Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸುದರ್ಶನಶ್ಚಕ್ರರಾಜಃ ತೇಜೋವ್ಯೂಹೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಸಹಸ್ರಬಾಹುರ್ದೀಪ್ತಾಂಗಃ ಅರುಣಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ || ೧ ||

ಅನೇಕಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜ್ವಾಲಾಭಿರಂಜಿತಃ |
ಸೌದಾಮಿನೀಸಹಸ್ರಾಭೋ ಮಣಿಕುಂಡಲಶೋಭಿತಃ || ೨ ||

ಪಂಚಭೂತಮನೋರೂಪೋ ಷಟ್ಕೋಣಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಹರಾಂತಃಕರಣೋದ್ಭೂತರೋಷಭೀಷಣವಿಗ್ರಹಃ || ೩ ||

ಹರಿಪಾಣಿಲಸತ್ಪದ್ಮವಿಹಾರಾರಮನೋಹರಃ |
ಶ್ರಾಕಾರರೂಪಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ಚಿತಪ್ರಭುಃ || ೪ ||

ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರಾರಃ ಚತುರ್ವೇದಮಯೋಽನಲಃ |
ಭಕ್ತಚಾಂದ್ರಮಸಜ್ಯೋತಿಃ ಭವರೋಗವಿನಾಶಕಃ || ೫ ||

ರೇಫಾತ್ಮಕೋ ಮಕಾರಶ್ಚ ರಕ್ಷೋಸೃಗ್ರೂಷಿತಾಂಗಕಃ |
ಸರ್ವದೈತ್ಯಗ್ರೀವನಾಲವಿಭೇದನಮಹಾಗಜಃ || ೬ ||

ಭೀಮದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರೋ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ನೀಲವರ್ತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಸುಖೋ ನಿರ್ಮಲಶ್ರೀರ್ನಿರಂಜನಃ || ೭ ||

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಚಂದನರೂಷಿತಃ |
ರಜೋಗುಣಾಕೃತಿಃ ಶೂರೋ ರಕ್ಷಃಕುಲಯಮೋಪಮಃ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಷೇಮಕರಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಷಂಡಜನಖಂಡನಃ |
ನಾರಾಯಣಾಜ್ಞಾನುವರ್ತೀ ನೈಗಮಾಂತಃಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೯ ||

ಬಲಿನಂದನದೋರ್ದಂಡಖಂಡನೋ ವಿಜಯಾಕೃತಿಃ |
ಮಿತ್ರಭಾವೀ ಸರ್ವಮಯೋ ತಮೋವಿಧ್ವಂಸಕಸ್ತಥಾ || ೧೦ ||

ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮೋದ್ವರ್ತೀ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತ್ |
ಹರಿಮಾಯಾಗುಣೋಪೇತೋ ಅವ್ಯಯೋಽಕ್ಷಸ್ವರೂಪಭಾಕ್ || ೧೧ ||

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ |
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯತೇಜಃಪ್ರಭಾಮಯಃ || ೧೨ ||

ಸದಸತ್ಪರಮಃ ಪೂರ್ಣೋ ವಾಙ್ಮಯೋ ವರದೋಽಚ್ಯುತಃ |
ಜೀವೋ ಗುರುರ್ಹಂಸರೂಪಃ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಕಃ || ೧೩ ||

ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಧುಧ್ವಂಸೀ ಮನೋಮಯಃ |
ಬುದ್ಧಿರೂಪಶ್ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷೀ ಸಾರೋ ಹಂಸಾಕ್ಷರದ್ವಯಃ || ೧೪ ||

ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಪ್ರಭಾವಜ್ಞೋ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಮಯೋ ವಿಭುಃ |
ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಃ ಶುದ್ಧಃ ಆಧಾರಶ್ಚಕ್ರರೂಪಕಃ || ೧೫ ||

ನಿರಾಯುಧೋ ಹ್ಯಸಂರಂಭಃ ಸರ್ವಾಯುಧಸಮನ್ವಿತಃ |
ಓಂಕಾರರೂಪೀ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಆಂಕಾರಃಸಾಧ್ಯಬಂಧನಃ || ೧೬ ||

ಐಂಕಾರೋ ವಾಕ್ಪ್ರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ಶ್ರೀಂಕಾರೈಶ್ವರ್ಯವರ್ಧನಃ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಮೋಹನಾಕಾರೋ ಹುಂಫಟ್‍ಕ್ಷೋಭಣಾಕೃತಿಃ || ೧೭ ||

ಇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಮನೋವೇಗೋ ಧರಣೀಭಾರನಾಶಕಃ |
ವೀರಾರಾಧ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಕಃ || ೧೮ ||

ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಪರಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾನುಷಂಗಕಃ |
ನಾರಾಯಣಕೃಪಾವ್ಯೂಹತೇಜಶ್ಚಕ್ರಃ ಸುದರ್ಶನಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed