Sri Aditya Stotram 1 (Appayya Dikshitha Virachitam) – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1 (ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತ ವಿರಚಿತಂ)

ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ → ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು → ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1 ವಿಸ್ತಾರಾಯಾಮಮಾನಂ...
error: Not allowed