Sri Sahasrara (Sudarshana) Stuti – ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ (ಸುದರ್ಶನ) ಸ್ತುತಿಃ


ಸಹಸ್ರಾರ ಮಹಾಶೂರ ರಣಧೀರ ಗಿರಾ ಸ್ತುತಿಮ್ |
ಷಟ್ಕೋಣರಿಪುಹೃದ್ಬಾಣ ಸಂತ್ರಾಣ ಕರವಾಣಿ ತೇ || ೧ ||

ಯಸ್ತ್ವತ್ತಸ್ತಪ್ತಸುತನುಃ ಸೋಽತ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಫಲಂ ಕಿಲ |
ನಾತಪ್ತತನುರಿತ್ಯಸ್ತೌತ್ ಖ್ಯಾತಾ ವಾಕ್ ತ್ವಂ ಮಹೌಜಸ || ೨ ||

ಹತವಕ್ರದ್ವಿಷಚ್ಚಕ್ರ ಹರಿಚಕ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಪ್ರಕೃತಿಘ್ನಾಸತಾಂ ವಿಘ್ನ ತ್ವಮಭಗ್ನಪರಾಕ್ರಮ || ೩ ||

ಕರಾಗ್ರೇ ಭ್ರಮಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯದಾ ತೇ ಚಕ್ರ ಜಾಯತೇ |
ತದಾ ದ್ವಿಧಾಽಪಿ ಭ್ರಮಣಂ ದೃಶ್ಯತೇಽಂತರ್ಬಹಿರ್ದ್ವಿಷಾಮ್ || ೪ ||

ವರಾದವಧ್ಯದೈತ್ಯೌಘಶಿರಃ ಖಂಡನಚಾತುರೀ |
ಹರೇರಾಯುಧ ತೇ ದೃಷ್ಟಾ ನ ದೃಷ್ಟಾ ಯಾ ಹರಾಯುಧೇ || ೫ ||

ಅವಾರ್ಯವೀರ್ಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಕಾರ್ಯೇಷು ತ್ವಂ ಧುರಂಧರಃ |
ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕೋ ರಾಟ್ ತೇ ತ್ವಂ ಚಾಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕಃ || ೬ ||

ಯೇ ವಿಘ್ನಕಂಧರಾಶ್ಚಕ್ರ ದೈತೇಯಾಸ್ತವ ಧಾರಯಾ |
ತ ಏವ ಚಿತ್ರಮನಯಂಸ್ತಥಾಽಪ್ಯಚ್ಛಿನ್ನಕಂಧರಾಮ್ || ೭ ||

ಅರೇ ತವಾಗ್ರೇ ನೃಹರೇರರಿಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜೀವತಿ |
ನೇಮೇ ತವಾಗ್ರೇ ಕಾಮಾದ್ಯಾ ನೇಮೇ ಜೀವಂತ್ವಹೋ ದ್ವಿಷಃ || ೮ ||

ಪವಿತ್ರ ಪವಿವತ್ ತ್ರಾಹಿ ಪವಿತ್ರೀಕುರು ಚಾಶ್ರಿತಾನ್ |
ಚರಣ ಶ್ರೀಶಚರಣೌ ಸ್ಥಿರೀಕುರು ಮನಸ್ಸು ನಃ || ೯ ||

ಯಸ್ತ್ವಂ ದುರ್ವಾಸಸಃ ಪೃಷ್ಠನಿಷ್ಠೋ ದೃಷ್ಟೋಽಖಿಲೈಃ ಸುರೈಃ |
ಅಸ್ತಾವಯಃ ಸ್ವಭರ್ತಾರಂ ಸತ್ವಂ ಸ್ತಾವಯ ಮದ್ಗಿರಾ || ೧೦ ||

ಭೂಸ್ಥದುರ್ದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಂ ಧಿಕ್ಕುರುಷ್ವ ಸುದರ್ಶನ |
ವಾಯೋಃ ಸುದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಯೋಧ್ಯಂ ಕುರು ತೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಸುಷ್ಠು ದರ್ಶಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತತ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಪ್ರಭ |
ದ್ವಾರಂ ನಃ ಕುರು ಹರ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಕೃತದ್ವಾರ ತ್ವಮಸ್ಯಪಿ || ೧೨ ||

ಪದ್ಯಾನಿ ನಿರವದ್ಯಾನಿ ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧಃ ಸುಧೀಃ |
ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶಾರಸ್ಯ ಚಕ್ರಸ್ಯ ಸ್ತುತಯೇಽಕೃತ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed