Sri Hari Nama Mala Stotram – ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಾಮಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಗೋವಿನ್ದಂ ಗೋಕುಲಾನನ್ದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಮ್ |
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಂ ಧೀರಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನರವೀರಂ ನರೋತ್ತಮಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಂ ನಾಗನಾಥಂ ಚ ತಂ ವನ್ದೇ ನರಕಾನ್ತಕಮ್ || ೨ ||

ಪೀತಾಂಬರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾನನ್ದಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೩ ||

ರಾಘವಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿಂ ರಮಾಪತಿಮ್ |
ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವನ್ದೇ ರಘುನನ್ದನಮ್ || ೪ ||

ವಾಮನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವಿಠ್ಠಲಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಂ ವನ್ದೇ ವೇದವಲ್ಲಭಮ್ || ೫ ||

ದಾಮೋದರಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಂ ದಯಾಳುಂ ದೀನನಾಯಕಮ್ |
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ತಂ ವನ್ದೇ ದೇವಕೀಸುತಮ್ || ೬ ||

ಮುರಾರಿಂ ಮಾಧವಂ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಮುಕುನ್ದಂ ಮುಷ್ಟಿಮರ್ದನಮ್ |
ಮುಞ್ಜಕೇಶಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೭ ||

ಕೇಶವಂ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಂ ಕಾಮೇಶಂ ಕೌಸ್ತುಭಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕೌಮೋದಕೀಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಕೌರವಾನ್ತಕಮ್ || ೮ ||

ಭೂಧರಂ ಭುವನಾನನ್ದಂ ಭೂತೇಶಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್ |
ಭಾವನೈಕಂ ಭುಜಙ್ಗೇಶಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಭವನಾಶನಮ್ || ೯ ||

ಜನಾರ್ದನಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕಮ್ |
ಜಮದಗ್ನಿಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂ ವನ್ದೇ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ || ೧೦ ||

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚಿದಾನನ್ದಂ ಮಲ್ಲಚಾಣೂರಮರ್ದನಮ್ |
ಚರಾಚರಗುರುಂ ದೇವಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೧೧ ||

ಶ್ರಿಯಃಕರಂ ಶ್ರಿಯೋನಾಥಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀವರಪ್ರದಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಧರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಸುರೇಶ್ವರಮ್ || ೧೨ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಯಶೋದಾನನ್ದದಾಯಕಮ್ |
ಯಮುನಾಜಲಕಲ್ಲೋಲಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಯದುನಾಯಕಮ್ || ೧೩ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾಶುದ್ಧಂ ಶಂಖಚಕ್ರೋಪಶೋಭಿತಮ್ |
ಸುರಾಸುರೈಃ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಮ್ || ೧೪ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತಪೋಮೂರ್ತಿಂ ತ್ರಿವಿಧಾಘೌಘನಾಶನಮ್ |
ತ್ರಿಸ್ಥಲಂ ತೀರ್ಥರಾಜೇನ್ದ್ರಂ ತಂ ವನ್ದೇ ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೫ ||

ಅನನ್ತಮಾದಿಪುರುಷಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಚ ವರಪ್ರದಮ್ |
ಆನನ್ದಂ ಚ ಸದಾನನ್ದಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಚಾಘನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ಲೀಲಯಾ ಧೃತಭೂಭಾರಂ ಲೋಕಸತ್ತ್ವೈಕವನ್ದಿತಮ್ |
ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಚ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೭ ||

ಹರಿಂ ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಷಂ ಚ ಹರಿನಾಥಂ ಹರಪ್ರಿಯಮ್ |
ಹಲಾಯುಧಸಹಾಯಂ ಚ ತಂ ವನ್ದೇ ಹನುಮತ್ಪತಿಮ್ || ೧೮ ||

ಹರಿನಾಮಕೃತಾಮಾಲಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ |
ಬಲಿರಾಜೇನ್ದ್ರೇಣ ಚೋಕ್ತಾ ಕಣ್ಠೇ ಧಾರ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ||

ಇತಿ ಬಲಿರಜೇನ್ದ್ರೋಕ್ತಂ ಹರಿನಾಮಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: