Sri Surya Stavaraja Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತವರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಸ್ತವನಂ ಸಾಮವೇದೋಕ್ತಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಮೋಚನಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಸಾರಂ ಧನಾರೋಗ್ಯಕರಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಧಾಮ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ |
ತ್ವಾಮಹಂ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ || ೨ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲೋಚನಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಪಾಪವಿಮೋಚನಮ್ |
ತಪಸಾಂ ಫಲದಾತಾರಂ ದುಃಖದಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಸದಾ || ೩ ||

ಕರ್ಮಾನುರೂಪಫಲದಂ ಕರ್ಮಬೀಜಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್ |
ಕರ್ಮರೂಪಂ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಮರೂಪಂ ಕರ್ಮಬೀಜಕಮ್ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಮಂಶಂ ಚ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ವ್ಯಾಧಿದಂ ವ್ಯಾಧಿಹಂತಾರಂ ಶೋಕಮೋಹಭಯಾಪಹಮ್ |
ಸುಖದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಸಾರಂ ಭಕ್ತಿದಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಮನೋಹರಮ್ || ೬ ||

ಶಶ್ವದ್ರಸಹರಂ ಪಶ್ಚಾದ್ರಸದಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಂ ಸಿದ್ಧೇಶಂ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ || ೭ ||

ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯಾಧಿಭ್ಯಃ ಸ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೮ ||

ಆಂಧ್ಯಂ ಕುಷ್ಠಂ ಚ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ರೋಗಃ ಶೋಕೋ ಭಯಂ ಕಲಿಃ |
ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ವಿಶ್ವೇಶ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಕೃಪಯಾ ಧ್ರುವಮ್ || ೯ ||

ಮಹಾಕುಷ್ಠೀ ಚ ಗಲಿತೋ ಚಕ್ಷುರ್ಹೀನೋ ಮಹಾವ್ರಣೀ |
ಯಕ್ಷ್ಮಗ್ರಸ್ತೋ ಮಹಾಶೂಲೀ ನಾನಾವ್ಯಾಧಿಯುತೋಽಪಿ ವಾ || ೧೦ ||

ಮಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಹವಿಷ್ಯಾನ್ನಂ ಶ್ರುತ್ವಾಽತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ |
ಸ್ನಾನಂ ಚ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ಏಕೋನವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತವರಾಜಮ್ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed