Sri Gayatri Stotram 2 (Devi Bhagavate) – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்தோத்ரம் – 2 (தே³வீபா⁴க³வதே)


நாரத³ உவாச ।
ப⁴க்தாநுகம்பிந் ஸர்வஜ்ஞ ஹ்ருத³யம் பாபநாஶநம் ।
கா³யத்ர்யா꞉ கதி²தம் தஸ்மாத்³கா³யத்ர்யா꞉ ஸ்தோத்ரமீரய ॥ 1 ॥

ஶ்ரீநாராயண உவாச ।
ஆதி³ஶக்தே ஜக³ந்மாதர்ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணி ।
ஸர்வத்ர வ்யாபிகே(அ)நந்தே ஶ்ரீஸந்த்⁴யே தே நாமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

த்வமேவ ஸந்த்⁴யா கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ ச ஸரஸ்வதீ ।
ப்³ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ரௌத்³ரீ ரக்தா ஶ்வேதா ஸிதேதரா ॥ 3 ॥

ப்ராதர்பா³லா ச மத்⁴யாஹ்நே யௌவநஸ்தா² ப⁴வேத்புந꞉ ।
வ்ருத்³தா⁴ ஸாயம் ப⁴க³வதீ சிந்த்யதே முநிபி⁴꞉ ஸதா³ ॥ 4 ॥

ஹம்ஸஸ்தா² க³ருடா³ரூடா⁴ ததா² வ்ருஷப⁴வாஹநீ ।
ருக்³வேதா³த்⁴யாயிநீ பூ⁴மௌ த்³ருஶ்யதே யா தபஸ்விபி⁴꞉ ॥ 5 ॥

யஜுர்வேத³ம் பட²ந்தீ ச அந்தரிக்ஷே விராஜதே ।
ஸா ஸாமகா³பி ஸர்வேஷு ப்⁴ராம்யமாணா ததா² பு⁴வி ॥ 6 ॥

ருத்³ரளோகம் க³தா த்வம் ஹி விஷ்ணுலோகநிவாஸிநீ ।
த்வமேவ ப்³ரஹ்மணோ லோகே(அ)மர்த்யாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 7 ॥

ஸப்தர்ஷிப்ரீதிஜநநீ மாயா ப³ஹுவரப்ரதா³ ।
ஶிவயோ꞉ கரநேத்ரோத்தா² ஹ்யஶ்ருஸ்வேத³ஸமுத்³ப⁴வா ॥ 8 ॥

ஆநந்த³ஜநநீ து³ர்கா³ த³ஶதா⁴ பரிபட்²யதே ।
வரேண்யா வரதா³ சைவ வரிஷ்டா² வரவர்ணிநீ ॥ 9 ॥

க³ரிஷ்டா² ச வரார்ஹா ச வராரோஹா ச ஸப்தமீ ।
நீலக³ங்கா³ ததா² ஸந்த்⁴யா ஸர்வதா³ போ⁴க³மோக்ஷதா³ ॥ 10 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² மர்த்யலோகே பாதாலே போ⁴க³வத்யபி ।
த்ரிலோகவாஹிநீ தே³வீ ஸ்தா²நத்ரயநிவாஸிநீ ॥ 11 ॥

பூ⁴ர்லோகஸ்தா² த்வமேவா(அ)ஸி த⁴ரித்ரீ லோகதா⁴ரிணீ ।
பு⁴வோ லோகே வாயுஶக்தி꞉ ஸ்வர்லோகே தேஜஸாம் நிதி⁴꞉ ॥ 12 ॥

மஹர்லோகே மஹாஸித்³தி⁴ர்ஜநலோகே ஜநேத்யபி ।
தபஸ்விநீ தபோலோகே ஸத்யலோகே து ஸத்யவாக் ॥ 13 ॥

கமலா விஷ்ணுலோகே ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மலோகதா³ ।
ருத்³ரளோகே ஸ்தி²தா கௌ³ரீ ஹரார்தா⁴ங்க³நிவாஸிநீ ॥ 14 ॥

அஹமோ மஹதஶ்சைவ ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ஹி கீ³யஸே ।
ஸாம்யவஸ்தா²த்மிகா த்வம் ஹி ஶப³லப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 15 ॥

தத꞉ பரா(அ)பராஶக்தி꞉ பரமா த்வம் ஹி கீ³யஸே ।
இச்சா²ஶக்தி꞉ க்ரியாஶக்திர்ஜ்ஞாநஶக்திஸ்த்ரிஶக்திதா³ ॥ 16 ॥

க³ங்கா³ ச யமுநா சைவ விபாஶா ச ஸரஸ்வதீ ।
ஸரயூர்தே³விகா ஸிந்து⁴ர்நர்மதை³ராவதீ ததா² ॥ 17 ॥

கோ³தா³வரீ ஶதத்³ரூஶ்ச காவேரீ தே³வலோககா³ ।
கௌஶிகீ சந்த்³ரபா⁴கா³ ச விதஸ்தா ச ஸரஸ்வதீ ॥ 18 ॥

க³ண்ட³கீ தாபிநீ தோயா கோ³மதீ வேத்ரவத்யபி ।
இடா³ ச பிங்க³ளா சைவ ஸுஷும்ணா ச த்ருதீயகா ॥ 19 ॥

கா³ந்தா⁴ரீ ஹஸ்திஜிஹ்வா ச பூஷாபூஷா ததை²வ ச ।
அலம்பு³ஸா குஹூஶ்சைவ ஶங்கி²நீ ப்ராணவாஹிநீ ॥ 20 ॥

நாடீ³ ச த்வம் ஶரீரஸ்தா² கீ³யஸே ப்ராக்தநைர்பு³தை⁴꞉ ।
ஹ்ருத்பத்³மஸ்தா² ப்ராணஶக்தி꞉ கண்ட²ஸ்தா² ஸ்வப்நநாயிகா ॥ 21 ॥

தாலுஸ்தா² த்வம் ஸதா³தா⁴ரா பி³ந்து³ஸ்தா² பி³ந்து³மாலிநீ ।
மூலே து குண்ட³லீஶக்திர்வ்யாபிநீ கேஶமூலகா³ ॥ 22 ॥

ஶிகா²மத்⁴யாஸநா த்வம் ஹி ஶிகா²க்³ரே து மநோந்மநீ ।
கிமந்யத்³ப³ஹுநோக்தேந யத்கிஞ்சிஜ்ஜக³தீத்ரயே ॥ 23 ॥

தத்ஸர்வம் த்வம் மஹாதே³வி ஶ்ரியே ஸந்த்⁴யே நமோ(அ)ஸ்து தே ।
இதீத³ம் கீர்திதம் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்⁴யாயாம் ப³ஹுபுண்யத³ம் ॥ 24 ॥

மஹாபாபப்ரஶமநம் மஹாஸித்³தி⁴விதா⁴யகம் ।
ய இத³ம் கீர்தயேத் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்⁴யாகாலே ஸமாஹித꞉ ॥ 25 ॥

அபுத்ர꞉ ப்ராப்நுயாத் புத்ரம் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ।
ஸர்வதீர்த²தபோதா³நயஜ்ஞயோக³ப²லம் லபே⁴த் ॥ 26 ॥

போ⁴கா³ந் பு⁴ங்க்த்வா சிரம் காலமந்தே மோக்ஷமவாப்நுயாத் ।
தபஸ்விபி⁴꞉ க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்நாநகாலே து ய꞉ படே²த் ॥ 27 ॥

யத்ர குத்ர ஜலே மக்³ந꞉ ஸந்த்⁴யாமஜ்ஜநஜம் ப²லம் ।
லப⁴தே நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் ச நாரத³ ॥ 28 ॥

ஶ்ருணுயாத்³யோ(அ)பி தத்³ப⁴க்த்யா ஸ து பாபாத்ப்ரமுச்யதே ।
பீயூஷஸத்³ருஶம் வாக்யம் ஸந்த்⁴யோக்தம் நாரதே³ரிதம் ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³தே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்தோத்ரம் நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ காயத்ரீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed