Vishwanatha Nagari Stava (Kashi Ashtakam) – ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಸ್ತವಂ (ಕಾಶ್ಯಷ್ಟಕಮ್)


ಸ್ವರ್ಗತಃ ಸುಖಕರೀ ದಿವೌಕಸಾಂ ಶೈಲರಾಜತನಯಾಽತಿವಲ್ಲಭಾ |
ಢುಂಢಿಭೈರವವಿದಾರಿತವಿಘ್ನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೧ ||

ಯತ್ರ ದೇಹಪತನೇನ ದೇಹಿನಾಂ ಮುಕ್ತಿರೇವ ಭವತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯ ನಿಚಯೇನ ಲಭ್ಯತೇ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೨ ||

ಸರ್ವದಾಽಮರಗಣೈಶ್ಚವಂದಿತಾ ಯಾ ಗಜೇಂದ್ರಮುಖವಾರಿತವಿಘ್ನಾ |
ಕಾಲಭೈರವಕೃತೈಕಶಾಸನಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೩ ||

ಯತ್ರ ತೀರ್ಥಮಮಲಾ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಯಾ ಸದಾಶಿವ ಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಯಾ ಶಿವೇನ ರಚಿತಾ ನಿಜಾಯುಧೈಃ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೪ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಕೃತಮಜ್ಜನಪುಣ್ಯೈರ್ಜನ್ಮಜನ್ಮಸುಕೃತೈಃ ಖಲು ಲಭ್ಯಾ |
ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಭವ ಭವಾರ್ತಿನಾಶಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೫ ||

ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿರಖಿಲೈಸ್ತು ಜಂತುಭಿರ್ಲಭ್ಯತೇ ಮರಣಮಾತ್ರತಃ ಸದಾ |
ನಾಖಿಲಾಮರಗಣೈಶ್ಚವಂದಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೬ ||

ಯತ್ರ ಶಕ್ರನಗರೀ ತನೀಯಸೀ ಯತ್ರ ಧಾತೃನಗರೀ ಕನೀಯಸೀ |
ಯತ್ರ ಕೇಶವಪುರೀ ಲಘೀಯಸೀ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೭ ||

ಯತ್ರ ದೇವತಟಿನೀ ಪ್ರಥೀಯಸೀ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಪಟೀಯಸೀ |
ಯತ್ರ ಭೈರವಕೃತಿರ್ಬಲೀಯಸೀ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಗರೀಯಸೀ || ೮ ||

ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತವಂ ಶುಭಂ
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತಮಾನಸಃ ಸದಾ |
ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಲಾಭಮವ್ಯಯಂ
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮನಘಂ ಲಭೇತ್ಸದಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸವಿರಚಿತ ಕಾಶ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಾಮ ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀಸ್ತವಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: