Panchayudha Stotram – ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸ್ಫುರತ್ಸಹಸ್ರಾರಶಿಖಾತಿತೀವ್ರಂ
ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿತುಲ್ಯಮ್ |
ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ಪ್ರಾಣವಿನಾಶಿ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಚಕ್ರಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖೋತ್ಥಾನಿಲಪೂರಿತಸ್ಯ
ಯಸ್ಯ ಧ್ವನಿರ್ದಾನವದರ್ಪಹಂತಾ |
ತಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ
ಶಂಖಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಮೇರುಸಮಾನಸಾರಾಂ
ಕೌಮೋದಕೀಂ ದೈತ್ಯಕುಲೈಕಹಂತ್ರೀಮ್ |
ವೈಕುಂಠವಾಮಾಗ್ರಕರಾಭಿಮೃಷ್ಟಾಂ
ಗದಾಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ರಕ್ಷೋಽಸುರಾಣಾಂ ಕಠಿನೋಗ್ರಕಂಠ-
-ಚ್ಛೇದಕ್ಷರಚ್ಛೋಣಿತದಿಗ್ಧಧಾರಮ್ |
ತಂ ನಂದಕಂ ನಾಮ ಹರೇಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ
ಖಡ್ಗಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ಯಜ್ಜ್ಯಾನಿನಾದಶ್ರವಣಾತ್ ಸುರಾಣಾಂ
ಚೇತಾಂಸಿ ನಿರ್ಮುಕ್ತಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ |
ಭವಂತಿ ದೈತ್ಯಾಶನಿಬಾಣವರ್ಷಿ
ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ಇಮಂ ಹರೇಃ ಪಂಚಮಹಾಯುಧಾನಾಂ
ಸ್ತವಂ ಪಠೇದ್ಯೋಽನುದಿನಂ ಪ್ರಭಾತೇ |
ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಾನಿ ಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ
ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಸುಖಾನಿ ಸಂತಿ || ೬ ||

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರು ಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ
ಯದೃಚ್ಛಯಾಪತ್ಸು ಮಹಾಭಯೇಷು |
ಇದಂ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನಾಕುಲಾತ್ಮಾ
ಸುಖೀಭವೇತ್ ತತ್ಕೃತ ಸರ್ವರಕ್ಷಃ || ೭ ||

[* ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ಯಚ್ಚಕ್ರಶಂಖಂ ಗದಖಡ್ಗಶಾರ್ಙ್ಗಿಣಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಕೌಸ್ತುಭವತ್ಸಲಾಂಛಿತಮ್ |
ಶ್ರಿಯಾಸಮೇತೋಜ್ಜ್ವಲಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಜಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಸ್ಥಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾಮನಃ |
ಅಟವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ ||
*]

ಇತಿ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Panchayudha Stotram – ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: