Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ಅರುಣಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕರುಣಾರಸಸಿಂಧವೇ |
ಅಸಮಾನಬಲಾಯಾಽಽರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಆದಿತ್ಯಾಯಾಽಽದಿಭೂತಾಯ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ |
ಅಚ್ಯುತಾಯಾಽಖಿಲಜ್ಞಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಇನಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಇಜ್ಯಾಯೈಂದ್ರಾಯ ಭಾನವೇ |
ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಾಪ್ತಾಯ ವಂದನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಈಶಾಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ |
ವಸುಪ್ರದಾಯ ವಸವೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯೋಗ್ರರೂಪಾಯ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ವಿವಸ್ವತೇ |
ಉದ್ಯತ್ಕಿರಣಜಾಲಾಯ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ ವೀರಾಯ ನಿರ್ಜರಾಯ ಜಯಾಯ ಚ |
ಊರುದ್ವಯಾಭಾವರೂಪಯುಕ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಋಷಿವಂದ್ಯಾಯ ರುಗ್ಘಂತ್ರೇ ಋಕ್ಷಚಕ್ರಚರಾಯ ಚ |
ಋಜುಸ್ವಭಾವಚಿತ್ತಾಯ ನಿತ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ೠಕಾರಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾಯೋಜ್ಜ್ವಲತೇಜಸೇ |
ೠಕ್ಷಾಧಿನಾಥಮಿತ್ರಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಲುಪ್ತದಂತಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಕಾಂತಿದಾಯ ಘನಾಯ ಚ |
ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಾಯ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಲೂನಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯಾಽಽರ್ತಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಏಕಾಕಿನೇ ಭಗವತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ |
ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಘೃಣಿಭೃತೇ ಬೃಹತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ಶೌರಯೇ |
ದಶದಿಕ್ಸಂಪ್ರಕಾಶಾಯ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಓಜಸ್ಕರಾಯ ಜಯಿನೇ ಜಗದಾನಂದಹೇತವೇ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

[ಪಾಠಭೇದಃ – ಔನ್ನತ್ಯಪದಸಂಚಾರರಥಸ್ಥಾಯಾಽಽತ್ಮರೂಪಿಣೇ | *]
ಔಚ್ಚ್ಯಸ್ಥಾನಸಮಾರೂಢರಥಸ್ಥಾಯಾಽಸುರಾರಯೇ |
ಕಮನೀಯಕರಾಯಾಽಬ್ಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಅಂತರ್ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯಾಽಽತ್ಮರೂಪಿಣೇ |
ಅಚ್ಯುತಾಯಾಽಮರೇಶಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೫ || [ಸುರೇಶಾಯ]

ಅಹಸ್ಕರಾಯ ರವಯೇ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ತರುಣಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯಾಽಽದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಾಯ ಚ |
ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೭ ||

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಕವಯೇ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ |
ನಮೋ ನಮಃ ಪರೇಶಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ |
ಓಂ ಐಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಾಽನುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭಕ್ತಕೋಟಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಇತ್ಯಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed