Sri Dharma Sastha Panchakam – ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚಕಂ


ಪಾದಾರವಿಂದಭಕ್ತಲೋಕಪಾಲನೈಕಲೋಲುಪಂ
ಸದಾರಪಾರ್ಶ್ವಮಾತ್ಮಜಾದಿಮೋದಕಂ ಸುರಾಧಿಪಮ್ |
ಉದಾರಮಾದಿನಾಥಭೂತನಾಥಮದ್ಭುತಾತ್ಮವೈಭವಂ
ಸದಾ ರವೀಂದುಕುಂಡಲಂ ನಮಾಮಿ ಭಾಗ್ಯಸಂಭವಮ್ || ೧ ||

ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಂ ವಿಭೂತಿವೇತ್ರಭೂಷಣಂ
ಸುಪಾವನಂ ಸನಾತನಾದಿಸತ್ಯಧರ್ಮಪೋಷಣಮ್ |
ಅಪಾರಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಮಾತ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಸುಲಕ್ಷಣಂ
ಪ್ರಭಾಮನೋಹರಂ ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಸಂಭವಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಮೃಗಾಸನಂ ವರಾಸನಂ ಶರಾಸನಂ ಮಹೌಜಸಂ
ಜಗದ್ಧಿತಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಗಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ನಗಾಧಿರಾಜರಾಜಯೋಗಪೀಠಮಧ್ಯವರ್ತಿನಂ
ಮೃಗಾಂಕಶೇಖರಂ ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಸಂಭವಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ ಸದಾ ಸುಖಪ್ರದಂ
ಸಮುತ್ಥಿತಾಪದಂಧಕಾರಕೃಂತನಂ ಪ್ರಭಾಕರಮ್ |
ಅಮರ್ತ್ಯನೃತ್ತಗೀತವಾದ್ಯಲಾಲಸಂ ಮದಾಲಸಂ
ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭೂತನಾಥಮಾದಿಧರ್ಮಪಾಲಕಮ್ || ೪ ||

ಚರಾಚರಾಂತರಸ್ಥಿತ ಪ್ರಭಾಮನೋಹರ ಪ್ರಭೋ
ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಪಾದಪದ್ಮ ಭೂತನಾಯಕ |
ವಿರಾಜಮಾನವಕ್ತ್ರ ಭಕ್ತಮಿತ್ರ ವೇತ್ರಶೋಭಿತ
ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಜಾತ ಸಾಧುಪಾರಿಜಾತ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: