Sri Ayyappa Ashtottara Shatanama stotram – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವಸುತೋಽವ್ಯಯಃ |
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಲೋಕಹರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೧ ||

ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸೈನಿಕಃ |
ಮಂತ್ರವೇದೀ ಮಹಾವೇದೀ ಮಾರುತೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೨ ||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋಽಗ್ರಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಸಿಂಹಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಹಯಾರೂಢೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರೋಽನರ್ಘೋ ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ವೀರೋ ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಿತಃ || ೪ ||

ಭೂತೇಶೋ ಭೂತಿದೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣೋತ್ತಮಃ |
ಇಕ್ಷುಧನ್ವೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || ೫ ||

ಮಾಯಾದೇವೀಸುತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾನೀತೋ ಮಹಾಗುಣಃ |
ಮಹಾಶೈವೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಃ || ೬ ||

ವಿಘ್ನೇಶೋ ವೀರಭದ್ರೇಶೋ ಭೈರವೋ ಷಣ್ಮುಖಧ್ರುವಃ | [ಪ್ರಿಯಃ]
ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನೋ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಃ || ೭ ||

ದೇವೋ ಭದ್ರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಸ್ಥಿರಃ || ೮ ||

ದೇವಶಾಸ್ತಾ ಭೂತಶಾಸ್ತಾ ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಃ |
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಸನಾತನಃ || ೯ ||

ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧೀಶಶ್ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಃ || ೧೦ ||

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪೀ ಚ ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಂಜನಃ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ದೈತ್ಯಮಥನೋ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೧೧ ||

ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಕಾಮದಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ |
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷೋ ವಿಭೂತಿದಃ || ೧೨ ||

ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಃ |
ರೋಗಹಂತಾ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಃ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಪಾಪಭಂಜನಃ |
ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಸಂಯುಕ್ತೋ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸತಾಂಗತಿಃ || ೧೪ ||

ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜೋ ಬಲೀ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೀ ದೇವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed