Sri Ravi Saptati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಪ್ತತಿ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಹಂಸೋ ಭಾನುಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸ್ತಪನಸ್ತಾಪನೋ ರವಿಃ |
ವಿಕರ್ತನೋ ವಿವಸ್ವಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಭಾವಸುಃ || ೧ ||

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮಿಹಿರೋಽಂಶುಮಾನ್ |
ಆದಿತ್ಯಶ್ಚೋಷ್ಣಗುಃ ಸೂರ್ಯೋಽರ್ಯಮಾ ಬ್ರಧ್ನೋ ದಿವಾಕರಃ || ೨ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸಪ್ತಹಯೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ಹಸ್ಕರಃ ಖಗಃ |
ಸೂರಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕಚಕ್ಷುರ್ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ತಮೋಽರಿಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶುಚಿಃ |
ಗಭಸ್ತಿಹಸ್ತಸ್ತೀವ್ರಾಂಶುಸ್ತರಣಿಃ ಸುಮಹೋರಣಿಃ || ೪ ||

ದ್ಯುಮಣಿರ್ಹರಿದಶ್ವೋಽರ್ಕೋ ಭಾನುಮಾನ್ ಭಯನಾಶನಃ |
ಛಂದೋಶ್ವೋ ವೇದವೇದ್ಯಶ್ಚ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಪೂಷಾ ವೃಷಾಕಪಿಃ || ೫ ||

ಏಕಚಕ್ರರಥೋ ಮಿತ್ರೋ ಮಂದೇಹಾರಿಸ್ತಮಿಸ್ರಹಾ |
ದೈತ್ಯಹಾ ಪಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೬ ||

ಹೇಲಿಕಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುಶ್ಚ ಕಲಿಘ್ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಾಹನಃ | [ದೋಷಘ್ನಃ]
ದಿಕ್ಪತಿಃ ಪದ್ಮನೀನಾಥಃ ಕುಶೇಶಯಕರೋ ಹರಿಃ || ೭ ||

ಘರ್ಮರಶ್ಮಿರ್ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಶ್ಚಂಡಾಂಶುಃ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಃ |
ಏಭಿಃ ಸಪ್ತತಿಸಂಖ್ಯಾಕೈಃ ಪುಣ್ಯೈಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ನಾಮಭಿಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಪ್ತತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Ravi Saptati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಪ್ತತಿ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed