Sri Neela Saraswati Stotram – ಶ್ರೀ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೇ ಸರ್ವಶತ್ರುಭಯಂಕರಿ |
ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರದೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೧ ||

ಸುರಾಽಸುರಾರ್ಚಿತೇ ದೇವಿ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತೇ |
ಜಾಡ್ಯಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೨ ||

ಜಟಾಜೂಟಸಮಾಯುಕ್ತೇ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾನ್ತಕಾರಿಣೀ |
ದ್ರುತಬುದ್ಧಿಕರೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೩ ||

ಸೌಮ್ಯಕ್ರೋಧಧರೇ ರೂಪೇ ಚಂಡರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೪ ||

ಜಡಾನಾಂ ಜಡತಾಂ ಹನ್ತಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ |
ಮೂಢತಾಂ ಹರ ಮೇ ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೫ ||

ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂಕರಮಯೇ ದೇವಿ ಬಲಿಹೋಮಪ್ರಿಯೇ ನಮಃ |
ಉಗ್ರತಾರೇ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೬ ||

ಬುದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಕವಿತ್ವಂ ದೇಹಿ ದೇವಿ ಮೇ |
ಮೂಢತ್ವಂ ಚ ಹರೇರ್ದೇವಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೭ ||

ಇನ್ದ್ರಾದಿವಿಲಸದ್ವನ್ದ್ವವನ್ದಿತೇ ಕರುಣಾಮಯಿ |
ತಾರೇ ತಾರಧಿನಾಥಾಸ್ಯೇ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೮ ||

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಷಣ್ಮಾಸೈಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾಽತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೯ ||

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿಕಮ್ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸತತಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜಾಯತೇ || ೧೧ ||

ಪೀಡಾಯಾಂ ವಾಪಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಾಡ್ಯೇ ದಾನೇ ತಥಾ ಭಯೇ |
ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶುಭಂ ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಯೇತ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: