Sri Surya Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉವಾಚ |
ಶೃಣುಷ್ವ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಶರೀರಾರೋಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಮುಕುಟಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದುದೀರಯೇತ್ || ೨ ||

ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮೇಽಮಿತದ್ಯುತಿಃ |
ನೇತ್ರೇ ದಿನಮಣಿಃ ಪಾತು ಶ್ರವಣೇ ವಾಸರೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಘರ್ಮಘೃಣಿಃ ಪಾತು ವದನಂ ವೇದವಾಹನಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಮಾನದಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಮೇ ಸುರವಂದಿತಃ || ೪ ||

ಸ್ಕಂದೌ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಪಾತು ಪಾದೌ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸಕಲೇಶ್ವರಃ || ೫ ||

ಸೂರ್ಯರಕ್ಷಾತ್ಮಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜಪತ್ರಕೇ |
ದದಾತಿ ಯಃ ಕರೇ ತಸ್ಯ ವಶಗಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ || ೬ ||

ಸುಸ್ನಾತೋ ಯೋ ಜಪೇತ್ಸಮ್ಯಗ್ಯೋಽಧೀತೇ ಸ್ವಸ್ಥಮಾನಸಃ |
ಸ ರೋಗಮುಕ್ತೋ ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸುಖಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುನಿವಿರಚಿತಂ ಸೂರ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

6 Responses

 1. K minitha ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Sir shall we chant aditya heydays before bath in early morning

 2. ಅನಾಮಿಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತಿಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ

 3. ಅನಾಮಿಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  READING WITH BELIEF – RUKMINI LEKHANA TO SRI KRISHNA – RUKMINI KALYANA WILL HELP AND SUPPORTS TO GET GOOD HUSBAND

 4. ಜಯತೀರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಕೈಗೂಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೂ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಿದ ವ್ರತ, ನಿಯಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ, ಮತ್ತೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ.
  ಏನು ಪರಿಹಾರ ?

 5. ಜಯತೀರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಸೂರ್ಯ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ತಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪೂಜ್ಯರೇ.

 6. Tanuja ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Sir please we need the meaning of this sloka

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: