Sri Nageshwara Stuti – ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ


ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಏವ ಚ |
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೧ ||

ಹೃದಯಸ್ಥೋಽಪಿ ದೂರಸ್ಥಃ ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಯೋಗಿನಾಂ ಚಿತ್ತಗಮ್ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೨ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಪರಃ ಶಿವಃ |
ಮಹಾವಿಷಸ್ಯಜನಕಃ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೩ ||

ಕಾದ್ರವೇಯೋಮಹಾಸತ್ತ್ವಃ ಕಾಲಕೂಟಮುಖಾಂಬುಜಃ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ದೇವಃ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೪ ||

ಪಾತಾಳನಿಲಯೋ ದೇವಃ ಪದ್ಮನಾಭಸುಖಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೫ ||

ನಾಗನಾರೀರತೋ ದಕ್ಷೋ ನಾರದಾದಿ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಹರೋ ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೬ ||

ಪೃದಾಕುದೇವಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪಾರಗಃ |
ಪ್ರಾರಬ್ಧಪಾಪಹಂತಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇಃ ಸಪರ್ಯಂಕಃ ಶಂಭೋಃ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಃ |
ಯೋ ದೇವಃ ಪುತ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೮ ||

ಫಣೀಶಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಶಾಪಪಾಪನಿವಾರಕಃ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಯಸ್ತು ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೯ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುಖದೋ ಭುಜಗೇಶ್ವರಃ |
ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಯುಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೦ ||

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಜನಿತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಯತ್ಪಾಪಂ ನಾಗದೇವೇಶ ವಿಲಯಂ ಯಾತು ಸಂಪ್ರತಿ || ೧೧ ||

ನೀರೋಗಂ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಸರ್ವವಶ್ಯಂ ಧನಾಗಮಮ್ |
ಪಶುಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಚ ಯಶೋವೃದ್ಧಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೧೨ ||

ಪರವಾಕ್ ಸ್ತಂಭಿನೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಮಿತ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿತಾಮ್ |
ಪುತ್ರಂ ವಂಶಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಗದೇವತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: