Sri Shiva Stotras – श्री शिव स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री शिव स्तोत्राणि

अगस्त्याष्टकम्

अट्टालसुन्दराष्टकम्

अनामय स्तोत्रम्

अभिलाषाष्टकम्

अर्धनारीश्वर

अष्टमूर्त्यष्टकम्

आर्तिहर स्तोत्रम्

श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम्

श्री उमामहेश्वराष्टकम् (सङ्घिल कृतम्)

श्री कालभैरवाष्टकम्

श्री गङ्गाधर स्तोत्रम्

श्री चन्द्रशेखराष्टकम्

श्री चिदम्बरेश्वर स्तोत्रम्

तीक्ष्णदम्ष्ट्र कालभैरवाष्टकम्

दशश्लोकी स्तुतिः

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्राणि  >>

दारिद्र्यदहन शिव स्तोत्रम्

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

श्री नटराज स्तोत्रम् (पतञ्जलिमुनि कृतम्)

श्री परमेश्वर स्तुतिः (वसिष्ठ कृतम्)

श्री परमेश्वर स्तुतिः (देवदारुवनस्थ मुनि कृतम्)

पशुपत्यष्टकम्

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

श्री पार्वतीवल्लभाष्टकम्

बिल्वाष्टकम्-१

बिल्वाष्टकम्-२

श्री महादेव स्तुतिः (ब्रह्मादिदेव कृतम्)

श्री महादेव स्तोत्रम्

श्री महेश्वर पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री मार्गबन्धु स्तोत्रम्

मृतसञ्जीवन स्तोत्रम्

मृत्युञ्जय

रुद्र

लिङ्गाष्टकम्

श्री विश्वनाथाष्टकम्

वेदसार शिव स्तोत्रम्

श्री वैद्यनाथाष्टकम्

शतरुद्रीयम्

श्री शिव कवचम्

श्री शिव केशव स्तुति (यम कृतम्)

श्री शिव केशादिपादान्त वर्णन स्तोत्रम्

श्री शिव गद्यम् (श्री शिवापदान दण्डक स्तोत्रम्)

श्री शिव ताण्डव स्तोत्रम्

श्री शिव द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री शिव नामावल्यष्टकम्

श्री शिव नवरत्न स्तवः

श्री शिव प्रतिपादन स्तोत्रम्

श्री शिव पञ्चक्षरनक्षत्रमाला स्तोत्रम्

श्री शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम्

श्री शिव पादादिकेशान्तवर्णन स्तोत्रम्

श्री शिव भुजङ्गम्

श्री शिव महिम्न स्तोत्रम्

श्री शिव मानसपूजा स्तोत्रम्

श्री शिव मानसिक पूजा स्तोत्रम्

श्री शिव मङ्गलाष्टकम्

श्री शिव रक्षा स्तोत्रम्

श्री शिवरामाष्टकम्

श्री शिव शङ्कर स्तोत्रम्

श्री शिव षडक्षर स्तोत्रम्

श्री शिव स्तवराजः (बाणेश्वर कवच सहित)

श्री शिव स्तुतिः (अन्धक कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (इन्द्रादि कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (कुलशेखरपाण्ड्य कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (देव कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (देवाचार्य कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (नारायणाचार्य कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (लङ्केश्वर कृतम्)

श्री शिव स्तुतिः (वन्दे शम्भुं उमापतिम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (असित कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (उपमन्यु कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (कल्कि कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (श्रीकृष्ण कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (देव कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (देवदानव कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (रतिदेवि कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (वरुण कृतम्)

श्री शिव स्तोत्रम् (हिमालय कृतम्)

श्री शिवाष्टकम्

शिवानन्दलहरी

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम्

श्री शङ्कराष्टकम्-१

श्री शङ्कराष्टकम्-२

सदाशिवाष्टकम्

श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्रम्

श्री साम्बसदाशिव अक्षरमाला स्तोत्रम्

श्री साम्बसदाशिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

सुवर्णमाला स्तुतिः

श्री सोमसुन्दराष्टकम्

श्री हाटकेश्वराष्टकम्

श्री हाटकेश्वर स्तुतिः

श्री हालास्येशाष्टकम्

वेदसूक्त

रुद्रप्रश्नः

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री अर्धनारीश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री अर्धनारीश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री शिव अष्टोत्तरशतनामावली

बिल्वाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री हरिहर अष्टोत्तरशतनामावली

सहस्रनामानि

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम्- पूर्वपीठिका

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम्- उत्तरपीठिका (फलश्रुति)

पूजा विधि

श्री शिव षोडशोपचार पूजा

व्रत

श्री केदारेश्वर व्रतकल्पम्

[/one_half]


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: