Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ ஸ்தவராஜ꞉ (அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ச)


கைலாஸஶிக²ராஸீனம் தே³வதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ।
ஶங்கரம் பரிபப்ரச்ச² பார்வதீ பரமேஶ்வரம் ॥ 1

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச ।
ப⁴க³வன் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ராக³மாதி³ஷு ।
ஆபது³த்³தா⁴ரணம் மந்த்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 2
ஸர்வேஷாம் சைவ பூ⁴தானாம் ஹிதார்த²ம் வாஞ்சி²தம் மயா ।
விஶேஷதஸ்து ராஜ்ஞாம் வை ஶாந்திபுஷ்டிப்ரஸாத⁴னம் ॥ 3
அங்க³ந்யாஸ கரந்யாஸ பீ³ஜந்யாஸ ஸமன்விதம் ।
வக்துமர்ஹஸி தே³வேஶ மம ஹர்ஷவிவர்த⁴னம் ॥ 4

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி மஹாமந்த்ரமாபது³த்³தா⁴ரஹேதுகம் ।
ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமனம் ஸர்வஶத்ருனிப³ர்ஹணம் ॥ 5
அபஸ்மாராதி³ரோகா³ணாம் ஜ்வராதீ³னாம் விஶேஷத꞉ ।
நாஶனம் ஸ்ம்ருதிமாத்ரேண மந்த்ரராஜமிமம் ப்ரியே ॥ 6
க்³ரஹராஜப⁴யானாம் ச நாஶனம் ஸுக²வர்த⁴னம் ।
ஸ்னேஹாத்³வக்ஷ்யாமி தே மந்த்ரம் ஸர்வஸாரமிமம் ப்ரியே ॥ 7
ஸர்வகாமார்த²த³ம் மந்த்ரம் ராஜ்யபோ⁴க³ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ।
ப்ரணவம் பூர்வமுச்சார்ய தே³வீ ப்ரணவமுத்³த⁴ரேத் ॥ 8
ப³டுகாயேதி வை பஶ்சாதா³பது³த்³தா⁴ரணாய ச ।
குரு த்³வயம் தத꞉ பஶ்சாத்³ப³டுகாய புன꞉ க்ஷிபேத் ॥ 9
தே³வீ ப்ரணவமுத்³த்⁴ருத்ய மந்த்ரராஜமிமம் ப்ரியே ।
மந்த்ரோத்³தா⁴ரமிமம் தே³வி த்ரைலோக்யஸ்யாபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 10
அப்ரகாஶ்யமிமம் மந்த்ரம் ஸர்வஶக்திஸமன்விதம் ।
ஸ்மரணாதே³வ மந்த்ரஸ்ய பூ⁴தப்ரேதபிஶாசகா꞉ ॥ 11
வித்³ரவந்தி ப⁴யார்தா வை காலருத்³ராதி³வ ப்ரஜா꞉ ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி பூஜயேத்³வாபி புஸ்தகம் ॥ 12
நாக்³னிசௌரப⁴யம் வாபி க்³ரஹராஜப⁴யம் ததா² ।
ந ச மாரீப⁴யம் தஸ்ய ஸர்வத்ர ஸுக²வான் ப⁴வேத் ॥ 13
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் புத்ரபௌத்ராதி³ஸம்பத³꞉ ।
ப⁴வந்தி ஸததம் தஸ்ய புஸ்தகஸ்யாபி பூஜனாத் ॥ 14

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச ।
ய ஏஷ பை⁴ரவோ நாம ஆபது³த்³தா⁴ரகோ மத꞉ ।
த்வயா ச கதி²தோ தே³வ பை⁴ரவ꞉ கல்ப உத்தம꞉ ॥ 15
தஸ்ய நாமஸஹஸ்ராணி அயுதான்யர்பு³தா³னி ச ।
ஸாரமுத்³த்⁴ருத்ய தேஷாம் வை நாமாஷ்டஶதகம் வத³ ॥ 16

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
யஸ்து ஸங்கீர்தயேதே³தத் ஸர்வது³ஷ்டனிப³ர்ஹணம் ।
ஸர்வான் காமானவாப்னோதி ஸாத⁴க꞉ ஸித்³தி⁴மேவ ச ॥ 17
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி பை⁴ரவஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஆபது³த்³தா⁴ரகஸ்யேஹ நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ॥ 18
ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸர்வாபத்³விநிவாரகம் ।
ஸர்வகாமார்த²த³ம் தே³வி ஸாத⁴கானாம் ஸுகா²வஹம் ॥ 19
தே³ஹாங்க³ன்யஸனம் சைவ பூர்வம் குர்யாத் ஸமாஹித꞉ ।
பை⁴ரவம் மூர்த்⁴னி வின்யஸ்ய லலாடே பீ⁴மத³ர்ஶனம் ॥ 20
அக்ஷ்ணோர்பூ⁴தாஶ்ரயம் ந்யஸ்ய வத³னே தீக்ஷ்ணத³ர்ஶனம் ।
க்ஷேத்ரபம் கர்ணயோர்மத்⁴யே க்ஷேத்ரபாலம் ஹ்ருதி³ ந்யஸேத் ॥ 21
க்ஷேத்ராக்²யம் நாபி⁴தே³ஶே ச கட்யாம் ஸர்வாக⁴நாஶனம் ।
த்ரிநேத்ரமூர்வோர்வின்யஸ்ய ஜங்க⁴யோ ரக்தபாணிகம் ॥ 22
பாத³யோர்தே³வதே³வேஶம் ஸர்வாங்கே³ வடுகம் ந்யஸேத் ।
ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா தத³னந்தரமுத்தமம் ॥ 23
நாமாஷ்டஶதகஸ்யாபி ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுபு³தா³ஹ்ருதம் ।
ப்³ருஹதா³ரண்யகோ நாம ருஷிஶ்ச பரிகீர்தித꞉ ॥ 24
தே³வதா கதி²தா சேஹ ஸத்³பி⁴ர்வடுகபை⁴ரவ꞉ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 25

(அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்)
ஓம் பை⁴ரவோ பூ⁴தநாத²ஶ்ச பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வன꞉ ।
க்ஷேத்ரத³꞉ க்ஷேத்ரபாலஶ்ச க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷத்ரியோ விராட் ॥ 26
ஶ்மஶானவாஸீ மாம்ஸாஶீ க²ர்பராஶீ மகா²ந்தக்ருத் ।
ரக்தப꞉ ப்ராணப꞉ ஸித்³த⁴꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ஸித்³த⁴ஸேவித꞉ ॥ 27
கராள꞉ காலஶமன꞉ கலாகாஷ்டா²தனு꞉ கவி꞉ ।
த்ரிநேத்ரோ ப³ஹுநேத்ரஶ்ச ததா² பிங்க³ளலோசன꞉ ॥ 28
ஶூலபாணி꞉ க²ட்³க³பாணி꞉ கங்காளீ தூ⁴ம்ரளோசன꞉ ।
அபீ⁴ருர்பை⁴ரவோ பீ⁴ருர்பூ⁴தபோ யோகி³னீபதி꞉ ॥ 29
த⁴னதோ³ த⁴னஹாரீ ச த⁴னப꞉ ப்ரதிபா⁴வவான் ।
நாக³ஹாரோ நாக³கேஶோ வ்யோமகேஶ꞉ கபாலப்⁴ருத் ॥ 30
கால꞉ கபாலமாலீ ச கமனீய꞉ கலாநிதி⁴꞉ ।
த்ரிலோசனோ ஜ்வலந்நேத்ரஸ்த்ரிஶிகீ² ச த்ரிலோகபாத் ॥ 31
த்ரிவ்ருத்தநயனோ டி³ம்ப⁴꞉ ஶாந்த꞉ ஶாந்தஜனப்ரிய꞉ ।
வடுகோ வடுகேஶஶ்ச க²ட்வாங்க³வரதா⁴ரக꞉ ॥ 32
பூ⁴தாத்⁴யக்ஷ꞉ பஶுபதிர்பி⁴க்ஷுக꞉ பரிசாரக꞉ ।
தூ⁴ர்தோ தி³க³ம்ப³ர꞉ ஸௌரிர்ஹரிண꞉ பாண்டு³லோசன꞉ ॥ 33
ப்ரஶாந்த꞉ ஶாந்தித³꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஶங்கரப்ரியபா³ந்த⁴வ꞉ ।
அஷ்டமூர்திர்நிதீ⁴ஶஶ்ச ஜ்ஞானசக்ஷுஸ்தமோமய꞉ ॥ 34
அஷ்டாதா⁴ர꞉ கலாதா⁴ர꞉ ஸர்பயுக்த꞉ ஶஶீஶிக²꞉ ।
பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴த⁴ராதீ⁴ஶோ பூ⁴பதிர்பூ⁴த⁴ராத்மக꞉ ॥ 35
கங்காலதா⁴ரீ முண்டீ³ ச வ்யாளயஜ்ஞோபவீதவான் ।
ஜ்ரும்ப⁴ணோ மோஹன꞉ ஸ்தம்பீ⁴ மாரண꞉ க்ஷோப⁴ணஸ்ததா² ॥ 36
ஶுத்³த⁴நீலாஞ்ஜனப்ரக்²யதே³ஹோ முண்ட³விபூ⁴ஷித꞉ ।
ப³லிபு⁴க் ப³லிபூ⁴தாத்மா காமீ காமபராக்ரம꞉ ॥ 37
ஸர்வாபத்தாரகோ து³ர்கோ³ து³ஷ்டபூ⁴தநிஷேவித꞉ ।
காமீ கலாநிதி⁴꞉ காந்த꞉ காமினீவஶக்ருத்³வஶீ ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ வைத்³ய꞉ ப்ரப⁴விஷ்ணு꞉ ப்ரபா⁴வவான் ॥ 38

(ப²லஶ்ருதி꞉)
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம பை⁴ரவஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
மயா தே கதி²தம் தே³வி ரஹஸ்யம் ஸர்வகாமிகம் ॥ 39
ய இத³ம் பட²தி ஸ்தோத்ரம் நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய து³ரிதம் கிஞ்சன்ன ரோகே³ப்⁴யோ ப⁴யம் ததா² ।
ந ஶத்ருப்⁴யோ ப⁴யம் கிஞ்சித் ப்ராப்னோதி மானவ꞉ க்வசித் ॥ 40
பாதகானாம் ப⁴யம் நைவ படே²த் ஸ்தோத்ரமனன்யதீ⁴꞉ ।
மாரீப⁴யே ராஜப⁴யே ததா² சௌராக்³நிஜே ப⁴யே ॥ 41
ஔத்பாதிகே மஹாகோ⁴ரே யதா² து³꞉ஸ்வப்னத³ர்ஶனே ।
ப³ந்த⁴னே ச ததா² கோ⁴ரே படே²த் ஸ்தோத்ரம் ஸமாஹித꞉ ॥ 42
ஸர்வே ப்ரஶமனம் யாந்தி ப⁴யாத்³பை⁴ரவகீர்தனாத் ।
ஏகாத³ஶஸஹஸ்ரம் து புரஶ்சரணமுச்யதே ॥ 43
த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²த்³தே³வி ஸம்வத்ஸரமதந்த்³ரித꞉ ।
ஸ ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்னுயாதி³ஷ்டாம் து³ர்லப⁴மபி மானுஷ꞉ ॥ 44
ஷண்மாஸான் பூ⁴மிகாமஸ்து ஸ ஜப்த்வா லப⁴தே மஹீம் ।
ராஜா ஶத்ருவிநாஶாய ஜபேன்மாஸாஷ்டகம் புன꞉ ॥ 45
ராத்ரௌ வாரத்ரயம் சைவ நாஶயத்யேவ ஶாத்ரவான் ।
ஜபேன்மாஸத்ரயம் ராத்ரௌ ராஜானம் வஶமானயேத் ॥ 46
த⁴னார்தீ² ச ஸுதார்தீ² ச தா³ரார்தீ² யஸ்து மானவ꞉ ।
படே²த்³வாரத்ரயம் யத்³வா வாரமேகம் ததா² நிஶி ॥ 47
த⁴னம் புத்ராம்ஸ்ததா² தா³ரான் ப்ராப்னுயான்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ரோகீ³ ரோகா³த் ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 48
பீ⁴தோ ப⁴யாத் ப்ரமுச்யேத தே³வி ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
யான் யான் ஸமீ ஹதே காமாம்ஸ்தாம்ஸ்தானாப்னோதி நிஶ்சிதம் ।
அப்ரகாஶ்யமித³ம் கு³ஹ்யம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 49
ஸத்குலீனாய ஶாந்தாய ருஜவே த³ம்ப⁴வர்ஜிதே ।
த³த்³யாத் ஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ।
த்⁴யானம் வக்ஷ்யாமி தே³வஸ்ய யதா² த்⁴யாத்வா படே²ன்னர꞉ ॥ 50

ஓம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் ஸஹஸ்ராதி³த்யவர்சஸம் ।
அஷ்டபா³ஹும் த்ரிநயனம் சதுர்பா³ஹும் த்³விபா³ஹுகம் ॥ 51
பு⁴ஜங்க³மேக²லம் தே³வமக்³நிவர்ணஶிரோருஹம் ।
தி³க³ம்ப³ரம் குமாரீஶம் வடுகாக்²யம் மஹாப³லம் ॥ 52
க²ட்வாங்க³மஸிபாஶம் ச ஶூலம் சைவ ததா² புன꞉ ।
ட³மரும் ச கபாலம் ச வரத³ம் பு⁴ஜக³ம் ததா² ॥ 53
நீலஜீமூதஸங்காஶம் நீலாஞ்ஜனசயப்ரப⁴ம் ।
த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³னம் நூபுராங்க³த³பூ⁴ஷிதம் ॥ 54

ஆத்மவர்ணஸமோபேதஸாரமேயஸமன்விதம் ।
த்⁴யாத்வா ஜபேத் ஸுஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத் ॥ 55

ஏதச்ச்²ருத்வா ததோ தே³வீ நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ।
பை⁴ரவாய ப்ரஹ்ருஷ்டாபூ⁴த் ஸ்வயம் சைவ மஹேஶ்வரீ ॥ 56

இதி விஶ்வஸாரோத்³தா⁴ரதந்த்ரே ஆபது³த்³தா⁴ரகல்பே பை⁴ரவ ஸ்தவராஜ꞉ ஸமாப்த꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed