Shiva Pada Mani Mala – ஶிவபத³மணிமாலா


ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பரபத³ நயத்³த⁴ம்ஸ க³ருதௌ
தடௌ ஸம்ஸாராப்³தே⁴ர்நிஜவிஷய போ³தா⁴ங்குர த³ளே ।
ஶ்ருதேரந்தர்கோ³பாயித பரரஹஸ்யௌ ஹ்ருதி³சரௌ
க⁴ரட்டக்³ராவாணௌ ப⁴வ விடபி பீ³ஜௌக⁴ த³ளநே ॥ 1 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஜநந விஜய ஸ்தம்ப⁴ கலஶௌ
து³ரந்தாந்தர்த்⁴வாந்த ப்ரமத²ந ஶுபா⁴தா⁴ந சதுரௌ ।
மஹாயாத்ராத்⁴வஸ்ய ப்ரமுக² ஜநதா கஞ்சுகிவரௌ
மருஜ்க⁴ம்பாயௌதௌ க்ருதப²ல நவாம்போ⁴த³மத²நே ॥ 2 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஶிவமவத³தாம் சைவ வஸுதா⁴-
-முபா⁴ப்⁴யாம் வர்ணாப்⁴யாம் ரத²ரதி²க யோ ராஜ்யகலநாத் ।
தத꞉ ஸர்வ꞉ ஶேஷ꞉ பரிகர இஹாத்யத்கிமபி நோ
க்வ சா(அ)ஹம் க்வ த்வம் நா க்வ பரமித³மூஹ்யம் பு³த⁴க³ணை꞉ ॥ 3 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ விஹபரஸுகா²தா⁴ந சதுரௌ
க்ரமோச்சாராத்³தா⁴தோர்விநிமயவஶாத³ர்த²க⁴டநே ।
ரஹஸ்யார்தோ² ஹ்யேஷ꞉ ப்ரகடயதி நாம்நி க்ஷிதிரத²ம்
ப்ரஜாநாமாநந்த³ம் கிமிதி ந விது³ர்மூட⁴தி⁴ஷணா꞉ ॥ 4 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ யஜுஷிது சதுர்த்²யேகவசநோ
நம꞉ பூர்வோ மந்த்ர꞉ ஸமஜநிஜநித்⁴வம்ஸ ஹதயே ।
ததா²பி ப்ரஜ்ஞாந்தா⁴꞉ ஜநநம்ருதி நக்ராஹிஜடிலே
பதந்த்யேதச்சித்ரம் ப⁴வஜலதி⁴பங்கே ஶிவஶிவ ॥ 5 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ப⁴ஜத ப⁴ஜதா³நந்த³ஜநகே
பு⁴வோ ப⁴ர்தா பூ⁴த்வா ஸ து ப⁴வதி முக்தேரபி ததா² ।
உபா⁴ப்⁴யாம் வர்ணாப்⁴யாமதி⁴க³மயதார்தம் விநிமயாத்
வவர்ணோ பூ⁴பா⁴ரம் தி³ஶதி ஹி ஶிகார꞉ பரபத³ம் ॥ 6 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ த்³விவசந க்ருத த்³வந்த்³வகலநா-
-த்³ப்³ருவந்தௌ கூ³டா⁴ர்த²ம் ப⁴க³வத³நுப³ந்தா⁴ந்வித தி⁴ய꞉ ।
ந கஶ்சிந்மந்த்ரஶ்ச ப்ரத²யதி தத³ர்தா²நுக³மநம்
ததோ(அ)யம் ஸர்வாஸு ஶ்ருதிஷு ஜயக⁴ண்டா விஜயதே ॥ 7 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ப்ரத²மமபி⁴தா⁴யாநுகு³ணத꞉
அதோ² மே ஸந்தா⁴நாத்³க³திரிதி ச ஸந்தா⁴ந பரத² ।
ந காலோ ப³த்⁴நாதி த்யஜதி நநு தத்கால இஹ வ꞉
கிமர்த²ம் ஸம்ஸாரே பதத² யததே²மம் மநுவரம் ॥ 8 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ சரமபத³ விஶ்வஸ்வரயுதா
வஹம் ஶப்³தோ³ச்சாராத்³ப⁴வதி க²லு வர்ணத்ரயமநு꞉ ।
இமம் ப்ராணாயாமை꞉ பட²த² ஹட²யோகா³தி³பி⁴ரளம்
ப⁴வேதா³த்மேஶைக்யம் கரப³த³ரதுல்யம் பு³த⁴வரா꞉ ॥ 9 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ மம கநகரத்நாயுஷகதா²
ஸுதா⁴போ⁴கா³போ⁴கா³மநுஜபதபோத்⁴யாநவித⁴ய꞉ ।
ப்ரதா² போ³த⁴ஸ்ம்ருதிரதிக³தி ப்ராப்திநித⁴ய꞉
ப⁴வேதாம் ப்ராரப்³த⁴ ப்ரமத²ந ஶுபா⁴தா⁴ந சதுரௌ ॥ 10 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ப்ரதி ஸரத⁴ரௌ முக்திஜநநே
ஜநுர்லக்ஷாகோடி ப்ரமத²ந பரா நித்யஸத்³ருஶௌ ।
கியந்தோ விஸ்ரஸ்தா ஜக³தி ஜநகா மஜ்ஜநநத꞉
ஸ்ம்ருதிம் ஜஜ்ஞே சித்தம் ஶிவஶிவ கதா³ப்யஸ்துவ ஜநு꞉ ॥ 11 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ விஹஜநுஷி லப்³தௌ⁴கிலமுயா
புரா க³ங்கா³ ஸ்நாதா நநு கிமு க்ருதம் சாத்⁴வரஶதம் ।
ஜட³ஸ்யைவம் கிம் ஸ்யாஜ்ஜநகக்ருதமாத்³யம் க²லு தப꞉
குமாரோ மே ஸ்யாதி³த்யநுமிதமித³ம் தத்³தி⁴ பரமம் ॥ 12 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஶிவஶிவ கதா³ நோ படி²தவான்
புரா நோ சேத் கிம்ஸ்வித் ஜட²ர பிட²ரீ ஸம்ஸ்தி²திரியம் ।
க்வ ஶம்போ⁴ர்நாமோக்தி꞉ க்வ ஜநநகதா² சண்ட³கிரணே
தபத்யப்⁴ரே(அ)த³ப்⁴ர ப்⁴ரமணமிஹ கிம் ஸ்யாத்³தி⁴ தமஸ꞉ ॥ 13 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ நிரத து³ரித த்⁴வம்ஸநபரௌ
அயத்நாத்³யஸ்யாஸ்தாம் ஜக³தி ஸக்ருதா³ஸ்யாந்தரக³தௌ ।
ந தஸ்யாப்யாஶாஸ்ய꞉ ஸுரகுலது⁴ரீணஸ்ய நிலய꞉
ந தா⁴துஸ்தஸ்யாஸீத்பிதுரபி ஸ ஸர்வஸ்ய ஜநக꞉ ॥ 14 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஜக³பதி ஸமவாயஸ்தத³பரம்
நிமித்தம் வர்ணாநாம் ஶ்ருதிபத² ரஹஸ்யம் நிக³தி³தம் ।
ந சேதி³த்த²ம் ஸ்ருஷ்டௌ பரிகர இஹாந்யோஸ்தியதி³க꞉
ஶிவே ஸர்வாத்³வைதே ந கிமபி ச வஸ்துப்ரத²யதி ॥ 15 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ வசஸி மநஸி த்⁴வஸ்த து³ரிதௌ
ப்ரஹ்ருத்யாந்தர்த்⁴வாந்தம் மிஹிர ஶஶிநோ꞉ ஶக்திமக⁴நாம் ।
ப்ரஹஸ்ய வ்யாக்²யாதஸ்தது³சித தமோபே⁴த³நபதே³
ஸமாஸே நோ ஷஷ்டீ² விகஸதி த்ருதீயைவ ஸுகரா ॥ 16 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பு⁴வந ப⁴வஜாதாண்ட³க⁴டநா
படிஷ்டே² சோர்த்⁴வாத²꞉ ஸ்பு²டபடுதரே க²ர்பரயுகே³ ।
ஶிவோலிங்க³ம் ஸர்வம் தது³த³ரக³தம் ஸ்யாத்³தி⁴ நிக³ம꞉
ததா²வாதீ³ ஸத்யம் பத³தி க²லு தத்கேந ப⁴வதி ॥ 17 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ப⁴ஜ யஜ ஶிவார்தா⁴ங்க³ வபுஷம்
த்யஜாஸந்தம் மார்க³ம் வ்ரஜஶிவபுரீம் முக்திநிலயாம் ।
ந சேதே³தௌ வரௌ ப⁴ஜஸி யஜ தை³வாஸ்யமமுத꞉
த்யஜ ஶ்ரௌதம் மார்க³ம் வ்ரஜ நிரயமிச்சை²வ ஸுக²தா³ ॥ 18 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பட²தி ஸமஹான் தா⁴த்ருவிஷயே
பலாயத்⁴வம் யூயம் ப⁴வத² ப⁴யபீ⁴தா யமப⁴டா꞉ ।
பதந்த்யா ஸம்ஸார ப்⁴ரமண பரிதாப ப்ரமத²ந
ப்ரசண்டா³ஸ்தஸ்யாக்³ரே ப்ரமத²பதி வீக்ஷாரஸஜ²ரா꞉ ॥ 19 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ மம விமல ஜந்மாவநிருஹ꞉
ப²லே த்³வே தத்ரைகம் ஜநயதி ருசீ꞉ பாயஸமயீ꞉ ।
ப²லத்யேகம் ஸர்பிர்த்³வயமபி மத³க்³ரக்³ரஸநத꞉
த்வரத்யேகாஸ்வாதே³ நமதி ருசிதாஸீத்³த்³விகலநே ॥ 20 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பட²ஸி ஹட²யோகா³தி³பி⁴ரளம்
கிமுத்³தி³ஶ்யாத்மாநம் வ்யத²யஸி வ்ருதா² ப்⁴ராந்திரப²லா ।
கரஸ்தே² ஶ்ரீக²ண்டே³ ம்ருக³யஸி ஹி முஸ்தாம் ஸிகதலே
ஜடா³தே³ஶ꞉ காம் காம் தி³ஶதி விபத³ம் நோ ஶிவ ஶிவ ॥ 21 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ வத³ யதி³ ஶிவம் வாஞ்ச²தி ப⁴வான்
ந சேதே³தந்நேவ ஶ்ருதிஸமய ஸித்³தா⁴ந்தமவத³ம் ।
விநா ஹேதோ꞉ கார்யம் ந க²லு படதந்தூன் க⁴டம்ருத³꞉
ந ஜாநீஷே கிம் வா ஶிவவிரஹிதோ நாப்ஸ்யதி ஶிவம் ॥ 22 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பரமஶிவ காருண்யஜலதே⁴
ஸ்தி²ரீக்ருத்ய ஸ்வாந்தே மம விமலபா⁴வம் குரு ஸதா³ ।
சரேயம் ஸர்வம் தே நிருபம நிராதங்க மஹஸாம்
ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாஜால ஜ்வலிதமித³மாஸீஜ்ஜக³தி³தி ॥ 23 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ வத³ வத³ ரஸஜ்ஞே பு³த⁴க³ணா꞉
ப⁴வந்தீம் தந்நாம்நீமபி⁴த³த⁴து சைநம் யதி³ ந சேத் ।
ந யோக³ம் ரூடி⁴ம் வா ப⁴ஜஸி க²லு டி³த்தா²தி³ துலநா
ப⁴வேத்³தை³வீஶக்திஸ்த்வயி விப²லிதா ஸ்யாத்³தி⁴சிநுஹி ॥ 24 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஜக³தி க²லு நேத்ரத்³வயமித³ம்
ப³ஹிஶ்சக்ஷுர்த்³வந்த்³வம் ந ஹி தி³ஶதி வஸ்து வ்யவஹிதம் ।
இத³ம் பா³ஹ்யாப்⁴யந்த꞉ ஸ்பு²ட விமல விஜ்ஞாந விப⁴வம்
க³ரீயஸ்த்வோச்சாராத்³தி³ஶதி க²லு நேத்ரம் ஸமதி⁴கம் ॥ 25 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ வத³நஸத³நே யஸ்ய மஹத꞉
ததீ³யம் பாதா³ப்³ஜம் ரகு⁴பதி பதா³ப்³ஜம் ப்ரஹஸதி ।
ந தச்சித்ரம் தஸ்மின் பரம புருஷார்த²ம் ப்ரத³ரஜோ
வ்ரஜாலாநே மௌநேர்தி³ஶதி கில ஸம்ஸாரபதநம் ॥ 26 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஸக்ருத²வஶமுச்சாரண ப³லாத்
தி³ஶேதாம் ஸாம்ராஜ்யம் புரமத²ந தே முக்திநிலயம் ।
ந சேத்தஸ்யைவாந்த꞉ கிமிவ நிவஸேதா³ந்தரகு³ஹா-
-விஹாரேலோல꞉ ஸந்நித³முத³வஹந்மே த்³ருட⁴பத³ம் ॥ 27 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ க்ஷிதிஜலஶிகி²ஸ்பர்ஶநவியத்
விவஸ்வச்சீ²தாம்ஶு ப்ரத²மபுருஷைரஷ்டபி⁴ரித³ம் ।
ததம் விஶ்வம் பஶ்சாத்³வத³தி இதி மத்வா ஸுக²மஹோ
நர꞉ ப்ரோஜ்ஜ²ன் ஸர்வம் கிமிதி ந பிபே³த்தந்மது²ரஸம் ॥ 28 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ப்ரகடித நிஜத்³வந்த்³வவித⁴யா
ஜக³ந்மாதாபித்ரோர்மிது⁴நமத³தா⁴தாம் ஶ்ருதிபதே² ।
ஜநாஸ்தஸ்மாத்³யூயம் தரத சரதாவஶ்யமவநௌ
பித்ருப்⁴யாம் நைவாந்யத் பரமபத³ ஸம்ப்ராப்தி விப⁴வே ॥ 29 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ரஸிக ரஸநா ரங்க³சதுரௌ
மநோத⁴ர்மாத⁴ர்மாப்⁴யஸந க³ஜகண்டீ²ரவ ஶிஶூ ।
வபு꞉ கார்யாகார்ய வ்யஸந ஹரிண வ்யாக்⁴ரகலபௌ⁴
விநோத³ம் தந்வாதே கிமிஹ மம காலாபநயநே ॥ 30 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ ஜக³தி வஶதா⁴து ப்ரகடிதா
விதி ப்ரோசு꞉ கேசித்³த்⁴ருவமிதி ததீ³யாஸ்த்வசதுரா꞉ ।
ஶிவாத்ஸூத்ரோத்³தா⁴ரஸ்தத³நுக²லு தா⁴த்வர்த² விவ்ருதி꞉
கத²ம் பௌர்வாபர்யம் வத³த விபு³தா⁴꞉ ஸம்ஶயமித³ம் ॥ 31 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ கு³ருமுக²த யேஷ்யந்நஹரஹ꞉
ஜபிஷ்யத்யாஶாஸ்யம் ந க²லு தத³யம் பூர்ணஹ்ருத³ய꞉ ।
இதி ப்ராசீநாஸ்தே ஶிவபத³முபேத்ய ஸ்தி²திமிதா꞉
கிமுத்³தி³ஶ்யாஜாபீஸ்த்வமிஹ ஶிவ ஏவாஸி ப⁴க³வான் ॥ 32 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ மநுரயமபி⁴ந்ந ஸ்வரஹலாம்
விபே⁴தா³ஶ்சத்வார꞉ ப²லித புருஷார்த²꞉ ஶ்ருதிமதா꞉ ।
நசைகஸ்மிந்மந்த்ரே ஸகலபுருஷார்த² ப்ரதிக³தி꞉
கிமர்த²ம் ப்⁴ராந்த்யாந்யந்மநு தி⁴ஷணயா பி³ப்⁴ரத² து⁴ரம் ॥ 33 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ மது⁴ரிம க³ரிம்ணா மது⁴ரஸே
பய꞉பூரே குத்ஸாம் ந பரமபரம் கிம் ஜநயதாம் ।
ஜிஹாஸந்நாஹாரே ஸுரபுரி ஸதா³ கா³ங்க³ ஸலிலம்
பிப³ன் கோ வா லிப்ஸாம் ப⁴ஜதி ஸரஸ꞉ பல்வலஜலே ॥ 34 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ பரமபத³ மாம் பாஹி பத³யோ-
-ர்மிலித்வாதா⁴வந்தே யுக³மப⁴வ த³ஷ்டாக்ஷரமநு꞉ ।
ஸக்ருத்தம் ய꞉ கோவா பட²தி தத³தீ⁴நோ கி³ரித⁴நு꞉
பர꞉ ஸர்வாத்³வைத ப்ரதி²த நிஜஸாம்ராஜ்யவிப⁴வை꞉ ॥ 35 ॥

ஶிவேதி த்³வௌவர்ணௌ மம வபுஷி ஸர்வாங்க³ கவசௌ
பரம் ஸவ்யாஸவ்ய ப்ரஸரண படிஷ்டா²ம்ப³க வரௌ ।
உபா⁴வந்தர்பா³ஹ்யாஹித மத²நகோத³ண்ட³திலகௌ
ப்⁴ருஶம் ஸ்யாத்தாம் மோக்ஷஶ்ரியமவஸரே தா³து முதி³தௌ ॥ 36 ॥

ஶிவபதா³த³தி⁴கோ ந பரோ மநு꞉
ஶிவபதா³த³தி⁴கா ந பரா க³தி꞉ ।
ஶிவபதா³த³தி⁴கம் ந பரம் பத³ம்
ஶிவபதா³த³தி⁴கம் ந ஹி ஶாஸநம் ॥ 37 ॥

ஶிவஸ்த்ராதா ஶிவோதா³தா ஶிவோ மாதா ஶிவ꞉ பிதா ।
ஶிவ ஏவ ஹி மே ஸர்வம் ஶிவாத³ந்யம் ந வேத்³ம்யஹம் ॥ 38 ॥

ஶிவபத³மணிமாலாம் யே து கைவல்யமூலாம்
த³த⁴தி பட²நமாத்ராத்³த்³ராக்சி²வாதீ⁴ந சித்தா꞉ ।
ப⁴வதி க²லு ப⁴வாநீ ப⁴ர்க³யோ ராஜதா⁴நீ
ப்ரமத² விஹ்ருதிவாடீ பா⁴நுபூ⁴தேஶ்ச பேடீ ॥ 39 ॥

ஶிவலிங்க³முமைவாங்க³ மநயா ஸஹிதஸ்ததா² ।
தயோ꞉ ஸம்ப³ந்த⁴ இத்யேவம் பத³த்ரயமுபாஸ்மஹே ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்யக்ருத ஶிவபத³மணிமாலா ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed