Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್


ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ
ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑
ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚:
ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒
ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥

ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಮ್ ।
ನರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದ॑ನ್ತಿ ।
ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹಿ ಬನ್ಧು॑ರಿ॒ತ್ಥಾ ।
ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪ॒ದೇ ಪ॑ರ॒ಮೇ ಮಧ್ವ॒ ಉಥ್ಸ॑: ।
ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು॑ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ।
ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ।
ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷು ।
ಅಧಿ॑ಕ್ಷಿ॒ಯನ್ತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪ॒ರೋ ಮಾತ್ರ॑ಯಾ ತ॒ನುವಾ॑ ವೃಧಾನ ।
ನ ತೇ॑ ಮಹಿ॒ತ್ವಮನ್ವ॑ಶ್ನುವನ್ತಿ ॥

ಉ॒ಭೇ ತೇ॑ ವಿದ್ಮ॒ ರಜ॑ಸೀ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ॑ ದೇವ॒ತ್ವಮ್ ।
ಪ॒ರ॒ಮಸ್ಯ॑ ವಿಥ್ಸೇ । ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಮ್ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಯ॒ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯನ್ ।
ಧ್ರು॒ವಾಸೋ॑ ಅಸ್ಯ ಕೀ॒ರಯೋ॒ ಜನಾ॑ಸಃ ।
ಊ॒ರು॒ಕ್ಷಿ॒ತಿಗ್ಂ ಸು॒ಜನಿ॑ಮಾಚಕಾರ ।
ತ್ರಿರ್ದೇ॒ವಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಮ್ ।
ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಶ॒ತರ್ಚ॑ಸಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಪ್ರವಿಷ್ಣು॑ರಸ್ತು ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ॑ಯಾನ್ ।
ತ್ವೇ॒ಷಗ್ಗ್ಹ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಸ್ಥವಿ॑ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ॥

ಅತೋ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವನ್ತುನೋ॒ ಯತೋ॒ ವಿಷ್ಣುರ್᳚ವಿಚಕ್ರ॒ಮೇ ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಸ್ಸ॒ಪ್ತ ಧಾಮ॑ಭಿಃ ।
ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ ।
ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್ಂಸು॒ರೇ ।
ತ್ರೀಣಿ॑ ಪ॒ದಾ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರ್ಗೋ॒ಪಾ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ತತೋ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಧಾ॒ರಯನ್॑ ।
ವಿಷ್ಣೋ॒: ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪಶ್ಯತ॒ ಯತೋ᳚ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ಪಸ್ಪ॒ಶೇ ।
ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಯುಜ್ಯ॒ಸ್ಸಖಾ᳚ ॥

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸೂ॒ರಯ॑: ।
ದಿ॒ವೀವ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾತ॑ತಮ್ ।
ತದ್ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ ವಿಪ॒ನ್ಯವೋ॑ ಜಾಗೃ॒ವಾಂ ಸ॒ಸ್ಸಮಿ॑ನ್ಧತೇ ।
ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ಯತ್ಪ॑ರ॒ಮಂ ಪ॒ದಮ್ ।
ಪರ್ಯಾ᳚ಪ್ತ್ಯಾ॒ ಅನ॑ನ್ತರಾಯಾಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ತೋಮೋಽತಿ
ರಾ॒ತ್ರ ಉ॑ತ್ತ॒ಮ ಮಹ॑ರ್ಭವತಿ॒ ಸರ್ವ॒ಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ॒
ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಜಿತ್ತ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ವ ತೇನಾ᳚ಪ್ನೋತಿ॒ ಸರ್ವಂ॑ ಜಯತಿ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed