Sri Gayatri Panjara Stotram – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரம் (ஸாவித்ரீ பஞ்ஜரம்)


ப⁴க³வந்தம் தே³வதே³வம் ப்³ரஹ்மாணம் பரமேஷ்டி²நம் ।
விதா⁴தாரம் விஶ்வஸ்ருஜம் பத்³மயோநிம் ப்ரஜாபதிம் ॥ 1 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் மஹேந்த்³ரஶிக²ரோபமம் ।
ப³த்³த⁴பிங்க³ஜடாஜூடம் தடி³த்கநககுண்ட³லம் ॥ 2 ॥

ஶரச்சந்த்³ராப⁴வத³நம் ஸ்பு²ரதி³ந்தீ³வரேக்ஷணம் ।
ஹிரண்மயம் விஶ்வரூபமுபவீதாஜிநாவ்ருதம் ॥ 3 ॥

மௌக்திகாபா⁴க்ஷவலயஸ்தந்த்ரீலயஸமந்வித꞉ ।
கர்பூரோத்³தூ⁴ளிததநும் ஸ்ரஷ்டாரம் நேத்ரகோ³சரம் ॥ 4 ॥

விநயேநோபஸங்க³ம்ய ஶிரஸா ப்ரணிபத்ய ச ।
நாரத³꞉ பரிபப்ரச்ச² தே³வர்ஷிக³ணமத்⁴யக³꞉ ॥ 5 ॥

நாரத³ உவாச ।
ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ ஸர்வஜ்ஞ கருணாநிதே⁴ ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்தத்வம் போ⁴க³மோக்ஷைகஸாத⁴நம் ॥ 6 ॥

ஐஶ்வர்யஸ்ய ஸமக்³ரஸ்ய ப²லத³ம் த்³வந்த்³வவர்ஜிதம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபக்⁴நம் பாபாத்³யரிப⁴யாபஹம் ॥ 7 ॥

யதே³கம் நிஷ்களம் ஸூக்ஷ்மம் நிரஞ்ஜநமநாமயம் ।
யத்தே ப்ரியதமம் லோகே தந்மே ப்³ரூஹி பிதர்மம ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஶ்ருணு நாரத³ வக்ஷ்யாமி ப்³ரஹ்மமூலம் ஸநாதநம் ।
ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ³ மந்முகே² க்ஷிப்தம் தே³வதே³வேந விஷ்ணுநா ॥ 9 ॥

ப்ரபஞ்சபீ³ஜமித்யாஹுருத்பத்திஸ்தி²திஹேதுகம் ।
புரா மயா து கதி²தம் கஶ்யபாய ஸுதீ⁴மதே ॥ 10 ॥

ஸாவித்ரீபஞ்ஜரம் நாம ரஹஸ்யம் நிக³மத்ரயே ।
ருஷ்யாதி³கம் ச தி³க்³வர்ணம் ஸாங்கா³வரணகம் க்ரமாத் ॥ 11 ॥

வாஹநாயுத⁴மந்த்ராஸ்த்ரமூர்தித்⁴யாநஸமந்விதம் ।
ஸ்தோத்ரம் ஶ்ருணு ப்ரவக்ஷ்யாமி தவ ஸ்நேஹாச்ச நாரத³ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²ய தே³யம் ஸ்யாத³தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
ஆசம்ய நியத꞉ பஶ்சாதா³த்மத்⁴யாநபுர꞉ஸரம் ॥ 13 ॥

ஓமித்யாதௌ³ விசிந்த்யாத² வ்யோமஹேமாப்³ஜஸம்ஸ்தி²தம் ।
த⁴ர்மகந்த³க³தஜ்ஞாநாதை³ஶ்வர்யாஷ்டத³ளாந்விதம் ॥ 14 ॥

வைராக்³யகர்ணிகாதீ⁴நாம் ப்ரணவக்³ரஹமத்⁴யகா³ம் ।
ப்³ரஹ்மவேதி³ஸமாயுக்தாம் சைதந்யபுரமத்⁴யகா³ம் ॥ 15 ॥

தத்த்வஹம்ஸஸமாகீர்ணாம் ஶப்³த³பீடே² ஸுஸம்ஸ்தி²தாம் ।
நாத³பி³ந்து³கலாதீதாம் கோ³புரைரபி ஸம்வ்ருதாம் ॥ 16 ॥

வித்³யா(அ)வித்³யா(அ)ம்ருதத்வாதி³ ப்ரகாரைரபிஸம்வ்ருதாம் ।
நிக³மார்க³ளஸஞ்ச²ந்நாம் நிர்கு³ணத்³வாரவாடிகாம் ॥ 17 ॥

சதுர்வர்க³ப²லோபேதாம் மஹாகல்பவநைர்வ்ருதாம் ।
ஸாந்த்³ராநந்த³ஸுதா⁴ஸிந்து⁴நிக³மத்³வாரவாடிகாம் ॥ 18 ॥

த்⁴யாநதா⁴ரணயோகா³தி³ த்ருணகு³ள்மலதாவ்ருதாம் ।
ஸத³ஸச்சித்ஸ்வரூபாக்²ய ம்ருக³பக்ஷிஸமாகுலாம் ॥ 19 ॥

வித்³யா(அ)வித்³யாவிசாராக்²யலோகாலோகாசலாவ்ருதாம் ।
பஞ்சீகரணபஞ்சோத்த²பூ⁴ததத்த்வநிவேதி³தாம் ॥ 20 ॥

அவிகாரஸமாஶ்லிஷ்டநிஜத்⁴யாநகு³ணாவ்ருதாம் ।
வேதோ³பநிஷத³ர்தா²க்²ய தே³வர்ஷிக³ணஸேவிதாம் ॥ 21 ॥

இதிஹாஸக்³ரஹக³ணை꞉ ஸதா³ரைரபி⁴வந்தி³தாம் ।
கா³தா²ப்ஸரோபி⁴ர்யக்ஷைஶ்ச க³ணகிந்நரஸேவிதாம் ॥ 22 ॥

நாரஸிம்ஹமுகை²ஶ்சாபி புருஷை꞉ கல்பசாரணை꞉ ।
க்ருதகா³நவிநோதா³தி³கதா²லாபநதத்பராம் ॥ 23 ॥

ததி³த்யவாங்மநோக³ம்யதேஜோரூபத⁴ராம் பராம் ।
ஜக³த꞉ ப்ரஸவித்ரீம் தாம் ஸவிது꞉ ஸ்ருஷ்டிகாரிணீம் ॥ 24 ॥

வரேண்யமித்யந்நமயீம் புருஷார்த²ப²லப்ரதா³ம் ।
அவித்³யாவர்ணவர்ஜ்யாம் ச தேஜோவத்³ப⁴ர்க³ஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ॥ 25 ॥

தே³வஸ்ய ஸச்சிதா³நந்த³ பரப்³ரஹ்மரஸாத்மிகாம் ।
தீ⁴மஹ்யஹம் ஸ வை தத்³வத்³ப்³ரஹ்மாத்³வைதஸ்வரூபிணீம் ॥ 26 ॥

தி⁴யோ யோ நஸ்து ஸவிதா ப்ரசோத³யாது³பாஸிதாம் ।
பரோ(அ)ஸௌ ஸவிதா ஸாக்ஷாத்³தே³வோநிர்ஹரணாய ச ॥ 27 ॥

பரோரஜஸ இத்யாதி³ பரப்³ரஹ்மாத்மஸாவதோ³ம் ।
ஆபோ ஜ்யோதிரிதி த்³வாப்⁴யாம் பாஞ்சபௌ⁴திகஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ॥ 28 ॥

ரஸோ(அ)ம்ருதம் ப்³ரஹ்மபதை³ஸ்தாம் நித்யாம் தாபிநீம் பராம் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸுவரித்யேதைர்நிக³மத்வப்ரகாஶிகாம் ॥ 29 ॥

மஹர்ஜநஸ்தப꞉ஸத்யலோகோபரிஸுஸம்ஸ்தி²தாம் ।
தாத்³ருக³ஸ்யா விராட்³ரூபம் ரஹஸ்யம் ப்ரவதா³ம்யஹம் ॥ 30 ॥

வ்யோமகேஶாகுலாகாஶ த்³யோகிரீடவிராஜிதாம் ।
தடித்³ப்⁴ருகுடிநாக்ராந்தவிதி⁴விஷ்ணுஶிவார்சிதாம் ॥ 31 ॥

கு³ருபா⁴ர்க³வகர்ணாந்தாம் ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநாம் ।
இடா³பிங்க³ளஸௌஷும்ண வாமநாஸாபுடாந்விதாம் ॥ 32 ॥

ஸந்த்⁴யாத்³விரோஷ்ட²புடிதாம் லஸத்³வாக்³ப⁴வஜிஹ்விகாம் ।
ஸந்த்⁴யாஸௌ த்³யுமணே꞉ கண்ட²லஸத்³பா³ஹுஸமந்விதாம் ॥ 33 ॥

பர்ஜந்யஹ்ருத³யாஸக்தவஸுஸுஸ்தநமண்ட³லாம் ।
ஆகாஶோத³ரவித்ரஸ்தநாப்⁴யவாந்தரதே³ஶிகாம் ॥ 34 ॥

ப்ராஜாபத்யாக்²யஜக⁴நாமிந்த்³ராணீகடிஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ।
ஊரூ மலயமேருப்⁴யாம் ஶோப⁴மாநாம் ஸுரத்³விஷம் ॥ 35 ॥

ஜாநுநீ ஜஹ்நுகுஶிகௌ வைஶ்வதே³வலஸத்³பு⁴ஜாம் ।
அயநத்³வயஜங்கா⁴த்³யஸுராத்³யபித்ருஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ॥ 36 ॥

பதா³ங்க்⁴ரிநக²ரோமாலிபூ⁴தலத்³ருமலாஞ்சி²தாம் ।
க்³ரஹராஶ்யர்க்ஷதே³வர்ஷிமூர்திம் ச பரஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ॥ 37 ॥

திதி²மாஸர்துவர்ஷாக்²யஸுகேதுநிமிஷாத்மிகாம் ।
அஹோராத்ரார்த⁴மாஸாக்²யாமார்யாம் சந்த்³ரமஸாத்மிகாம் ॥ 38 ॥

மாயாகல்பிதவைசித்ர்யஸந்த்⁴யாச்சா²த³நஸம்வ்ருதாம் ।
ஜ்வலத்காலாநலப்ரக்²யாம் தடி³த்கோடிஸமப்ரபா⁴ம் ॥ 39 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶாம் சந்த்³ரகோடிஸுஶீதளாம் ।
ஸுதா⁴மண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ம் ஸாந்த்³ராநந்தா³ம்ருதாத்மிகாம் ॥ 40 ॥

வாக³தீதாம் மநோரம்யாம் வரதா³ம் வேத³மாதரம் ।
சராசரமயீம் நித்யாம் ப்³ரஹ்மாக்ஷரஸமந்விதாம் ॥ 41 ॥

த்⁴யாத்வா ஸ்வாத்மந்யபே⁴தே³ந ப்³ரஹ்மபஞ்ஜரமாரபே⁴த் ।
பஞ்ஜரஸ்ய ருஷிஶ்சாஹம் ச²ந்தோ³ விக்ருதிருச்யதே ॥ 42 ॥

தே³வதா ச பரோ ஹம்ஸ꞉ பரப்³ரஹ்மாதி⁴தே³வதா ।
ப்ரணவோ பீ³ஜஶக்தி꞉ ஸ்யாதோ³ம் கீலகமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 43 ॥

தத்தத்த்வம் தீ⁴மஹி க்ஷேத்ரம் தி⁴யோ(அ)ஸ்த்ரம் ய꞉ பரம் பத³ம் ।
மந்த்ரமாபோ ஜ்யோதிரிதி யோநிர்ஹம்ஸ꞉ ஸவேத⁴கம் ॥ 44 ॥

விநியோக³ஸ்து ஸித்³த்⁴யர்த²ம் புருஷார்த²சதுஷ்டயே ।
ததஸ்தைரங்க³ஷட்கம் ஸ்யாத்தைரேவ வ்யாபகத்ரயம் ॥ 45 ॥

பூர்வோக்ததே³வதாம் த்⁴யாயேத்ஸாகாரகு³ணஸம்யுதாம் ।
பஞ்சவக்த்ராம் த³ஶபு⁴ஜாம் த்ரிபஞ்சநயநைர்யுதாம் ॥ 46 ॥

முக்தாவித்³ருமஸௌவர்ணாமோஷதீ⁴ஶஸமாநநாம் ।
வாணீம் பராம் ரமாம் மாயாம் சாமரைர்த³ர்பணைர்யுதாம் ॥ 47 ॥

ஷட³ங்க³தே³வதாமந்த்ரை ரூபாத்³யவயவாத்மிகாம் ।
ம்ருகே³ந்த்³ரவ்ருஷபக்ஷீந்த்³ரம்ருக³ஹம்ஸாஸநஸ்தி²தாம் ॥ 48 ॥

அர்தே⁴ந்து³ப³த்³த⁴முகுடகிரீடமணிகுண்ட³லாம் ।
ரத்நதாடங்கமாங்க³ல்யபரக்³ரைவேயநூபுராம் ॥ 49 ॥

அங்கு³ளீயககேயூரகங்கணாத்³யைரளங்க்ருதாம் ।
தி³வ்யஸ்ரக்³வஸ்த்ரஸஞ்ச²ந்நரவிமண்ட³லமத்⁴யகா³ம் ॥ 50 ॥

வரா(அ)ப⁴யாப்³ஜயுக³ளாம் ஶங்க²சக்ரக³தா³ங்குஶாம் ।
ஶுப்⁴ரம் கபாலம் த³த⁴தீம் வஹந்தீமக்ஷமாலிகாம் ॥ 51 ॥

கா³யத்ரீம் வரதா³ம் தே³வீம் ஸாவித்ரீம் வேத³மாதரம் ।
ஆதி³த்யபத²கா³ம் தே³வீம் ஸ்மரேத்³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீம் ॥ 52 ॥

விசித்ரமந்த்ரஜநநீம் ஸ்மரேத்³வித்³யாம் ஸரஸ்வதீம் ।
த்ரிபதா³ ருங்மயீ பூர்வா முகீ² ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரஸஞ்ஜ்ஞிகா ॥ 53 ॥

சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாக்²யா பாது ப்ராசீம் தி³ஶம் மம ।
சதுஷ்பாதா³ யஜுர்ப்³ரஹ்மத³ண்டா³க்²யா பாது த³க்ஷிணா ॥ 54 ॥

ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வயுக்தா ஸா பாது மே த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ।
ப்ரத்யங்முகீ² பஞ்சபதீ³ பஞ்சாஶத்தத்த்வரூபிணீ ॥ 55 ॥

பாது ப்ரதீசீமநிஶம் ஸாமப்³ரஹ்மஶிரோங்கிதா ।
ஸௌம்யா ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாக்²யா ஸாத²ர்வாங்கி³ரஸாத்மிகா ॥ 56 ॥

உதீ³சீம் ஷட்பதா³ பாது சது꞉ஷஷ்டிகலாத்மிகா ।
பஞ்சாஶத்தத்த்வரசிதா ப⁴வபாதா³ ஶதாக்ஷரீ ॥ 57 ॥

வ்யோமாக்²யா பாது மே சோர்த்⁴வம் தி³ஶம் வேதா³ங்க³ஸம்ஸ்தி²தா ।
வித்³யுந்நிபா⁴ ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞா ம்ருகா³ரூடா⁴ சதுர்பு⁴ஜா ॥ 58 ॥

சாபேஷுசர்மாஸித⁴ரா பாது மே பாவகீம் தி³ஶம் ।
ப்³ராஹ்மீ குமாரீ கா³யத்ரீ ரக்தாங்கீ³ ஹம்ஸவாஹிநீ ॥ 59 ॥

பி³ப்⁴ரத்கமண்ட³ல்வக்ஷஸ்ரக்ஸ்ருவாந்மே பாது நைர்ருதீம் ।
சதுர்பு⁴ஜா வேத³மாதா ஶுக்லாங்கீ³ வ்ருஷவாஹிநீ ॥ 60 ॥

வரா(அ)ப⁴யகபாலாக்ஷஸ்ரக்³விணீ பாது மாருதீம் ।
ஶ்யாமா ஸரஸ்வதீ வ்ருத்³தா⁴ வைஷ்ணவீ க³ருடா³ஸநா ॥ 61 ॥

ஶங்கா²ராப்³ஜாப⁴யகரா பாது ஶைவீம் தி³ஶம் மம ।
சதுர்பு⁴ஜா வேத³மாதா கௌ³ராங்கீ³ ஸிம்ஹவாஹநா ॥ 62 ॥

வராப⁴யாப்³ஜயுக³ளைர்பு⁴ஜை꞉ பாத்வத⁴ராம் தி³ஶம் ।
தத்தத்பார்ஶ்வஸ்தி²தா꞉ ஸ்வஸ்வவாஹநாயுத⁴பூ⁴ஷணா꞉ ॥ 63 ॥

ஸ்வஸ்வதி³க்ஷு ஸ்தி²தா꞉ பாந்து க்³ரஹஶக்த்யங்க³தே³வதா꞉ ।
மந்த்ராதி⁴தே³வதாரூபா முத்³ராதி⁴ஷ்டா²நதே³வதா꞉ ॥ 64 ॥

வ்யாபகத்வேந பாத்வஸ்மாநாபஹ்ருத்தலமஸ்தகீ ।
தத்பத³ம் மே ஶிர꞉ பாது பா²லம் மே ஸவிது꞉பத³ம் ॥ 65 ॥

வரேண்யம் மே த்³ருஶௌ பாது ஶ்ருதிம் ப⁴ர்க³꞉ ஸதா³ மம ।
க்⁴ராணம் தே³வஸ்ய மே பாது பாது தீ⁴மஹி மே முக²ம் ॥ 66 ॥

ஜிஹ்வாம் மம தி⁴ய꞉ பாது கண்ட²ம் மே பாது ய꞉பத³ம் ।
ந꞉ பத³ம் பாது மே ஸ்கந்தௌ⁴ பு⁴ஜௌ பாது ப்ரசோத³யாத் ॥ 67 ॥

கரௌ மே ச பர꞉ பாது பாதௌ³ மே ரஜஸோ(அ)வது ।
ஸா மே நாபி⁴ம் ஸதா³ பாது கடிம் வை பாதுமேவதோ³ம் ॥ 68 ॥

ஓமாப꞉ ஸக்தி²நீ பாது கு³ஹ்யம் ஜ்யோதி꞉ ஸதா³ மம ।
ஊரூ மம ரஸ꞉ பாது ஜாநுநீ அம்ருதம் மம ॥ 69 ॥

ஜங்கே⁴ ப்³ரஹ்மபத³ம் பாது கு³ள்பௌ² பூ⁴꞉ பாது மே ஸதா³ ।
பாதௌ³ மம பு⁴வ꞉ பாது ஸுவ꞉ பாத்வகி²லம் வபு꞉ ॥ 70 ॥

ரோமாணி மே மஹ꞉ பாது லோமகம் பாது மே ஜந꞉ ।
ப்ராணாம்ஶ்ச தா⁴துதத்த்வாநி ததீ³ஶ꞉ பாது மே தப꞉ ॥ 71 ॥

ஸத்யம் பாது மமாயூம்ஷி ஹம்ஸோ வ்ருத்³தி⁴ம் ச பாது மே ।
ஶுசிஷத்பாது மே ஶுக்ரம் வஸு꞉ பாது ஶ்ரியம் மம ॥ 72 ॥

மதிம் பாத்வந்தரிக்ஷஸத்³தோ⁴தா தா³நம் ச பாது மே ।
வேதி³ஷத்பாது மே வித்³யாமதிதி²꞉ பாது மே க்³ருஹம் ॥ 73 ॥

த⁴ர்மம் து³ரோணஸத்பாது ந்ருஷத்பாது வதூ⁴ம் மம ।
வரஸத்பாது மே மாயா(அ)ம்ருதஸத்பாது மே ஸுதாந் ॥ 74 ॥

வ்யோமஸத்பாது மே ப³ந்தூ⁴ந் ப்⁴ராத்ரூநப்³ஜஶ்ச பாது மே ।
பஶூந்மே பாது கோ³ஜாஶ்ச ருதஜா꞉ பாது மே பு⁴வம் ॥ 75 ॥

ஸர்வம் மே அத்³ரிஜா பாது யாநம் மே பாத்வ்ருதம் ஸதா³ ।
மம ஸர்வம் ப்³ருஹத்பாது விபு⁴ரோம் பாது ஸர்வதா³ ॥ 76 ॥

அநுக்தமத² யத்ஸ்தா²நம் ஶரீராந்தர்ப³ஹிஶ்ச யத் ।
தத்ஸர்வம் பாது மே நித்யம் ஹம்ஸ꞉ ஸோ(அ)ஹமஹர்நிஶம் ॥ 77 ॥

இத³ம் து கதி²தம் ஸம்யங்மயா தே ப்³ரஹ்மபஞ்ஜரம் ।
ஸந்த்⁴யயோ꞉ ப்ரத்யஹம் ப⁴க்த்யா ஜபகாலே விஶேஷத꞉ ॥ 78 ॥

தா⁴ரயேத்³த்³விஜவர்யோ ய꞉ ஶ்ராவயேத்³வா ஸமாஹித꞉ ।
ஸ விஷ்ணு꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸோ(அ)ஹம் ஸோ(அ)க்ஷர꞉ ஸ விராட் ஸ்வராட் ॥ 79 ॥

ஶதாக்ஷராத்மகம் தே³வ்யா நாமாஷ்டாவிம்ஶதி꞉ ஶதம் ।
ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி தத்ஸர்வமதி கு³ஹ்யம் ஸநாதநம் ॥ 80 ॥

பூ⁴திதா³ பு⁴வநா வாணீ வஸுதா⁴ ஸுமநா மஹீ ।
துர்யா ஶோபா⁴ த்³விஜப்ரீதா காமது⁴க் ப⁴க்தஸித்³தி⁴தா³ ॥ 81 ॥

விஶ்வா ச விஜயா வேத்³யா ஸந்த்⁴யா ப்³ராஹ்மீ ஸரஸ்வதீ ।
ஹரிணீ ஜநநீ நந்தா³ ஸவிஸர்கா³ தபஸ்விநீ ॥ 82 ॥

பயஸ்விநீ ஸதீ த்யாகா³ சைந்த³வீ ஸத்யவீ ரஸா ।
ஶைவீ லாஸ்யப்ரியா துஷ்டா ஜப்யா ஸத்யா ஸதீ த்⁴ருவா ॥ 83 ॥

ப⁴க்தவஶ்யா ச கா³யத்ரீ பீ⁴மா விஷ்ணுப்ரியா ஜயா ।
விஶ்வா துர்யா பரா ரேச்யா நிர்க்⁴ருணீ யமிநீ ப⁴வா ॥ 84 ॥

கோ³வேத்³யா ச ஜரிஷ்டா² ச ஸ்கந்தி³நீ தீ⁴ர்மதிர்ஹிமா ।
அநந்தா ரவிமத்⁴யஸ்தா² ஸாவித்ரீ ப்³ராஹ்மணீ த்ரயீ ॥ 85 ॥

அபர்ணா சண்டி³கா த்⁴யேயா மநுஶ்ரேஷ்டா² ச ஸாத்விகீ ।
பீ⁴ஷணா யோகி³நீ பக்ஷீ நதீ³ ப்ரஜ்ஞா ச சோதி³நீ ॥ 86 ॥

த⁴நிநீ யாமிநீ பத்³மா ரோஹிணீ ரமணீ ருஷி꞉ ।
ப்³ரஹ்மிஷ்டா² ப⁴க்திக³ம்யா ச காமதா³ ப³லதா³ வஸு꞉ ॥ 87 ॥

ஆத்³யா வர்ணமயீ ஹ்ருத்³யா லக்ஷ்மீ꞉ ஶாந்தா ரமா(அ)ச்யுதா ।
ஸேநாமுகீ² ஸாமமயீ ப³ஹுளா தோ³ஷவர்ஜிதா ॥ 88 ॥

ஸர்வகாமது³கா⁴ ஸோமோத்³ப⁴வா(அ)ஹங்காரவர்ஜிதா ।
தத்பரா ஸுக²தா³ ஸித்³தி⁴꞉ வேத்³யா பூஜ்யா ப்ரஸாதி³நீ ॥ 89 ॥

விப்ரப்ரஸாதி³நீ பூஜ்யா விஶ்வவந்த்³யா விநோதி³நீ ।
த்³விபதா³ ச சதுஷ்பாதா³ த்ரிபதா³ சைவ ஷட்பதா³ ॥ 90 ॥

அஷ்டாபதீ³ நவபதீ³ ஸா ஸஹஸ்ராக்ஷராத்மிகா ।
அமோக⁴ப²லதா³(அ)நாதி³꞉ ஸர்வா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ॥ 91 ॥

ஶர்வாணீ வைஷ்ணவீ சந்த்³ரசூடா³ த்ரிணயநா க்ஷமா ।
விஶ்வமாதா த்ரயீஸாரா த்ரிகாலஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 92 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ப⁴க்தபாபவிநாஶிநீ ।
வரதா³ ச²ந்த³ஸாம் மாதா ப்³ராஹ்மண்யபத³தா³யிநீ ॥ 93 ॥

ய இத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் ஸாவித்ரீமந்த்ரபஞ்ஜரம் ।
நாமாஷ்டவிம்ஶதிஶதம் ஶ்ருணுயாச்ச்²ராவயேத்படே²த் ॥ 94 ॥

மர்த்யாநாமம்ருதத்த்வாய பீ⁴தாநாமப⁴யாய ச ।
மோக்ஷாய ச முமுக்ஷூணாம் ஶ்ரீகாமாநாம் ஶ்ரியே ஸதா³ ॥ 95 ॥

விஜயாய யுயுத்ஸூநாம் வ்யாதி⁴தாநாமரோக³க்ருத் ।
வஶ்யாய வஶ்யகாமாநாம் வித்³யாயை வேத³காமிநாம் ॥ 96 ॥

த்³ரவிணாய த³ரித்³ராணாம் பாபிநாம் பாபஶாந்தயே ।
வாதி³நாம் வாத³விஜயே கவீநாம் கவிதாப்ரத³ம் ॥ 97 ॥

அந்நாய க்ஷுதி⁴தாநாம் ச ஸ்வர்கா³ய ஸ்வர்க³மிச்ச²தாம் ।
பஶுப்⁴ய꞉ பஶுகாமாநாம் புத்ரேப்⁴ய꞉ புத்ரகாங்க்ஷிணாம் ॥ 98 ॥

க்லேஶிநாம் ஶோகஶாந்த்யர்த²ம் ந்ருணாம் ஶத்ருப⁴யாய ச ।
ராஜவஶ்யாய த்³ரஷ்டவ்யம் பஞ்ஜரம் ந்ருபஸேவிநாம் ॥ 99 ॥

ப⁴க்த்யர்த²ம் விஷ்ணுப⁴க்தாநாம் விஷ்ணோ꞉ ஸர்வாந்தராத்மநி ।
நாயகம் விதி⁴ஸ்ருஷ்டாநாம் ஶாந்தயே ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 100 ॥

நி꞉ஸ்ப்ருஹாணாம் ந்ருணாம் முக்தி꞉ ஶாஶ்வதீ ப⁴வதீ த்⁴ருவம் ।
ஜப்யம் த்ரிவர்க³ஸம்யுக்தம் க்³ருஹஸ்தே²ந விஶேஷத꞉ ॥ 101 ॥

முநீநாம் ஜ்ஞாநஸித்³த்⁴யர்த²ம் யதீநாம் மோக்ஷஸித்³த⁴யே ।
உத்³யந்தம் சந்த்³ரகிரணமுபஸ்தா²ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 102 ॥

காநநே வா ஸ்வப⁴வநே திஷ்ட²ஞ்சு²த்³தோ⁴ ஜபேதி³த³ம் ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ததை²வ ஶிவஸந்நிதௌ⁴ ॥ 103 ॥

மம ப்ரீதிகரம் தி³வ்யம் விஷ்ணுப⁴க்திவிவர்த⁴நம் ।
ஜ்வரார்தாநாம் குஶாக்³ரேண மார்ஜயேத்குஷ்ட²ரோகி³ணாம் ॥ 104 ॥

ம்ருக³மங்க³ம் யதா²லிங்க³ம் கவசேந து ஸாத⁴க꞉ ।
மண்ட³லேந விஶுத்³த்⁴யேத ஸர்வரோகை³ர்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 105 ॥

ம்ருதப்ரஜா ச யா நாரீ ஜந்மவந்த்⁴யா ததை²வ ச ।
கந்யாதி³வந்த்⁴யா யா நாரீ தாஸாமங்க³ம் ப்ரமார்ஜயேத் ॥ 106 ॥

தாஸ்தா꞉ ஸம்வத்ஸராத³ர்வாக்³த்⁴ரியேயுர்க³ர்ப⁴முத்தமம் ।
பதிவித்³வேஷிணீ யா ஸ்த்ரீ அங்க³ம் தஸ்யா꞉ ப்ரமார்ஜயேத் ॥ 107 ॥

தமேவ ப⁴ஜதே ஸா ஸ்த்ரீ பதிம் காமவஶம் நயேத் ।
அஶ்வத்தே² ராஜவஶ்யார்த²ம் பி³ல்வமூலே ஸுரூபபா⁴க் ॥ 108 ॥

பாலாஶமூலே வித்³யார்தீ² தேஜஸ்வ்யபி⁴முகோ² ரவே꞉ ।
கந்யார்தீ² சண்டி³காகே³ஹே ஜபேச்ச²த்ருப⁴யாய ச ॥ 109 ॥

ஶ்ரீகாமோ விஷ்ணுகே³ஹே ச உத்³யாநே ஸ்த்ரீர்வஶீ ப⁴வேத் ।
ஆரோக்³யார்தே² ஸ்வகே³ஹே ச மோக்ஷார்தீ² ஶைலமஸ்தகே ॥ 110 ॥

ஸர்வகாமோ விஷ்ணுகே³ஹே மோக்ஷார்தீ² யத்ர குத்ரசித் ।
ஜபாரம்பே⁴ து ஹ்ருத³யம் ஜபாந்தே கவசம் படே²த் ॥ 111 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ஶ்ருணு நாரத³ தத்த்வத꞉ ।
யம் யம் சிந்தயதே நித்யம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 112 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வஸிஷ்ட²ஸம்ஹிதாயாம் ப்³ரஹ்மநாரத³ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: