Sri Narayana Ashtakam – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ


ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾ-
-ದೌದಾರ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ |
ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವತ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ || ೧ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಸ್ತಿ ಯದೀಶ್ವರೋ ವದ ಹರಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ದರ್ಶಯ
ಸ್ತಂಭೇ ಚೈವಮಿತಿ ಬ್ರುವಂತಮಸುರಂ ತತ್ರಾವಿರಾಸೀದ್ಧರಿಃ |
ವಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯ ವಿದಾರಯನ್ನಿಜನಖೈರ್ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಾಪಾದಯ-
-ನಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೨ ||

ಶ್ರೀರಾಮೋಽತ್ರ ವಿಭೀಷಣೋಽಯಮನಘೋ ರಕ್ಷೋಭಯಾದಾಗತಃ
ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮೇವಾಗತಮ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತಂ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೩ ||

ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಭೋಃ ಸುರಾ
ರಕ್ಷಂತಾಮಿತಿ ದೀನವಾಕ್ಯಕರಿಣಂ ದೇವೇಷ್ವಶಕ್ತೇಷು ಯಃ |
ಮಾ ಭೈಷೀರಿತಿ ತಸ್ಯ ನಕ್ರಹನನೇ ಚಕ್ರಾಯುಧಃ ಶ್ರೀಧರೋ
ಹ್ಯಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೪ ||

ಭೋ ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯುತ ಭೋ ಕೃಪಾಲಯ ಹರೇ ಭೋ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಸಖೇ
ಕ್ವಾಸಿ ಕ್ವಾಸಿ ಸುಯೋಧನಾದ್ಯಪಹೃತಾಂ ಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಮಾತುರಾಮ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತೋಽಕ್ಷಯವಸ್ತ್ರಸಂಭೃತತನುರ್ಯೋಽಪಾಲಯದ್ದ್ರೌಪದೀಂ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೫ ||

ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸನಂ
ಯನ್ನಾಮಾಮೃತಪೂರಕಂ ಚ ಪಿಬತಾಂ ಸಂಸಾರಸಂತಾರಕಮ್ |
ಪಾಷಾಣೋಽಪಿ ಯದಂಘ್ರಿಪದ್ಮರಜಸಾ ಶಾಪಾನ್ಮುನೇರ್ಮೋಚಿತೋ
ಹ್ಯಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೬ ||

ಪಿತ್ರಾ ಭ್ರಾತರಮುತ್ತಮಾಸನಗತಂ ಹ್ಯೌತ್ತಾನಪಾದಿರ್ಧ್ರುವೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸಮಮಾರುರುಕ್ಷುರಧಿಕಂ ಮಾತ್ರಾಽವಮಾನಂ ಗತಃ |
ಯಂ ಗತ್ವಾ ಶರಣಂ ಯದಾಪ ತಪಸಾ ಹೇಮಾದ್ರಿಸಿಂಹಾಸನಂ
ಹ್ಯಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ೭ ||

ಆರ್ತಾ ವಿಷಣ್ಣಾಃ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾ
ಘೋರೇಷು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಃ |
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ
ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ || ೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೂರೇಶಸ್ವಾಮಿ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed