Dhati Panchakam – ಧಾಟೀ ಪಂಚಕಂ


ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯನ್ತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |
ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿಃ
ಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಸವಾಸರಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ |
ಮಾಯಾವಾದಿ ಭುಜಂಗಭಂಗಗರುಡಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗೇಶಜಯಧ್ವಜೋ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಾನುಜೋಽಯಂ ಮುನಿಃ || ೧ ||

ಪಾಷಂಡ ಷಂಡಗಿರಿಖಂಡನವಜ್ರದಂಡಾಃ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಬೌದ್ಧಮಕರಾಲಯಮನ್ಥದಂಡಾಃ |
ವೇದಾನ್ತಸಾರಸುಖದರ್ಶನದೀಪದಂಡಾಃ
ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ವಿಲಸನ್ತಿಮುನೇಸ್ತ್ರಿದಂಡಾಃ || ೨ ||

ಚಾರಿತ್ರೋದ್ಧಾರದಂಡಂ ಚತುರನಯಪಥಾಲಂಕ್ರಿಯಾಕೇತುದಂಡಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪದಂಡಂ ಸಕಲಕಲಿಕಥಾಸಂಹೃತೇಃ ಕಾಲದಂಡಮ್ |
ತ್ರಯ್ಯನ್ತಾಲಮ್ಬದಂಡಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯಚ್ಛತ್ರಸೌವರ್ಣದಂಡಮ್
ಧತ್ತೇರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಕಥಕಶಿರೋ ವಜ್ರದಂಡಂ ತ್ರಿದಂಡಮ್ || ೩ ||

ತ್ರಯ್ಯಾ ಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರಂ ತ್ರಿಥಾಯುಗಪಯುಗ ರೋಹಣಾಲಂಬಸೂತ್ರಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪಸೂತ್ರಂ ಸಗುಣನಯವಿದಾಂ ಸಂಬದಾಂಹಾರಸೂತ್ರಮ್ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಸೂತ್ರಂ ಬುಧಾನಾಂ ಪ್ರಶಮಧನಮನಃ ಪದ್ಮಿನೀನಾಲಸೂತ್ರಂ
ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಂ ಮುನೀನಾಂ ಜಯತಿ ಯತಿಪತೇರ್ವಕ್ಷಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಮ್ || ೪ ||

ಪಾಷಂಡಸಾಗರಮಹಾಬಡಬಾಮುಖಾಗ್ನಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಚರಣಾಂಬುಜಮೂಲದಾಸಃ |
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಲೋಕಮಣಿ ಮಂಡಪಮಾರ್ಗದಾಯೀ
ರಾಮಾನುಜೋ ವಿಜಯತೇ ಯತಿರಾಜರಾಜಃ || ೫ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed