Deena Bandhu Ashtakam – ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಂ


ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗದುದೇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಂ
ಯಸ್ಮಿನ್ನವಸ್ಥಿತಮಶೇಷಮಶೇಷಮೂಲೇ |
ಯತ್ರೋಪಯಾತಿ ವಿಲಯಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮಂತೇ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೧ ||

ಚಕ್ರಂ ಸಹಸ್ರಕರಚಾರು ಕರಾರವಿಂದೇ
ಗುರ್ವೀ ಗದಾ ದರವರಶ್ಚ ವಿಭಾತಿ ಯಸ್ಯ |
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಪೃಷ್ಠಪರಿರೋಪಿತಪಾದಪದ್ಮೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೨ ||

ಯೇನೋದ್ಧೃತಾ ವಸುಮತೀ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಗ್ನಾ
ನಗ್ನಾ ಚ ಪಾಂಡವವಧೂಃ ಸ್ಥಗಿತಾ ದುಕೂಲೈಃ |
ಸಮ್ಮೋಚಿತೋ ಜಲಚರಸ್ಯ ಮುಖಾದ್ಗಜೇಂದ್ರೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟಿವಶತಸ್ತು ಸುರಾಸ್ಸಮೃದ್ಧಿಂ
ಕೋಪೇಕ್ಷಣೇನ ದನುಜಾ ವಿಲಯಂ ವ್ರಜಂತಿ |
ಭೀತಾಶ್ಚರಂತಿ ಚ ಯತೋಽರ್ಕಯಮಾನಿಲಾದ್ಯಾಃ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೪ ||

ಗಾಯಂತಿ ಸಾಮಕುಶಲಾ ಯಮಜಂ ಮಖೇಷು
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಧೀರಮತಯೋ ಯತಯೋ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಪಶ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿಪುರುಷಾಃ ಪುರುಷಂ ಶರೀರೇ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೫ ||

ಆಕಾರರೂಪಗುಣಯೋಗವಿವರ್ಜಿತೋಽಪಿ
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪನನಿಮಿತ್ತಗೃಹೀತಮೂರ್ತಿಃ |
ಯಸ್ಸರ್ವಗೋಽಪಿ ಕೃತಶೇಷಶರೀರಶಯ್ಯೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೬ ||

ಯಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಮನಿದ್ರಮುನೀಂದ್ರಬೃಂದೈ-
ರಾರಾಧ್ಯತೇ ಭವದವಾನಲದಾಹಶಾಂತ್ಯೈ |
ಸರ್ವಾಪರಾಧಮವಿಚಿಂತ್ಯ ಮಮಾಖಿಲಾತ್ಮಾ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೭ ||

ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಪರಃ ಶ್ವಪಚೋಽಪಿ ಮಾನಂ
ಹಿತ್ವಾಖಿಲಂ ಕಲಿಮಲಂ ಭುವನಂ ಪುನಾತಿ |
ದಗ್ಧ್ವಾ ಮಮಾಘಮಖಿಲಂ ಕರುಣೇಕ್ಷಣೇನ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೮ ||

ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇನ ಭಾಷಿತಂ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: