Bala Graha Raksha Stotram – ಬಾಲ ಗ್ರಹರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಆದಾಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಯಶೋದಾಪಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ |
ಗೋಪುಚ್ಛಂ ಭ್ರಾಮ್ಯ ಹಸ್ತೇನ ಬಾಲದೋಷಮಪಾಕರೋತ್ || ೧ ||

ಗೋಕರೀಷಮುಪಾದಾಯ ನಂದಗೋಪೋಽಪಿ ಮಸ್ತಕೇ |
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರದದೌ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರ್ವಿತ್ಯೇತದುದೀರಯನ್ || ೨ ||

ನಂದಗೋಪ ಉವಚ –
ರಕ್ಷತು ತ್ವಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೋ ಹರಿಃ |
ಯಸ್ಯ ನಾಭಿಸಮುದ್ಭೂತಪಂಕಜಾದಭವಜ್ಜಗತ್ || ೩ ||

ಯೇನ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರವಿಧೃತಾ ಧಾರಯತ್ಯವನೀ ಜಗತ್ |
ವರಾಹರೂಪದೃಗ್ದೇವಸ್ಸತ್ತ್ವಾಂ ರಕ್ಷತು ಕೇಶವಃ || ೪ ||

ನಖಾಂಕುರವಿನಿರ್ಭಿನ್ನ ವೈರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋ ವಿಭುಃ |
ನೃಸಿಂಹರೂಪೀ ಸರ್ವತ್ರ ರಕ್ಷತು ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನಃ || ೫ ||

ವಾಮನೋ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ಭವಂತಂ ಯಃ ಕ್ಷಣಾದಭೂತ್ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಸ್ಫುರದಾಯುಧಃ || ೬ ||

ಶಿರಸ್ತೇ ಪಾತು ಗೋವಿಂದಃ ಕಠಂ ರಕ್ಷತು ಕೇಶವಃ |
ಗುಹ್ಯಂ ಸಜಠರಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಂಘೇ ಪಾದೌ ಜನಾರ್ದನಃ || ೭ ||

ಮುಖಂ ಬಾಹೂ ಪ್ರಬಾಹೂ ಚ ಮನಸ್ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |
ರಕ್ಷತ್ವವ್ಯಾಹತೈಶ್ವರ್ಯಸ್ತವ ನಾರಾಯಣೋಽವ್ಯಯಃ || ೮ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣೇಶ್ಶಂಖನಾದಹತಾಃ ಕ್ಷಯಮ್ |
ಗಚ್ಛಂತು ಪ್ರೇತಕೂಷ್ಮಾಂಡರಾಕ್ಷಸಾ ಯೇ ತವಾಹಿತಾಃ || ೯ ||

ತ್ವಾಂ ಪಾತು ದಿಕ್ಷು ವೈಕುಂಠೋ ವಿದಿಕ್ಷು ಮಧುಸೂದನಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಂಬರೇ ಭೂಮೌ ರಕ್ಷತು ತ್ವಾಂ ಮಹೀಧರಃ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಕೃತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೋ ನಂದಗೋಪೇನ ಬಾಲಕಃ |
ಶಾಯಿತಶ್ಶಕಟಸ್ಯಾಧೋ ಬಾಲಪರ್ಯಂಕಿಕಾತಲೇ || ೧೧ ||

ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನಂದಕೀ |
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್ |

ಇತಿ ಬಾಲಗ್ರಹರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed