Sri Aditya Kavacham – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಆದಿತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಣೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸೂಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಆದಿತ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಕಮ್ |
ಸಿಂದೂರಾಂಬರಮಾಲ್ಯಂ ಚ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ || ೧ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯರತ್ನಖಚಿತಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥವಾಹಂ ತು ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೨ ||

ದೇವಾಸುರವರೈರ್ವಂದ್ಯಂ ಘೃಣಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪಠೇತ್ ಸುವರ್ಣಾಭಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮುದಾ || ೩ ||

ಅಥ ಕವಚಂ –
ಘೃಣಿಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶೇ ಸೂರ್ಯಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಕಮ್ |
ಆದಿತ್ಯೋ ಲೋಚನೇ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ದಿವಾಕರಃ || ೪ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸದಾ ಭಾನುಃ ಮುಖಂ ಪಾತು ಸದಾ ರವಿಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಜಗನ್ನೇತ್ರಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಭಾವಸುಃ || ೫ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪಾತು ಪ್ರಭಾಕರಃ |
ಕರಾವಬ್ಜಕರಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಪಾತು ನಭೋಮಣಿಃ || ೬ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸವಿತಾ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀ |
ಊರೂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಭಾಸ್ಕರಃ || ೭ ||

ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ತ್ವಿಷಾಂ ಪತಿಃ |
ಪಾದೌ ದಿನಮಣಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಮಿತ್ರೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ || ೮ ||

ಆದಿತ್ಯಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಮಭೇದ್ಯಂ ವಜ್ರಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಸರ್ವರೋಗಭಯಾದಿಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೯ ||

ಸಂವತ್ಸರಮುಪಾಸಿತ್ವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀಂ ಲಭೇತ್ |
ಅಶೇಷರೋಗಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇದಾದಿತ್ಯಮಂಡಲಮ್ || ೧೦ ||

ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಸ್ತುತಿಃ –
ಅನೇಕರತ್ನಸಂಯುಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಮ್ |
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೧ ||

ಸಿಂದೂರವರ್ಣಾಯ ಸುಮಂಡಲಾಯ
ಸುವರ್ಣರತ್ನಾಭರಣಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಪದ್ಮಾದಿನೇತ್ರೇ ಚ ಸುಪಂಕಜಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ-ನಾರಾಯಣ-ಶಂಕರಾಯ || ೧೨ ||

ಸಂರಕ್ತಚೂರ್ಣಂ ಸಸುವರ್ಣತೋಯಂ
ಸಕುಂಕುಮಾಭಂ ಸಕುಶಂ ಸಪುಷ್ಪಮ್ |
ಪ್ರದತ್ತಮಾದಾಯ ಚ ಹೇಮಪಾತ್ರೇ
ಪ್ರಶಸ್ತನಾದಂ ಭಗವನ್ ಪ್ರಸೀದ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Aditya Kavacham – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed