Sri Sabarigirivasa Stotram – ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶಬರಿಗಿರಿನಿವಾಸಂ ಶಾಂತಹೃತ್ಪದ್ಮಹಂಸಂ
ಶಶಿರುಚಿಮೃದುಹಾಸಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬೋಧಭಾಸಮ್ |
ಕಲಿತರಿಪುನಿರಾಸಂ ಕಾಂತಮುತ್ತುಂಗನಾಸಂ
ನತಿನುತಿಪರದಾಸಂ ನೌಮಿ ಪಿಂಛಾವತಂಸಮ್ || ೧ ||

ಶಬರಿಗಿರಿನಿಶಾಂತಂ ಶಂಖಕುಂದೇಂದುದಂತಂ
ಶಮಧನಹೃದಿಭಾಂತಂ ಶತ್ರುಪಾಲೀಕೃತಾಂತಮ್ |
ಸರಸಿಜರಿಪುಕಾಂತಂ ಸಾನುಕಂಪೇಕ್ಷಣಾಂತಂ
ಕೃತನುತವಿಪದಂತಂ ಕೀರ್ತಯೇಽಹಂ ನಿತಾಂತಮ್ || ೨ ||

ಶಬರಿಗಿರಿಕಲಾಪಂ ಶಾಸ್ತ್ರವದ್ಧ್ವಾಂತದೀಪಂ
ಶಮಿತಸುಜನತಾಪಂ ಶಾಂತಿಹಾನೈರ್ದುರಾಪಮ್ |
ಕರಧೃತಸುಮಚಾಪಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತರೂಪಂ
ಕಚಕಲಿತಕಲಾಪಂ ಕಾಮಯೇ ಪುಷ್ಕಲಾಭಮ್ || ೩ ||

ಶಬರಿಗಿರಿನಿಕೇತಂ ಶಂಕರೋಪೇಂದ್ರಪೋತಂ
ಶಕಲಿತದಿತಿಜಾತಂ ಶತ್ರುಜೀಮೂತಪಾತಮ್ |
ಪದನತಪುರಹೂತಂ ಪಾಲಿತಾಶೇಷಭೂತಂ
ಭವಜಲನಿಧಿಪೋತಂ ಭಾವಯೇ ನಿತ್ಯಭೂತಮ್ || ೪ ||

ಶಬರಿವಿಹೃತಿಲೋಲಂ ಶ್ಯಾಮಲೋದಾರಚೇಲಂ
ಶತಮಖರಿಪುಕಾಲಂ ಸರ್ವವೈಕುಂಠಬಾಲಮ್ |
ನತಜನಸುರಜಾಲಂ ನಾಕಿಲೋಕಾನುಕೂಲಂ
ನವಮಯಮಣಿಮಾಲಂ ನೌಮಿ ನಿಃಶೇಷಮೂಲಮ್ || ೫ ||

ಶಬರಿಗಿರಿಕುಟೀರಂ ಶತ್ರುಸಂಘಾತಘೋರಂ
ಶಠಗಿರಿಶತಧಾರಂ ಶಷ್ಪಿತೇಂದ್ರಾರಿಶೂರಮ್ |
ಹರಿಗಿರೀಶಕುಮಾರಂ ಹಾರಿಕೇಯೂರಹಾರಂ
ನವಜಲದಶರೀರಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವೈಕವೀರಮ್ || ೬ ||

ಸರಸಿಜದಳನೇತ್ರಂ ಸಾರಸಾರಾತಿವಕ್ತ್ರಂ
ಸಜಲಜಲದಗಾತ್ರಂ ಸಾಂದ್ರಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಮ್ |
ಸಹತನಯಕಳತ್ರಂ ಸಾಂಬಗೋವಿಂದಪುತ್ರಂ
ಸಕಲವಿಬುಧಮಿತ್ರಂ ಸನ್ನಮಾಮಃ ಪವಿತ್ರಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed