Sri Vishnu Stavanam – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವನಂ


ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ನರಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನರನಾಥಮಚ್ಯುತಂ
ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುಂ ಕಮಲಾಯತೇಕ್ಷಣಮ್ |
ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರೈರರ್ಚಿತಪಾದಪಂಕಜಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾತನಮ್ || ೧ ||

ಜಗತ್ಪತಿಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಮಂದಿರಂ
ತಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಂ ಮುನಿವೃಂದವಂದಿತಮ್ |
ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಶ್ರೀಧರಮೀಶಮೀಶ್ವರಂ
ನಮಾಮಿ ಗೋವಿಂದಮನಂತವರ್ಚಸಮ್ || ೨ ||

ಅಜಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಜನದುಃಖನಾಶನಂ
ಗುರುಂ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯದ್ಯುತಿಮಂತಮಚ್ಯುತಂ
ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹರಿಮಾದ್ಯಮಾಧವಮ್ || ೩ ||

ಪುರಸ್ಕೃತಂ ಪುಣ್ಯವತಾಂ ಪರಾಂ ಗತಿಂ
ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಂ ಲೋಕಪತಿಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ |
ಪರಂ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಕಾರಣಂ ಹರಿಂ
ನಮಾಮಿ ಲೋಕತ್ರಯಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣಮ್ || ೪ ||

ಭೋಗೇ ತ್ವನಂತಸ್ಯ ಪಯೋದಧೌ ಸುರಃ
ಪುರಾ ಹಿ ಶೇತೇ ಭಗವಾನನಾದಿಕೃತ್ |
ಕ್ಷೀರೋದವೀಚೀಕಣಿಕಾಂಬುನೋಕ್ಷಿತಂ
ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಕೇಶವಮ್ || ೫ ||

ಯೋ ನಾರಸಿಂಹಂ ವಪುರಾಸ್ಥಿತೋ ಮಹಾನ್
ಸುರೋ ಮುರಾರಿರ್ಮಧುಕೈಟಭಾಂತಕೃತ್ |
ಸಮಸ್ತಲೋಕಾರ್ತಿಹರಂ ಹಿರಣ್ಯಕಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ೬ ||

ಅನಂತಮವ್ಯಕ್ತಮತೀಂದ್ರಿಯಂ ವಿಭುಂ
ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಹಿ ರೂಪೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯೋಗೇಶ್ವರೈರೇವ ಸದಾ ನಮಸ್ಕೃತಂ
ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತತಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೭ ||

ಆನಂದಮೇಕಂ ವಿರಜಂ ವಿದಾತ್ಮಕಂ
ವೃಂದಾಲಯಂ ಯೋಗಿಭಿರೇವ ಪೂಜಿತಮ್ |
ಅಣೋರಣೀಯಾಂಸಮವೃದ್ಧಿಮಕ್ಷಯಂ
ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಮೀಶ್ವರಂ ಹರಿಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಚರಿತ್ರೇ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರೋಕ್ತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸ್ತವನಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed