Sri Sudarshana Chakra Stava (Bali Krutam) – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸ್ತವಃ (ಬಲಿ ಕೃತಂ)


ಬಲಿರುವಾಚ |
ಅನಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಮಾಮಿ ಚಕ್ರಿಣಶ್ಚಕ್ರಂ ಕರಸಂಗಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧ ||

ಸಹಸ್ರಮಿವ ಸೂರ್ಯಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಂ ವಿದ್ಯುತಾಮಿವ |
ಕಾಲಾಗ್ನಿಮಿವ ಯಚ್ಚಕ್ರಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ದುಷ್ಟರಾಹುಗಲಚ್ಛೇದಶೋಣಿತಾರುಣತಾರಕಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ಶತನೇಮಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾರಕೇಷು ಶಕ್ರಾದ್ಯಾ ಲೋಕಪಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ |
ತದಂತರ್ವಸವೋ ರುದ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಮರುತಾಂ ಗಣಾಃ || ೪ ||

ಧಾರಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ಹುತಾಶನಾಃ |
ಧಾರಾಜಾಲೇಽಬ್ಧಯಃ ಸರ್ವೇ ನಾಭಿಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತನೇಮಿಷ್ವಖಿಲಾ ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ |
ಯಸ್ಯ ರೂಪಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಮಪಿ ಯೋಗಿಭಿರುತ್ತಮೈಃ || ೬ ||

ಯದ್ಭ್ರಮತ್ಸುರಸಂಘಾನಾಂ ತೇಜಸಃ ಪರಿಬೃಂಹಣಮ್ |
ದೈತ್ಯೌಜಸಾಂ ಚ ನಾಶಾಯ ತನ್ನಮಾಮಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೭ ||

ಭ್ರಮನ್ಮತಮಹಾವೇಗವಿಭ್ರಾಂತಾಖಿಲಖೇಚರಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಮನಂತಾರಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ನಕ್ಷತ್ರವದ್ವಹ್ನಿಕಣವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ನಭಸ್ತಲಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ಕರಸಂಗಿ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೯ ||

ಸ್ವಭಾವತೇಜಸಾ ಯುಕ್ತಂ ಯದರ್ಕಾಗ್ನಿಮಯಂ ಮಹತ್ |
ವಿಶೇಷತೋ ಹರೇರ್ಗತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಕರಮ್ || ೧೦ ||

ದುರ್ವೃತ್ತದೈತ್ಯಮಥನಂ ಜಗತಃ ಪರಿಪಾಲಕಮ್ |
ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರೇಶ್ಚಕ್ರಂ ದೈತ್ಯಚಕ್ರಹರಂ ಪರಮ್ || ೧೧ ||

ಕರೋತು ಮೇ ಸದಾ ಶರ್ಮ ಧರ್ಮತಾಂ ಚ ಪ್ರಯಾತು ಮೇ |
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೇ ಕೃಷ್ಣೇ ತಸ್ಯ ಚಕ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೨ ||

ಸ್ವಭಾವತೇಜಸಾ ಯುಕ್ತಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಸಂಯುಗೇಽರಿಣಾಂ ಸುದರ್ಶನಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೩ ||

ವಿದ್ಯುಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಹಾಕಕ್ಷಂ ದಹಾಂತರ್ಮಮ ಯತ್ತಮಃ |
ಜಹಿ ನೋ ವಿಷಯಗ್ರಾಹಿ ಮನೋ ಗ್ರಹವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ವಿಸ್ಫೋಟಯಾಖಿಲಾಂ ಮಾಯಾಂ ಕುರುಷ್ವ ವಿಮಲಾಂ ಮತಿಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೇಷು ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬಲಿ ಕೃತ ಚಕ್ರ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed