Sri Aditya Kavacham – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಆದಿತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಣೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸೂಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಆದಿತ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಕಮ್
ಸಿನ್ದೂರಾಂಬರಮಾಲ್ಯಂ ಚ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯರತ್ನಖಚಿತ-ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್
ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥವಾಹಂ ತು ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ದೇವಾಸುರವರೈರ್ವನ್ದ್ಯಂ ಘೃಣಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪಠೇತ್ಸುವರ್ಣಾಭಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮುದಾ ||

ಕವಚಂ –
ಘೃಣಿಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶೇ ಸೂರ್ಯಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಕಮ್ |
ಆದಿತ್ಯೋ ಲೋಚನೇ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ದಿವಾಕರಃ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸದಾ ಭಾನುಃ ಮುಖಂ ಪಾತು ಸದಾರವಿಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಜಗನ್ನೇತ್ರಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಭಾವಸುಃ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪಾತು ಪ್ರಭಾಕರಃ |
ಕರಾವಬ್ಜಕರಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಪಾತು ನಭೋಮಣಿಃ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸವಿತಾ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀ |
ಊರೂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಟೋ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಭಾಸ್ಕರಃ ||

ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಮಾರ್ತಾಣ್ಡೋ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ತ್ವಿಷಾಂಪತಿಃ |
ಪಾದೌ ದಿನಮಣಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಮಿತ್ರೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ ||

ಆದಿತ್ಯಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಮಭೇದ್ಯಂ ವಜ್ರಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಸರ್ವರೋಗಭಯಾದಿಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||

ಸಂವತ್ಸರಮುಪಾಸಿತ್ವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀಂ ಲಭೇತ್ |
ಅಶೇಷರೋಗಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇದಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಮ್ |

ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಸ್ತುತಿಃ –
ಅನೇಕರತ್ನಸಂಯುಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಮ್ |
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಮ್ ||

ಸಿಂದೂರವರ್ಣಾಯ ಸುಮಂಡಲಾಯ
ಸುವರ್ಣರತ್ನಾಭರಣಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಪದ್ಮಾದಿನೇತ್ರೇ ಚ ಸುಪಂಕಜಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ-ನಾರಾಯಣ-ಶಂಕರಾಯ ||

ಸಂರಕ್ತಚೂರ್ಣಂ ಸಸುವರ್ಣತೋಯಂ
ಸಕುಂಕುಮಾಭಂ ಸಕುಶಂ ಸಪುಷ್ಪಮ್ |
ಪ್ರದತ್ತಮಾದಾಯ ಚ ಹೇಮಪಾತ್ರೇ
ಪ್ರಶಸ್ತನಾದಂ ಭಗವನ್ ಪ್ರಸೀದ ||

ಇತಿ ಆದಿತ್ಯಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Aditya Kavacham – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: