Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం


అస్య శ్రీ ఆదిత్యకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఆదిత్యో దేవతా శ్రీం బీజం ణీం శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం –
జపాకుసుమసంకాశం ద్విభుజం పద్మహస్తకమ్
సిన్దూరాంబరమాల్యం చ రక్తగంధానులేపనమ్ |
మాణిక్యరత్నఖచిత-సర్వాభరణభూషితమ్
సప్తాశ్వరథవాహం తు మేరుం చైవ ప్రదక్షిణమ్ ||

దేవాసురవరైర్వన్ద్యం ఘృణిభిః పరిసేవితమ్ |
ధ్యాయేత్పఠేత్సువర్ణాభం సూర్యస్య కవచం ముదా ||

కవచం –
ఘృణిః పాతు శిరోదేశే సూర్యః పాతు లలాటకమ్ |
ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతు దివాకరః ||

ఘ్రాణం పాతు సదా భానుః ముఖం పాతు సదారవిః |
జిహ్వాం పాతు జగన్నేత్రః కంఠం పాతు విభావసుః ||

స్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు భుజౌ పాతు ప్రభాకరః |
కరావబ్జకరః పాతు హృదయం పాతు నభోమణిః ||

ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్థినీ |
ఊరూ పాతు సురశ్రేష్టో జానునీ పాతు భాస్కరః ||

జంఘే మే పాతు మార్తాణ్డో గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః |
పాదౌ దినమణిః పాతు పాతు మిత్రోఽఖిలం వపుః ||

ఆదిత్యకవచం పుణ్యమభేద్యం వజ్రసన్నిభమ్ |
సర్వరోగభయాదిభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ||

సంవత్సరముపాసిత్వా సామ్రాజ్యపదవీం లభేత్ |
అశేషరోగశాంత్యర్థం ధ్యాయేదాదిత్యమండలమ్ |

ఆదిత్య మండల స్తుతిః –
అనేకరత్నసంయుక్తం స్వర్ణమాణిక్యభూషణమ్ |
కల్పవృక్షసమాకీర్ణం కదంబకుసుమప్రియమ్ ||

సిందూరవర్ణాయ సుమండలాయ
సువర్ణరత్నాభరణాయ తుభ్యమ్ |
పద్మాదినేత్రే చ సుపంకజాయ
బ్రహ్మేన్ద్ర-నారాయణ-శంకరాయ ||

సంరక్తచూర్ణం ససువర్ణతోయం
సకుంకుమాభం సకుశం సపుష్పమ్ |
ప్రదత్తమాదాయ చ హేమపాత్రే
ప్రశస్తనాదం భగవన్ ప్రసీద ||

ఇతి ఆదిత్యకవచమ్ |


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Sri Aditya Kavacham – శ్రీ ఆదిత్య కవచం

  1. Hello sir thanks for your app to keep the Sanaatana dharma at our mobile devices to practice this wisdom.
    I have one request, is there any way you can enable the auto scrolling on the app so that we can read the stotras with a desirable speed and dont deviate to the finger to manually scroll, please consider this request.
    Thanks
    Venu

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed