம மாநஸ ஸாம்ப³ஶிவம் ॥ 3 ॥

சண்ட³கு³ணாந்விதமண்ட³லக²ண்ட³நபண்டி³தமிந்து³கலாகலிதம்
த³ண்ட³த⁴ராந்தகத³ண்ட³கரம் வரதாண்ட³வமண்டி³தஹேமஸப⁴ம் ।
அண்ட³கராண்ட³ஜவாஹஸக²ம் நம பாண்ட³வமத்⁴யமமோத³கரம்
குண்ட³லஶோபி⁴தக³ண்ட³தலம் முநிவ்ருந்த³நுதம் ஸகலாண்ட³த⁴ரம் ॥ 4 ॥

வ்யாக்⁴ரபதா³நதமுக்³ரதராஸுரவிக்³ரஹமர்தி³பதா³ம்பு³ருஹம்
ஶக்ரமுகா²மரவர்க³மநோஹரந்ருத்யகரம் ஶ்ருதிநுத்யகு³ணம் ।
வ்யக்³ரதரங்கி³ததே³வது⁴நீத்⁴ருதக³ர்வஹராயதகேஶசயம்
பா⁴ர்க³வராவணபூஜிதமீஶமுமாரமணம் ப⁴ஜ ஶூலத⁴ரம் ॥ 5 ॥

ஆஸுரஶக்திவிநாஶகரம் ப³ஹுபா⁴ஸுரகாயமநங்க³ரிபும்
பூ⁴ஸுரஸேவிதபாத³ஸரோருஹமீஶ்வரமக்ஷரமுக்ஷத்⁴ருதம் ।
பா⁴ஸ்கரஶீதகராக்ஷமநாதுரமாஶ்வரவிந்த³பத³ம் ப⁴ஜ தம்
நஶ்வரஸம்ஸ்ருதிமோஹவிநாஶமஹஸ்கரத³ந்தநிபாதகரம் ॥ 6 ॥

பூ⁴திகரம் ஸிதபூ⁴தித⁴ரம் க³தநீதிஹரம் வரகீ³திநுதம்
ப⁴க்தியுதோத்தமமுக்திகரம் ஸமஶக்தியுதம் ஶுப⁴பு⁴க்திகரம் ।
ப⁴த்³ரகரோத்தமநாமயுதம் ஶ்ருதிஸாமநுதம் நம ஸோமத⁴ரம்
ஸ்துத்யகு³ணம் ப⁴ஜ நித்யமகா³த⁴ப⁴வாம்பு³தி⁴தாரகந்ருத்யபதிம் ॥ 7 ॥

ஶூலத⁴ரம் ப⁴வஜாலஹரம் நிடிலாக்³நித⁴ரம் ஜடிலம் த⁴வளம்
நீலக³ளோஜ்ஜ்வலமங்க³ளஸத்³கி³ரிராஜஸுதாம்ருது³பாணிதலம் ।
ஶைலகுலாதி⁴பமௌளிநதம் ச²லஹீநமுபைமி கபாலத⁴ரம்
காலவிஷாஶமநந்தமிலாநுதமத்³பு⁴தலாஸ்யகரம் கி³ரிஶம் ॥ 8 ॥

சித்தஹராதுலந்ருத்தபதிப்ரியவ்ருத்தக்ருதோத்தமகீ³திமிமாம்
ப்ராதருமாபதிஸந்நிதி⁴கோ³ யதி³ கா³யதி ப⁴க்தியுதோ மநஸி ।
ஸர்வஸுக²ம் பு⁴வி தஸ்ய ப⁴வத்யமராதி⁴பது³ர்லப⁴மத்யதி⁴கம்
நாஸ்தி புநர்ஜநிரேதி ச தா⁴ம ஸ ஶாம்ப⁴வமுத்தமமோத³கரம் ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீ நடராஜாஷ்டகம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed