Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ


ಉದ್ಯನ್ನದ್ಯ ವಿವಸ್ವಾನಾರೋಹನ್ನುತ್ತರಾಂ ದಿವಂ ದೇವಃ |
ಹೃದ್ರೋಗಂ ಮಮ ಸೂರ್ಯೋ ಹರಿಮಾಣಂ ಚಾಽಽಶು ನಾಶಯತು || ೧ ||

ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನೈಕೇನ ದ್ವೇ ಚ ಶತೇ ದ್ವೇ ಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇ |
ಕ್ರಮಮಾಣ ಯೋಜನಾನಾಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಳಿನನಾಥಾಯ || ೨ ||

ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಖದಶಕಂ ಮನಶ್ಚ ಜೀವ ಇತಿ ವಿಶ್ವಸರ್ಗಾಯ |
ದ್ವಾದಶಧಾ ಯೋ ವಿಚರತಿ ಸ ದ್ವಾದಶಮೂರ್ತಿರಸ್ತು ಮೋದಾಯ || ೩ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ಯಜೂ ಋಕ್ ಸಾಮಃ ತ್ವಮಾಗಮಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಃ |
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಂ ಹಂಸಃ ತ್ವಂ ಭಾನೋ ಪರಮಹಂಸಶ್ಚ || ೪ ||

ಶಿವರೂಪಾತ್ ಜ್ಞಾನಮಹಂ ತ್ವತ್ತೋ ಮುಕ್ತಿಂ ಜನಾರ್ದನಾಕಾರಾತ್ |
ಶಿಖಿರೂಪಾದೈಶ್ವರ್ಯಂ ತ್ವತ್ತಶ್ಚಾರೋಗ್ಯಮಿಚ್ಛಾಮಿ || ೫ ||

ತ್ವಚಿ ದೋಷಾ ದೃಶಿ ದೋಷಾಃ ಹೃದಿ ದೋಷಾ ಯೇಽಖಿಲೇಂದ್ರಿಯಜದೋಷಾಃ |
ತಾನ್ ಪೂಷಾ ಹತದೋಷಃ ಕಿಂಚಿದ್ರೋಷಾಗ್ನಿನಾ ದಹತು || ೬ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿರೋಧಾನುಗ್ರತಾಪವೇಗಕರಾನ್ |
ಬಂದೀಕೃತೇಂದ್ರಿಯಗಣಾನ್ ಗದಾನ್ ವಿಖಂಡಯತು ಚಂಡಾಂಶುಃ || ೭ ||

ಯೇನ ವಿನೇದಂ ತಿಮಿರಂ ಜಗದೇತ್ಯ ಗ್ರಸತಿ ಚರಮಚರಮಖಿಲಮ್ |
ಧೃತಬೋಧಂ ತಂ ನಳಿನೀಭರ್ತಾರಂ ಹರ್ತಾರಮಾಪದಾಮೀಡೇ || ೮ ||

ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಭೀಶೋರಭೀಶು ಲೇಶೋ ಹಿಮಾಂಶುಬಿಂಬಗತಃ |
ಭಾಸಯತಿ ನಕ್ತಮಖಿಲಂ ಭೇದಯತು ವಿಪದ್ಗಣಾನರುಣಃ || ೯ ||

ತಿಮಿರಮಿವ ನೇತ್ರತಿಮಿರಂ ಪಟಲಮಿವಾಽಶೇಷರೋಗಪಟಲಂ ನಃ |
ಕಾಶಮಿವಾಧಿನಿಕಾಯಂ ಕಾಲಪಿತಾ ರೋಗಯುಕ್ತತಾಂ ಹರತಾತ್ || ೧೦ ||

ವಾತಾಶ್ಮರೀಗದಾರ್ಶಸ್ತ್ವಗ್ದೋಷಮಹೋದರಪ್ರಮೇಹಾಂಶ್ಚ |
ಗ್ರಹಣೀಭಗಂಧರಾಖ್ಯಾ ಮಹತೀಸ್ತ್ವಂ ಮೇ ರುಜೋ ಹಂಸಿ || ೧೧ ||

ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಶರಣಂ ತ್ವಂ ಧಾತಾ ತ್ವಂ ಧನಂ ತ್ವಮಾಚಾರ್ಯಃ |
ತ್ವಂ ತ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಹರ್ತಾ ವಿಪದಾಮರ್ಕ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾನೋ || ೧೨ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಯಾದ್ವಾದಶಕಂ ಸಾಂಬಸ್ಯ ಪುರೋ ನಭಃ ಸ್ಥಲಾತ್ಪತಿತಮ್ |
ಪಠತಾಂ ಭಾಗ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ ಸಮಸ್ತರೋಗಕ್ಷಯಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಂಬಕೃತ ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed