Narayana stotram – ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ತ್ರಿಭುವನಭವನಾಭಿರಾಮಕೋಶಂ ಸಕಲಕಳಂಕಹರಂ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಅಶರಣಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಮೀಶಂ ಹರಿಮಜಮಚ್ಯುತಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಕುವಲಯದಲನೀಲಸಂನಿಕಾಶಂ ಶರದಮಲಾಮ್ಬರಕೋಟರೋಪಮಾನಮ್ |
ಭ್ರಮರತಿಮಿರಕಜ್ಜಲಾಞ್ಜನಾಭಂ ಸರಸಿಜಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ವಿಮಲಮಲಿಕಲಾಪಕೋಮಲಾಙ್ಗಂ ಸಿತಜಲಪಙ್ಕಜಕುಡ್ಮಲಾಭಶಙ್ಖಮ್
ಶ್ರುತಿರಣಿತವಿರಞ್ಚಿಚಞ್ಚರೀಕಂ ಸ್ವಹೃದಯಪದ್ಮದಲಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ಸಿತನಖಗಣತಾರಕಾವಿಕೀರ್ಣಂ ಸ್ಮಿತಧವಲಾನನಪೀವರೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಮ್
ಹೃದಯಮಣಿಮರೀಚಿಜಾಲಗಙ್ಗಂ ಹರಿಶರದಮ್ಬರಮಾತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ಅವಿರಲಕೃತಸೃಷ್ಟಿಸರ್ವಲೀನಂ ಸತತಮಜಾತಮವರ್ಥನಂ ವಿಶಾಲಮ್
ಗುಣಶತಜರಠಾಭಿಜಾತದೇಹಂ ತರುದಲಶಾಯಿನ ಮರ್ಭಕಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ನವವಿಕಸಿತಪದ್ಮರೇಣುಗೌರಂ ಸ್ಫುಟಕಮಲಾವಪುಷಾ ವಿಭೂಷಿತಾಙ್ಗಮ್
ದಿನಶಮಸಮಯಾರುಣಾಙ್ಗರಾಗಂ ಕನಕನಿಭಾಮ್ಬರಸುನ್ದರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೬ ||

ದಿತಿಸುತನಲಿನೀತುಷಾರಪಾತಂ ಸುರನಲಿನೀಸತತೋದಿತಾರ್ಕಬಿಮ್ಬಮ್
ಕಮಲಜನಲಿನೀಜಲಾವಪೂರಂ ಹೃದಿ ನಲಿನೀನಿಲಯಂ ವಿಭುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೭ ||

ತ್ರಿಭುವನನಲಿನೀಸಿತಾರವಿನ್ದಂ ತಿಮಿರಸಮಾನವಿಮೋಹದೀಪಮಗ್ರ್ಯಮ್
ಸ್ಫುಟತರಮಜಡಂ ಚಿದಾತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಜಗದಖಿಲಾರ್ತಿಹರಂ ಹರಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: