Sri Narasimha Stotram 5 (Vasudevananda Saraswati Krutam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 5 (ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃತಂ)


<< ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 4 (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)

ಜಯ ಜಯ ಭಯಹಾರಿನ್ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಬ್ಜಚಾರಿನ್
ಜಯ ಜಯ ನಯಚಾರಿನ್ ದೃಪ್ತಮತ್ತಾರಿಮಾರಿನ್ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯಶಾಲಿನ್ ಪಾಹಿ ನಃ ಶೂರಸಿಂಹ
ಜಯ ಜಯ ದಯಯಾರ್ದ್ರ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ || ೧ ||

ಅಸುರಸಮರಧೀರಸ್ತ್ವಂ ಮಹಾತ್ಮಾಸಿ ಜಿಷ್ಣೋ
ಅಮರವಿಸರವೀರಸ್ತ್ವಂ ಪರಾತ್ಮಾಸಿ ವಿಷ್ಣೋ |
ಸದಯಹೃದಯ ಗೋಪ್ತಾ ತ್ವನ್ನ ಚಾನ್ಯೋ ವಿಮೋಹ
ಜಯ ಜಯ ದಯಯಾರ್ದ್ರ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ || ೨ ||

ಖರತರನಖರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ವಾರಿಹತ್ಯೈ ವಿಧತ್ಸೇ
ಪರತರವರಹಸ್ತಂ ಸ್ವಾವನಾಯೈವ ಧತ್ಸೇ |
ಭವಭಯಭಯಕರ್ತಾ ಕೋಽಪರಾಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಾಹ
ಜಯ ಜಯ ದಯಯಾರ್ದ್ರ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ || ೩ ||

ಅಸುರಕುಲಬಲಾರಿಃ ಸ್ವೇಷ್ಟಚೇತಸ್ತಮೋಽರಿಃ
ಸಕಲಖಲಬಲಾರಿಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾರಿವೈರೀ |
ತ್ವದಿತ ಸ ಇನದೃಕ್ ಸತ್ಪಕ್ಷಪಾತೀ ನ ಚೇಹ
ಜಯ ಜಯ ದಯಯಾರ್ದ್ರ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ || ೪ ||

ಸಕಲಸುರಬಲಾರಿಃ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಪಕಾರೀ
ತವ ಭಜಕವರಾರಿರ್ಧರ್ಮವಿಧ್ವಂಸಕಾರೀ |
ಸುರವರವರದೃಪ್ತಃ ಸೋಽಪ್ಯರಿಸ್ತೇ ಹತೋ ಹ
ಜಯ ಜಯ ದಯಯಾರ್ದ್ರ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ || ೫ ||

ದಹನಾದಹಹಾಬ್ಧಿಪಾತನಾ-
-ದ್ಗರದಾನಾದ್ಭೃಗುಪಾತನಾದಪಿ |
ನಿಜಭಕ್ತ ಇಹಾವಿತೋ ಯಥಾ
ನರಸಿಂಹಾಪಿ ಸದಾವ ನಸ್ತಥಾ || ೬ ||

ನಿಜಭೃತ್ಯವಿಭಾಷಿತಂ ಮಿತಂ
ಖಲು ಕರ್ತುಂ ತ್ವಮೃತಂ ದಯಾಕರ |
ಪ್ರಕಟೀಕೃತಮಿಧ್ಮಮಧ್ಯತೋ
ನಿಜರೂಪಂ ನರಸಿಂಹ ಧೀಶ್ವರ || ೭ ||

ನಾರಾಧನಂ ನ ಹವನಂ ನ ತಪೋ ಜಪೋ ವಾ
ತೀರ್ಥಂ ವ್ರತಂ ನ ಚ ಕೃತಂ ಶ್ರವಣಾದಿ ನೋ ವಾ |
ಸೇವಾ ಕುಟುಂಬಭರಣಾಯ ಕೃತಾದಿದೀನಾ
ದೀನಾರ್ತಿಹನ್ ನರಹರೇಽಘಹರೇ ಹ ನೋಽವ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 6 (ನಾರಕಾ ಕೃತಂ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed