Sri Godavari Stotram (Ashtakam) – ಶ್ರೀ ಗೋದಾವರೀ ಅಷ್ಟಕಂ


ವಾಸುದೇವಮಹೇಶಾತ್ಮ-ಕೃಷ್ಣವೇಣೀಧುನೀಸ್ವಸಾ |
ಸ್ವಸಾರಾದ್ಯಾ ಜನೋದ್ಧರ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರೀ ಸಹ್ಯಸ್ಯ ಗೌತಮೀ || ೧ ||

ಸುರರ್ಷಿವಂದ್ಯಾ ಭುವನೇನವದ್ಯಾ
ಯಾದ್ಯಾತ್ರ ನದ್ಯಾಶ್ರಿತಪಾಪಹಂತ್ರೀ |
ದೇವೇನ ಯಾ ಕೃತ್ರಿಮಗೋವಧೋತ್ಥ-
ದೋಷಾಪನುತ್ಯೇ ಮುನಯೇ ಪ್ರದತ್ತಾ || ೨ ||

ವಾರ್ಯುತ್ತಮಂ ಯೇ ಪ್ರಪಿಬನ್ತಿ ಮರ್ತ್ಯಾ-
ಯಸ್ಯಾಃ ಸಕೃತ್ತೋಽಪಿ ಭವನ್ತ್ಯಮರ್ತ್ಯಾಃ |
ನನ್ದನ್ತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಚ ಯದಾಪ್ಲವೇನ
ನರಾ ದೃಢೇನೇವ ಸವಪ್ಲವೇನ || ೩ ||

ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಮುದಾ ಗತಿದಾ ಗೋದಾವರೀ ವರೀವರ್ತ್ರಿ |
ಸಮವರ್ತಿವಿಹಾಯದ್ರೋಧಾಸೀ ಮುಕ್ತಿಃ ಸತೀ ನರೀನರ್ತಿ || ೪ ||

ರಮ್ಯೇ ವಸತಾಮಸತಾಮಪಿ ಯತ್ತೀರೇ ಹಿ ಸಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ |
ಸ್ವಚ್ಛಾನ್ತರೋರ್ಧ್ವರೇತೋಯೋಗೋಮುನೀನಾಂ ಹಿ ಸಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ || ೫ ||

ತೀವ್ರತಾಪಪ್ರಶಮನೀ ಸಾ ಪುನಾತು ಮಹಾಧುನೀ |
ಮುನೀಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಜನನೀ ಪಾವನೀ ನೋದ್ಯತಾಶಿನೀ || ೬ ||

ಸದಾ ಗೋದಾರ್ತಿಹಾ ಗಂಗಾ ಜನ್ತುತಾಪಾಪಹಾರಿಣೀ |
ಮೋದಾಸ್ಪದಾ ಮಹಾಭಂಗಾ ಪಾತು ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀ || ೭ ||

ಗೋದಾ ಮೋದಾಸ್ಪದಾ ಮೇ ಭವತು
ವರವತಾ ದೇವದೇವರ್ಷಿವನ್ದ್ಯಾ |
ಪಾರಾವಾರಾಗ್ರ್ಯರಾಮಾ ಜಯತಿ
ಯತಿಯಮೀಟ್ಸೇವಿತಾ ವಿಶ್ವವಿತ್ತಾ || ೮ ||

ಪಾಪಾದ್ಯಾ ಪಾತ್ಯಪಾಪಾ
ಧೃತಿಮತಿಗತಿದಾ ಕೋಪತಾಪಾಭ್ಯಪಘ್ನೀ |
ವಂದೇ ತಾಂ ದೇವದೇಹಾಂ
ಮಲಕುಲದಲನೀಂ ಪಾವನೀಂ ವನ್ದ್ಯವನ್ದ್ಯಾಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋದಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed