Sri Devaraja Ashtakam – ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಂ


ಶ್ರೀಮತ್ಕಾಞ್ಚೀಮುನಿಂ ವನ್ದೇ ಕಮಲಾಪತಿನನ್ದನಮ್ |
ವರದಾಙ್ಘ್ರಿಸದಾಸಙ್ಗರಸಾಯನಪರಾಯಣಮ್

ದೇವರಾಜದಯಾಪಾತ್ರಂ ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪೂರ್ಣಮುತ್ತಮಮ್ |
ರಾಮಾನುಜಮುನೇರ್ಮಾನ್ಯಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯಮ್

ನಮಸ್ತೇ ಹಸ್ತಿಶೈಲೇಶ ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ಬುಜಲೋಚನಃ |
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಚ್ಯುತ || ೧ ||

ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಿಸನ್ತ್ರಾಣಪ್ರವೀಣ ಕರುಣೋಲ್ಬಣ |
ವಿಲಸನ್ತು ಕಟಾಕ್ಷಸ್ತೇ ಮಯ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಾಂಪತೇ || ೨ ||

ನಿನ್ದಿತಾಚಾರಕರಣಂ ನಿವೃತ್ತಂ ಕೃತ್ಯಕರ್ಮಣಃ |
ಪಾಪೀಯಾಂಸ ಮಮರ್ಯಾದಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವರದಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಸಂಸಾರಮರುಕಾನ್ತಾರೇ ದುರ್ವ್ಯಾಧಿವ್ಯಾಘ್ರಭೀಷಣೇ |
ವಿಷಯಕ್ಷುದ್ರಗುಲ್ಮಾಢ್ಯೇ ತೃಷಾಪಾದಪಶಾಲಿನಿ || ೪ ||

ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಮೃಗತೃಷ್ಣಾಮ್ಬುಪುಷ್ಕಲೇ |
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವಿವೇಕಾನ್ಧಂ ಪರಿಭ್ರಾನ್ತಮಿತಸ್ತತಃ || ೫ ||

ಅಜಸ್ರಂ ಜಾತತೃಷ್ಣಾರ್ತಮವಸನ್ನಾಙ್ಗಮಕ್ಷಮಮ್ |
ಕ್ಷೀಣಶಕ್ತಿಬಲಾರೋಗ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಕ್ಲೇಶಸಂಶ್ರಯಮ್ || ೬ ||

ಸನ್ತಪ್ತಂ ವಿವಿಧೈರ್ದುಃಖೈರ್ದುರ್ವಚೈ ರೇವಮಾದಿಭಿಃ |
ದೇವರಾಜ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೭ ||

ತ್ವದೀಕ್ಷಣಸುಧಾಸಿನ್ಧುವೀಚಿವಿಕ್ಷೇಪಶೀಕರೈಃ |
ಕಾರುಣ್ಯಮಾರುತಾನೀತೈಃ ಶೀತಲೈರಭಿಷಿಞ್ಚ ಮಾಮ್ || ೮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed