Kevalashtakam – ಕೇವಲಾಷ್ಟಕಂ


ಮಧುರಂ ಮಧುರೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಮಂಗಳೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಮಂಗಳಮ್ |
ಪಾವನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೧ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೨ ||

ಸ ಗುರುಃ ಸ ಪಿತಾ ಚಾಪಿ ಸಾ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವೋಽಪಿ ಸಃ |
ಶಿಕ್ಷಯೇಚ್ಚೇತ್ಸದಾ ಸ್ಮರ್ತುಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೩ ||

ನಿಶ್ಶ್ವಾಸೇ ನ ಹಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕದಾ ರುದ್ಧೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಕೀರ್ತನೀಯಮತೋ ಬಾಲ್ಯಾದ್ಧರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೪ ||

ಹರಿಃ ಸದಾ ವಸೇತ್ತತ್ರ ಯತ್ರ ಭಾಗವತಾ ಜನಾಃ |
ಗಾಯಂತಿ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೫ ||

ಅಹೋ ದುಃಖಂ ಮಹಾದುಃಖಂ ದುಃಖಾತ್ ದುಃಖತರಂ ಯತಃ |
ಕಾಚಾರ್ಥಂ ವಿಸ್ಮೃತಂ ರತ್ನಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೬ ||

ದೀಯತಾಂ ದೀಯತಾಂ ಕರ್ಣೇ ನೀಯತಾಂ ನೀಯತಾಂ ವಚಃ |
ಗೀಯತಾಂ ಗೀಯತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೭ ||

ತೃಣೀಕೃತ್ಯ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ರಾಜತೇ ಸಕಲೋಪರಿ |
ಚಿದಾನಂದಮಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಕೇವಲಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed