Surya Kruta Sri Sudarshana Stotram – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸೂರ್ಯ ಕೃತಂ)


ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾಜ್ವಾಲ ಪ್ರಸೀದ ಜಗತಃ ಪತೇ |
ತೇಜೋರಾಶೇ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಮಿತಪ್ರಭ || ೧ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಧ್ವಂಸಿನ್ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮಾದ್ಭುತ |
ಸುದರ್ಶನ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದೇವಾನಾಂ ತ್ವಂ ಸುದರ್ಶನ || ೨ ||

ಅಸುರಾಣಾಂ ಸುದುರ್ದರ್ಶ ಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಭಯಂಕರ |
ಭಂಜಕಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ತೇಜಸಾಮ್ || ೩ ||

ಶಾಂತಾನಾಮಪಿ ಶಾಂತಾಯ ಘೋರಾಯ ಚ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ |
ಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರರೂಪಾಯ ಪರಚಕ್ರಾಯ ಮಾಯಿನೇ || ೪ ||

ಹತಯೇ ಹೇತಿರೂಪಾಯ ಹೇತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಕಾಲಾಯ ಕಾಲರೂಪಾಯ ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಉಗ್ರಾಯ ಚೋಗ್ರರೂಪಾಯ ಕ್ರುದ್ಧೋಲ್ಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರಾರಾಯ ಶೂರಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಸಹಸ್ರಾರಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲರೂಪಾಯ ಜಗತ್ತ್ರಿತಯ ಧಾರಿಣೇ || ೭ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ತ್ರಯೀ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ತ್ರಿರೂಪಿಣೇ |
ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಃ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೮ ||

ತ್ವಮೇವ ವಹ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಃ ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ |
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಶೂನ್ಯಾಯ ನಾಭಿಚಕ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪೃಥಗಾತ್ಮನೇ || ೧೦ ||

ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ |
ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಭೂತಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾಗತಿಃ || ೧೧ ||

ತ್ವಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವೇಶ ಭಾಸತೇ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ತ್ವದೀಯೇನ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭಾಸ್ಕರೋಽಸ್ಮಿ ಸುದರ್ಶನ || ೧೨ ||

ತ್ವತ್ತೇಜಸಾಂ ಪ್ರಭಾವೇನ ಮಮ ತೇಜೋ ಹತಂ ಪ್ರಭೋ |
ಭೂಯಃ ಸಂಹರ ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ಅವಿಷಹ್ಯಂ ಸುರಾಸುರೈಃ || ೧೩ ||

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ ಭೂಯಃ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಭಾನ್ವಿತಃ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಅಪರಾಧಂ ಕೃತಂ ಮಯಾ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸರ್ವೇಶ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಸ್ತುತೋ ಭಾನುಮತಾ ಸುದರ್ಶನಃ
ಹತಪ್ರಭೇಣಾದ್ಭುತ ಧಾಮ ವೈಭವಃ |
ಶಶಾಮ ಧಾಮ್ನಾತಿಶಯೇನ ಧಾಮ್ನಾಂ
ಸಹಸ್ರಭಾನೌ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಕುಂಭಕೋಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಸೂರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed