Sri Narasimha Stotram 6 (Naaraka Krutam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೬ (ನಾರಕಾ ಕೃತಂ)


ನಾರಕಾ ಊಚುಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ತಸ್ಮೈ ಕೇಶವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಾತ್ಸದ್ಯೋ ನರಕಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ || ೧ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ದೇವಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಹರಯೇ ನಮಃ | [ರಕ್ಷಾಯ]
ಲೋಕನಾಥಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಯಜ್ಞೇಶಾಯಾದಿಮೂರ್ತಯೇ || ೨ ||

ಅನಂತಾಯಾಪ್ರಮೇಯಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುರವೇ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಭೃತೇ || ೩ ||

ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ಮಹತೇ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವರಾಹಾಯಾಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ ವೇದಾಂಗಾಯ ಮಹೀಭೃತೇ || ೪ ||

ನಮೋ ದ್ಯುತಿಮತೇ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಾಮನಾಯ ಬಹುಜ್ಞಾಯ ವೇದವೇದಾಂಗಧಾರಿಣೇ || ೫ ||

ಬಲಿಬಂಧನದಕ್ಷಾಯ ವೇದಪಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ವಿಷ್ಣವೇ ಸುರನಾಥಾಯ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೬ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಶುದ್ಧದ್ರವ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಾಂತಕಾರಿಣೇ || ೭ ||

ರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಂತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಅಸ್ಮಾನುದ್ಧರ ಗೋವಿಂದ ಪೂತಿಗಂಧಾನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ನಾರಕಾಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed