Sri Vishnu Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಂ


ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ವಿಭಾಂತಮೀಶಾಂಬುಜಯೋನಿಪೂಜಿತಮ್ |
ಸನಾತನಂ ಸನ್ಮತಿಶೋಧಿತಂ ಪರಂ
ಪುಮಾಂಸಮಾದ್ಯಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯಕಂ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಮ್ |
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಮತನೂಜಮಾದ್ಯಂ
ನಮಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮಹಂ ಮಹಾಂತಮ್ || ೨ ||

ಪೀತಾಂಬರಂ ಭೃಂಗನಿಭಂ ಪಿತಾಮಹ-
-ಪ್ರಮುಖ್ಯವಂದ್ಯಂ ಜಗದಾದಿದೇವಮ್ |
ಕಿರೀಟಕೇಯೂರಮುಖೈಃ ಪ್ರಶೋಭಿತಂ
ಶ್ರೀಕೇಶವಂ ಸಂತತಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಭುಜಂಗತಲ್ಪಂ ಭುವನೈಕನಾಥಂ
ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ವೀಕೃತಕಾಯಮಾದ್ಯಮ್ |
ಪುರಂದರಾದ್ಯೈರಪಿ ವಂದಿತಂ ಸದಾ
ಮುಕುಂದಮತ್ಯಂತಮನೋಹರಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಕ್ಷೀರಾಂಬುರಾಶೇರಭಿತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ
ಶಯಾನಮಾದ್ಯಂತವಿಹೀನಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸತ್ಸೇವಿತಂ ಸಾರಸನಾಭಮುಚ್ಚೈಃ
ವಿಘೋಷಿತಂ ಕೇಶಿನಿಷೂದನಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಂತಾರಮಹರ್ನಿಶಂ ತಂ
ಮುನೀಂದ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪಾದಪಂಕಜಮ್ |
ಭವಘ್ನಮಾಧಾರಮಹಾಶ್ರಯಂ ಪರಂ
ಪರಾಪರಂ ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣಂ ದಾನವಕಾನನಾನಲಂ
ನತಪ್ರಿಯಂ ನಾಮವಿಹೀನಮವ್ಯಯಮ್ |
ಹರ್ತುಂ ಭುವೋ ಭಾರಮನಂತವಿಗ್ರಹಂ
ಸ್ವಸ್ವೀಕೃತಕ್ಷ್ಮಾವರಮೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ || ೭ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯಿನ್
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕೇಶವ ಕಿಂಕರೋಽಸ್ಮಿ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಾರದಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed