Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)


ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾರಾಶೇ ನಮಸ್ತೇ ನಂದವಿಕ್ರಮ || ೧ || [ಕರುಣಾಂಶೇ]

ಗೋವಿಂದಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯಾವ್ಯಯಾಯ ಚ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೨ ||

ಲೋಕಸ್ಥಾಯ ಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ಅಕ್ಷರಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಅನಂತಾಯಾದಿಬೀಜಾಯ ಆದ್ಯಾಯಾಽಖಿಲರೂಪಿಣೇ || ೩ ||

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ |
ಜಲಸ್ಥಾಯ ಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯ ಸರ್ವಗಾಯಾಽಮಲಾತ್ಮನೇ || ೪ ||

ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಘನಾಶಿನೇ |
ನಮಃ ಕಾಲಾಯ ಕಲಯೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ಚ || ೫ ||

ನಮೋ ದಾಂತಾಯ ಶಾಂತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ವಿಶಾಲಾಯ ವೇಧಸೇ ವಿಶ್ವವಾಸಿನೇ || ೬ ||

ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ || ೭ ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಭಾಸ್ವತೇ |
ಆಗ್ರೇಸರಾಯ ತೂಲಾಯ ಆಗ್ರೇಸರಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಜನಾರ್ದನಾಯ ಜೈತ್ರಾಯ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ಜೀವಿನೇ |
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನಾಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಜ್ಞಾನದಾಯಾಖಿಲಾತ್ಮನೇ |
ಧುರಂಧರಾಯ ಧುರ್ಯಾಯ ಧರಾಧಾರಾಯತೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶರ್ವಾಯ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕವೈರಿಣೇ |
ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯಪತಯೇ ಗುರವೇ ಗುಣಧಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ಕಾರುಣ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕಾಂತಾಯಾಮೃತಮೂರ್ತಯೇ |
ಕೇಶವಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ದಾಮೋದರಾಯ ಚ || ೧೨ ||

ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಶರ್ವಾಯ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೇ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೇ || ೧೩ ||

ನಾನಾಭೇದವಿಭೇದಾಯ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕರುಣಾಕರ || ೧೪ ||

ಇತಿ ವಿಪ್ರಕೃತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed