Surya Stuti (Rigveda) – ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)


(ಋ।ವೇ।1।050।1)

ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: ।
ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 1

ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: ।
ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ 2

ಅದೃ॑ಶ್ರಮಸ್ಯ ಕೇ॒ತವೋ॒ ವಿ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಜನಾ॒ಗ್ಂ ಅನು॑ ।
ಭ್ರಾಜ॑ನ್ತೋ ಅ॒ಗ್ನಯೋ॑ ಯಥಾ ॥ 3

ತ॒ರಣಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವದ॑ರ್ಶತೋ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಕೃದ॑ಸಿ ಸೂರ್ಯ ।
ವಿಶ್ವ॒ಮಾ ಭಾ॑ಸಿ ರೋಚ॒ನಮ್ ॥ 4

ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ವಿಶ॑: ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ಙುದೇ॑ಷಿ॒ ಮಾನು॑ಷಾನ್ ।
ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ವಿಶ್ವಂ॒ ಸ್ವ॑ರ್ದೃ॒ಶೇ ॥ 5

ಯೇನಾ॑ ಪಾವಕ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸಾ ಭುರ॒ಣ್ಯನ್ತಂ॒ ಜನಾ॒ಗ್ಂ ಅನು॑ ।
ತ್ವಂ ವ॑ರುಣ॒ ಪಶ್ಯ॑ಸಿ ॥ 6

ವಿ ದ್ಯಾಮೇ॑ಷಿ॒ ರಜ॑ಸ್ಪೃ॒ಥ್ವಹಾ॒ ಮಿಮಾ॑ನೋ ಅ॒ಕ್ತುಭಿ॑: ।
ಪಶ್ಯ॒ಞ್ಜನ್ಮಾ॑ನಿ ಸೂರ್ಯ ॥ 7

ಸ॒ಪ್ತ ತ್ವಾ॑ ಹ॒ರಿತೋ॒ ರಥೇ॒ ವಹ॑ನ್ತಿ ದೇವ ಸೂರ್ಯ ।
ಶೋ॒ಚಿಷ್ಕೇ॑ಶಂ ವಿಚಕ್ಷಣ ॥ 8

ಅಯು॑ಕ್ತ ಸ॒ಪ್ತ ಶು॒ನ್ಧ್ಯುವ॒: ಸೂರೋ॒ ರಥ॑ಸ್ಯ ನ॒ಪ್ತ್ಯ॑: ।
ತಾಭಿ॑ರ್ಯಾತಿ॒ ಸ್ವಯು॑ಕ್ತಿಭಿಃ ॥ 9

ಉದ್ವ॒ಯಂ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಪಶ್ಯ॑ನ್ತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ದೇ॒ವಂ ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ಮಗ॑ನ್ಮ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರುತ್ತ॒ಮಮ್ ॥ 10

ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ॑ಮ್ ।
ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಚ ನಾಶಯ ॥ 11

ಶುಕೇ॑ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ॑ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಥೋ॑ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ॥ 12

ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ॑ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ॥ 13


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed