Sri Gayatri Hrudayam (Devi Bhagavate) – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஹ்ருத³யம் (தே³வீபா⁴க³வதே)


நாரத³ உவாச ।
ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ பூ⁴தப⁴வ்யஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
கவசம் ச ஶ்ருதம் தி³வ்யம் கா³யத்ரீமந்த்ரவிக்³ரஹம் ॥ 1 ॥

அது⁴நா ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கா³யத்ரீஹ்ருத³யம் பரம் ।
யத்³தா⁴ரணாத்³ப⁴வேத்புண்யம் கா³யத்ரீஜபதோ(அ)கி²லம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீநாராயண உவாச ।
தே³வ்யாஶ்ச ஹ்ருத³யம் ப்ரோக்தம் நாரதா³த²ர்வணே ஸ்பு²டம் ।
ததே³வாஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் ॥ 3 ॥

விராட்³ரூபாம் மஹாதே³வீம் கா³யத்ரீம் வேத³மாதரம் ।
த்⁴யாத்வா தஸ்யாஸ்த்வதா²ங்கே³ஷு த்⁴யாயேதே³தாஶ்ச தே³வதா꞉ ॥ 4 ॥

பிண்ட³ப்³ரஹ்மண்ட³யோரைக்யாத்³பா⁴வயேத்ஸ்வதநௌ ததா² ।
தே³வீரூபே நிஜே தே³ஹே தந்மயத்வாய ஸாத⁴க꞉ ॥ 5 ॥

நாதே³வோ(அ)ப்⁴யர்சயேத்³தே³வமிதி வேத³விதோ³ விது³꞉ ।
ததோ(அ)பே⁴தா³ய காயே ஸ்வே பா⁴வயேத்³தே³வதா இமா꞉ ॥ 6 ॥

அத² தத்ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி தந்மயத்வமதோ² ப⁴வேத் ।
கா³யத்ரீஹ்ருத³யஸ்யா(அ)ஸ்யா(அ)ப்யஹமேவ ருஷி꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 7 ॥

கா³யத்ரீச²ந்த³ உத்³தி³ஷ்டம் தே³வதா பரமேஶ்வரீ ।
பூர்வோக்தேந ப்ரகாரேண குர்யாத³ங்கா³நி ஷட்க்ரமாத் ।
ஆஸநே விஜநே தே³ஶே த்⁴யாயேதே³காக்³ரமாநஸ꞉ ॥ 8 ॥

அதா²ர்த²ந்யாஸ꞉ । த்³யௌமூர்த்⁴நி தை³வதம் । த³ந்தபங்க்தாவஶ்விநௌ । உபே⁴ ஸந்த்⁴யே சௌஷ்டௌ² । முக²மக்³நி꞉ । ஜிஹ்வா ஸரஸ்வதீ । க்³ரீவாயாம் து ப்³ருஹஸ்பதி꞉ । ஸ்தநயோர்வஸவோ(அ)ஷ்டௌ । பா³ஹ்வோர்மருத꞉ । ஹ்ருத³யே பர்ஜந்ய꞉ । ஆகாஶமுத³ரம் । நாபா⁴வந்தரிக்ஷம் । கட்யோரிந்த்³ராக்³நீ । ஜக⁴நே விஜ்ஞாநக⁴ந꞉ ப்ரஜாபதி꞉ । கைலாஸமலயே ஊரூ । விஶ்வேதே³வா ஜாந்வோ꞉ । ஜங்கா⁴யாம் கௌஶிக꞉ । கு³ஹ்யமயநே । ஊரூ பிதர꞉ । பாதௌ³ ப்ருதி²வீ । வநஸ்பதயோ(அ)ங்கு³ளீஷு । ருஷயோ ரோமாணி । நகா²நி முஹூர்தாநி । அஸ்தி²ஷு க்³ரஹா꞉ । அஸ்ருங்மாம்ஸம்ருதவ꞉ ॥ ஸம்வத்ஸரா வை நிமிஷம் । அஹோராத்ராவாதி³த்யஶ்சந்த்³ரமா꞉ । ப்ரவராம் தி³வ்யாம் கா³யத்ரீம் ஸஹஸ்ரநேத்ராம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ॥

ஓம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யாய நம꞉ । ஓம் தத்பூர்வாஜயாய நம꞉ । தத்ப்ராதராதி³த்யாய நம꞉ । தத்ப்ராதராதி³த்யப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ ॥

ப்ராதரதீ⁴யாநோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி । ஸாயமதீ⁴யாநோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி । ஸாயம் ப்ராதரதீ⁴யாநோ அபாபோ ப⁴வதி । ஸர்வதீர்தே²ஷு ஸ்நாதோ ப⁴வதி । ஸர்வைர்தே³வைர்ஜ்ஞாதோ ப⁴வதி । அவாச்யவசநாத்பூதோ ப⁴வதி । அப⁴க்ஷ்யப⁴க்ஷணாத்பூதோ ப⁴வதி । அபோ⁴ஜ்யபோ⁴ஜநாத்பூதோ ப⁴வதி । அசோஷ்யசோஷணாத்பூதோ ப⁴வதி । அஸாத்⁴யஸாத⁴நாத்பூதோ ப⁴வதி । து³ஷ்ப்ரதிக்³ரஹஶதஸஹஸ்ராத்பூதோ ப⁴வதி । ஸர்வப்ரதிக்³ரஹாத்பூதோ ப⁴வதி । பங்க்திதூ³ஷணாத்பூதோ ப⁴வதி । அந்ருதவசநாத்பூதோ ப⁴வதி । அதா²(அ)ப்³ரஹ்மசாரீ ப்³ரஹ்மசாரீ ப⁴வதீ । அநேந ஹ்ருத³யேநாதீ⁴தேந க்ரதுஸஹஸ்ரேணேஷ்டம் ப⁴வதி । ஷஷ்டிஶதஸஹஸ்ரகா³யத்ர்யா ஜப்யாநி ப²லாநி ப⁴வந்தி । அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணாந் ஸம்யக்³க்³ராஹயேத் । தஸ்ய ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி । ய இத³ம் நித்யமதீ⁴யாநோ ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ராத꞉ ஶுசி꞉ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யத இதி । ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥

இத்யாஹ ப⁴க³வாந் ஶ்ரீநாராயண꞉ ॥

இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஹ்ருத³யம் நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: