Sri Surya Chandrakala Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದಿವಾನಾಥ ನಿಶಾನಾಥೌ ತೌ ಚ್ಛಾಯಾರೋಹಿಣಿಪ್ರಿಯೌ |
ಕಶ್ಯಪಾಽತ್ರಿಸಮುದ್ಭೂತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ ||

ಗ್ರಹರಾಜೌ ಪುಷ್ಪವಂತೌ ಸಿಂಹಕರ್ಕಟಕಾಧಿಪೌ |
ಅತ್ಯುಷ್ಣಾನುಷ್ಣಕಿರಣೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ ||

ಏಕಚಕ್ರತ್ರಿಚಕ್ರಾಢ್ಯರಥೌ ಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೌ |
ಲಸತ್ಪದ್ಮಗದಾಹಸ್ತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸುಧಾತ್ಮಾನೌ ದಿವಾಕರನಿಶಾಕರೌ |
ಸಪ್ತಮೀ ದಶಮೀ ಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪ ||

ಅದಿತ್ಯಾಖ್ಯಾನಸೂಯಾಖ್ಯ ದೇವೀಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವೌ |
ಆರೋಗ್ಯಾಹ್ಲಾದಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೫ ||

ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಚಕ್ರವಾಕಚಕೋರಪ್ರೀತಿಕಾರಕೌ |
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಕಳೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೬ ||

ಕಳಿಂಗಯಮುನಾಧೀಶೌ ಕಮಲೋತ್ಪಲಬಾಂಧವೌ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ತಾಸುಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೭ ||

ಶನಿತಾರೇಯಜನಕೌ ವಾರ್ಧಿಶೋಷಕತೋಷಕೌ |
ವೃಷ್ಟಿಸಸ್ಯಾಕರಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾತ್ಮಕೌ ರುದ್ರರಥಚಕ್ರಾತ್ಮಕಾವುಭೌ |
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನ್ವಯಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೯ ||

ಹರಿಸಪ್ತಾಶ್ವಧವಳೌ ದಶಾಶ್ವೌ ಪಾಪಹಾರಿಣೌ |
ಸಿದ್ಧಾಂತವ್ಯಾಕೃತಿಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೦ ||

ಸುವರ್ತುಲಚತುಷ್ಕೋಣಮಂಡಲಾಢ್ಯೌ ತಮೋಪಹೌ |
ಗೋಧೂಮತಂಡುಲಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೧ ||

ಲೋಕೇಶಾವಾತಪಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶಾಲಿನೌ ರಾಹುಸೂಚಕೌ |
ಮಂದೇಹದೇವಜೇತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೨ ||

ಅರುಣಾಖ್ಯಸುಬಂಧ್ವಾಖ್ಯಸಾರಥೀ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೌ |
ಮಹಾಧ್ವರಪ್ರಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೩ ||

ಅರ್ಕಪಾಲಾಶಸುಪ್ರೀತೌ ಪ್ರಭಾಕರಸುಧಾಕರೌ |
ಯಮುನಾನರ್ಮದಾತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೪ ||

ಪಾಷಾಣಜ್ವಾಲವಿದ್ರಾವಕಾರಿಣೌ ಕಾಲಸೂಚಕೌ |
ವಿಶಾಖಾಕೃತ್ತಿಕಾಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೫ ||

ಉಪೇಂದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಜೌ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರನಾಯಕೌ |
ಕ್ಷತ್ರದ್ವಿಜಮಹಾರಾಜೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಕೃಪಾಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ವಿಲಸತ್ಪುಷ್ಪವತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಳಾಶ್ಲೋಕವಿರಾಜಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಇದಂ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ |
ತೇ ಲಭಂತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. chandrika ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Thanks for publishing all good shlokas in one place. Congrats!
    Could you please tell me more about the significance and meaning of this Sri Surya chandraKala stotra?
    Thanks!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: